PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Zakopane

Zaproszenia

Międzynarodowa Konferencja Witkiewiczowska

14–16 października 2015 r.
Autor: Maciej Stasiński

Międzynarodowa Konferencja WitkiewiczowskaMiędzynarodowa Konferencja Witkiewiczowska jest jednym z ostatnich w tym jubileuszowym roku, niezwykle ważnych, akordów upamiętniających obu twórców. Jej efekty mogą przyczynić się nie tylko do popularyzacji obu twórców, ale także do poszerzenia wiedzy na temat życia, twórczości i wzajemnych relacji Ojca i Syna.


Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Wokół Witkiewiczów w setną rocznicę śmierci Ojca i sto trzydziestą rocznicę urodzin Syna Zakopane 14–16 października 2015 r.

W 2015 roku przypadają dwa ważne jubileusze: 100 rocznica śmierci Stanisława Witkiewicza i 130 rocznica urodzin jego syna – Stanisława Ignacego Witkiewicza. Rada Miasta Zakopane Uchwałą IV/17/2014 z 29 grudnia 2014 ogłosiła rok 2015 Rokiem Witkiewiczów. Dnia 7 lutego 2015 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia Witkiewiczów, a Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął 23 lutego rezolucję w sprawie ustanowienia roku 2015 „Rokiem Witkiewiczów” w województwie małopolskim. Dnia 3 marca Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula powołał Komitet Honorowy oraz Komitet Organizacyjny Roku Witkiewiczów.

Międzynarodowa Konferencja Witkiewiczowska jest jednym z ostatnich w tym jubileuszowym roku, niezwykle ważnych, akordów upamiętniających obu twórców. Jej efekty mogą przyczynić się nie tylko do popularyzacji obu twórców, ale także do poszerzenia wiedzy na temat życia, twórczości i wzajemnych relacji Ojca i Syna.

Celem konferencji jest zarówno przypomnienie znanych faktów z biografii i twórczości Witkiewiczów, jak i próba wydobycia mniej znanych, czy wręcz nieznanych. W programie znalazły się również tematy poruszających związki obu artystów z Janem Witkiewiczem Koszczycem. Mamy nadzieję, że podczas obrad wypłyną też nowe wątki i interpretacje, także dotyczące wzajemnych relacji Ojca i Syna.

Konferencja jest włączona do cyklu spotkań w ramach większego projektu o wymiarze festiwalu, realizowanego z okazji obchodów „Roku Witkiewiczów” we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Redakcją rocznika „Góry–Literatura–Kultura” – współorganizatorami (wraz z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie) Konferencji Naukowej w Zakopanem zatytułowanej Góry w wyobraźni literackiej, kulturalnej, społecznej i politycznej na przełomie XIX i XX wieku, którego tematem będą znaczenie i funkcja problematyki górskiej w twórczości literackiej i artystycznej u schyłku XIX i początku XX wieku.
Konferencja zakończy się w piątek 16 października ok. godz. 15:00.

Obrady odbędą się w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego (Zakopane, ul. Chałubińskiego 42).

Serdecznie zapraszamy!

Wstęp wolny.


Wokół Witkiewiczów

Zakopane 14 X – 16 X 2015

organizowanej przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego

w setną rocznicę śmierci Ojca i sto trzydziestą rocznicę urodzin Syna

MIEJSCE OBRAD: Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowe-go, Zakopane, ul. Chałubińskiego 42

środa 14 X 2015

11:00 – 11:15 – powitanie i otwarcie konferencji

11:15 – 13:00 – sesja I

I. Obraz świata w twórczości Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów w perspektywie dyskursów ponowoczesnych: interpretacje kulturowo-filozoficzne, historiozoficzne i artystyczne

1. prof. Teresa Pękala (UMCS): Dwóch Witkiewiczów – dwa modernizmy

2. dr Maciej Jarzewicz (IS PAN): Koncepcje postępu i upadku sztuki w pismach Witkiewiczów

3. Jan Gondowicz (Instytut Witkacego): W ciemnościach burych psychicznej wietrznej trąby. Pa-ragone sztuk i kultur u Witkiewiczów Ojca i Syna

4. prof. Lech Sokół (IS PAN, IW): Wspólne lektury Ojca i Syna

5. prof. Marta Skwara (US): Kiedy Syn zaczynał mówić tak jak Ojciec

6. doc. dr inż. Marek Średniawa (IW): Witkacy i Themersonowie – sztuka filozofią podszyta

7. Stefan Okołowicz (IW): „Anioł i syn”. Trzydzieści lat dialogu Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów

13:00 – 13:15 – przerwa kawowa

13:15 – 14:00 – dyskusja

14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa (we własnym zakresie)

15:00 – 16:45 – sesja II

II. Recepcja Witkiewiczów za granicą, twórczość w przekładach

1. Hendrik Lindepuu, Estonia – Dorpat (Wydawnictwo Hendrik Lindepuu): Nie tylko Witkacy. Polska literatura w Estonii

2. dr hab. Andriej Bazylewski (Rosja, Moskwa – Wydawnictwo „Wahazar”), Witkacy jako pa-tron: praktyka wydawnictwa „Wahazar”

3. dr Ladislav Volko (Słowacja, Uniwersytet św. Cyrila i Metodiego Trnava): Wariat i zakonnica z dwuglowym cielęciem w małym dworku na Orawskim Zamku i jak Jurkovič z Witkiewiczem… – różnice i podobieństwa

4. Elżbieta Grzyb (UW, Szkoła Języków Obcych), Czy Bałandaszek i Balandash to ten sam boha-ter? Problemy związane z przekładem dramatów S. I. Witkiewicza na język angielski

2

III. Kobiecość i cielesność w sztuce Witkiewiczów w refleksjach filozoficznych i kulturowych

1. Natalia Anna Michna (UJ), Witkiewiczowskie femmes fatales. Kobiecość w sztuce XX wieku według Stanisława Ignacego Witkiewicza

2. Justyna Staroń (KUL): Kobiety w życiu Stanisława Witkiewicza. Glosy do listów

3. Magdalena Jarnotowska (UŁ): Rytuały cielesne Jadwigi i Stanisława Ignacego Witkiewiczów [komunikat]

16:45 – 17:00 – przerwa kawowa

17:00 – 18:45 – sesja III

IV. Przyjaźnie, spotkania genealogie (cz. 1)

1. Elżbieta Witkiewicz-Schiele, rodzina Witkiewiczów, Nie tylko Witkiewiczowie… Dwa wieki z rodzinami Prószyńskich, Becków, Rabowskich i Schielów od Syberii po Zakopane

2. dr Maciej Pinkwart (wyst. ind.): Zakopiańskie szlaki Witkiewiczów

3. dr hab. Jerzy M. Roszkowski (MT), Witkiewiczowie – Piłsudscy. Wzajemne relacje

4. Lesław Dall (MT), Ziuk i Kochany Drogi Wujaszek, czyli Józef Piłsudski i Stanisław Witkiewicz

5. dr Marek Kochanowski (UwB): Obraz nowoczesnego świata w późnej twórczości Andrzeja Struga i w wybranych utworach Witkacego. Ścieżki wspólne

6. Maciej Krupa (Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”) Narty to jednak coś

7. prof. Wojciech Kosiński (PK): Wkład Witkiewiczów – Ojca i Syna – w kulturę, ze szczególnym uwzględnieniem stylu zakopiańskiego

18:45 – 19:15 – dyskusja

15 X 2015 (czwartek)

9:00 – 10:30 – sesja IV

V. Gościnny blok literacki

1. Wiesław Aleksander Wójcik (CBG PTTK w Krakowie): „Na przełęczy” Stanisława Witkiewicza w wielkich syntezach literatury polskiej

2. dr Jakub Żmidziński (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu): Motywy muzyczne w prozie ta-trzańskiej Stanisława Witkiewicza

3. prof. Dorota Heck (UWr): Stanisław Ignacy Witkiewicz w świetle postkolonializmu

4. prof. Małgorzata Łoboz (UWr): Zakryte Zaryte, czyli zakopiańszczyzna na styku kultur. Dygre-sje na marginesie lektury Witkacego

5. dr hab. Bogusław Bednarek (UWr): Rafała Malczewskiego „Od cepra do wariata”

10:30 – 11:15 – dyskusja

11:15 – 11:30 – przerwa kawowa

11:30 – 13:30 – sesja V

VI. Witkacy – filozofia i jej pogranicza

1. prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM): Witkacy a mesjanizm

2. dr hab. Andrzej Ostrowski (UMCS): Wspomnienia „Ja”, czyli o próbie przełamania solipsyzmu przez S. I. Witkiewicza

3. prof. Krzysztof Kościuszko (UWM): Witkacy uwikłany w spór między absolutną a relacyjną teorią przestrzeni

4. dr Magdalena Bizior-Dombrowska (UMK): „Nd. Pkl. + R. Ż. max” – Witkacego nuda „metafi-zycznego rzędu”

5. dr Maciej Dombrowski (UWr): Filozofia w przebraniu powieści. O Jedynym wyjściu Stanisła-wa Ignacego Witkiewicza

3

 

6. Przemysław Pawlak (IW): Przeszczep głowy i gruczołów – biocybernetyczny tryumf mechani-cyzmu w dramatach Witkacego

7. Magdalena Baraniak (UMK): Czy Witkacy stał się „eleuterystą”? Spór Stanisława Witkiewicza i Witkacego o romantyzm

8. Michał Deniziak (UW): Stanisław Witkiewicz w poszukiwaniu religii żywej

13:30 – 14:00 – dyskusja

14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa (we własnym zakresie)

15:00 – 16:30 – sesja VI

VII. Sztuki plastyczne

1. prof. Anna Sieradzka (UW): Stanisław Witkiewicz jako inspirator stylu zakopiańskiego w mo-dzie kobiecej czasów Młodej Polski

2. dr Anna Żakiewicz (wys. ind.): Witkiewicz czy Witkacy? Spór o autorstwo pejzażu Przedwio-śnie z kolekcji Janusza Jagmina

3. dr Małgorzata Vražič (UW): Lovrańskie pejzaże – polskie dylematy. Stanisław Witkiewicz w Lovranie

4. Magdalena Julia Staniucha (UJ): Wiatr Halny i problem Stimmungu w teorii i praktyce arty-stycznej Stanisława Witkiewicza

5. Beata Zgodzińska (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku): O różnych sposobach ukazy-wania twarzy w portretach pastelowych Witkacego…

6. Paweł Polit (Muzeum Sztuki w Łodzi): Przestrzenie malarskie ciała własnego: Witkacy i Mer-leau-Ponty

16:30 – 16:45 – przerwa kawowa

16:45 – 17:45 – sesja VII

VIII. Epistolografia, językoznawstwo

1. dr hab. Józef Tarnowski (UG): Edukacja i psychomachia w listach Ojca do Syna

2. dr Anna Majewska-Wójcik (KUL): Ars epistolandi Witkiewiczów okiem językoznawcy

3. dr Dorota Niedziałkowska (KUL): O potrzebie opracowania edycji epistolografii Stanisława Witkiewicza

4. ks. Henryk Paprocki (wyst. ind.): Prace nad słownikiem nazw osobowych i terminologii filozo-ficznej Witkacego [komunikat]

17:45 – 18:30 – dyskusja

16 X 2015 (piątek)

9:00 – 11:00 – sesja VIII

IX. Przyjaźnie, spotkania, genealogie (część 2)

1. prof. Maria Kalinowska (UW): Mieczysław Limanowski – Witkiewiczowie. Spotkania

2. prof. Giovanna Tomassucci (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Palazzo Venera Pisa): "Wrogowie". Próba portretu Rity Sacchetto

3. Tomasz Pawlak (IW): Pawlikowscy a Witkacy w świetle listów i wspomnień

4. Daniel Artymowski (Zamek Królewski w Warszawie): Przyjaciel Witkiewiczów. Stefan Żerom-ski i (nie tylko) Stanisław Witkiewicz

5. Agnieszka Mancewicz (wyst. ind.): Przyszedł Staś Witkiewicz, przystojny z czarnem wąsem, zęby ma śliczne... Stanisław Ignacy Witkiewicz widziany i opisywany przez Mulę (Emiliannę) Chwistek w jej dziewczęcym pamiętniku

6. Anna Skurska (UŁ): Regulamin Firmy Portretowej ‹‹A. Strug››, czyli literacka podobizna Wit-kacego w powieści Wielki dzień

4

 

7. Kapsyda Kobro-Okołowicz (IW): Witkacy i Zofia Chomętowska [komunikat]

8. Krzysztof Dubiński (ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie, „Oficerem bojowym nie był”. O oficerskich awansach Stanisława Ignacego Witkiewicza w carskiej Lejbgwardii

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 11:45 prof. Janusz Degler: prezentacja książki Krzysztofa Dubińskiego pt. Wojna Witkacego, czyli kumboł w galifetach

11:45 – 14:30 – sesja IX

X. Spory i portrety literackie, twórczość teatralna

1. prof. Tomasz Bocheński (UŁ): Figura Ojca w twórczości Witkacego

2. dr Natalia Jakubowa (Moskwa–Instytut Wiedzy o Sztuce; IBL PAN): Obraz aktorki w życiu i twórczości Ojca i Syna

3. Martyna Jastrząbek (UŁ): „Czysta Forma w poezji" a poezja w dramatach Witkacego

4. Sara Kurowska (UŁ): „Boczne furtki” w twórczości Witkacego, czyli o rozkoszy bycia poetą nieudanym

5. dr Ewa Szkudlarek (UAM): Witkacowska rudowłosa

XI. Architektura

1. dr arch. Renāte Čaupale Latvia (Rezekne University of Applied Sciences – Rēzeknes augstsko-la, Faculty of Education and Design, Rēzekne): Architektura jako arena manifestacji samo-stanowienia narodowego poprzez folklor

2. dr Zbigniew Moździerz (MT): Dwie koncepcje stylu zakopiańskiego. O twórczości architekto-nicznej Stanisława Witkiewicza i Jana Witkiewicza Koszczyca

3. dr Ewa Janina Sadowska (PK) Styl zakopiański poza Zakopanem

4. ks. Zbigniew Pytel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Witkiewiczowska sztuka sakralna w Zakopanem na fotografii

5. dr inż. arch. Maria Malzacher (Politechnika Śląska): Witkiewiczowska willa „Konstantynów-ka” w Zakopanem. Nieznane wątki – prawdy i mity wokół zagadnień związanych z jej atrybu-cją, historią i desygnatem nazwy

6. Bożena Błażewicz (ASP Kraków): Zakopane bez Witkiewicza [pokaz multimedialny]

14:30 – 15:15 – dyskusja

15:15 – 15:30 – zamknięcie sesji

Po zamknięciu obrad wszystkich chętnych zapraszamy do Galerii Sztuki im. W. i J. Kulczyckich (filia Muzeum Tatrzańskiego, Droga na Koziniec 8), do obejrzenia wystawy Stefana Okołowicza pt. Anioł i syn. 30 lat dialogu Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów oraz do Muzeum Stylu Zakopiań-skiego im. Stanisława Witkiewicza w willi „Koliba” (filia MT, ul. Kościeliska 18) do obejrzenia wystawy Elżbiety Witkiewicz Schiele pt. Nie tylko Witkiewiczowie… Dwa wieki z rodzinami Prószyńskich, Bec-ków, Rabowskich i Schielów od Syberii po Zakopane. 5

Zobacz w naszym sklepie:
  • Sakiewka VSakiewka VSakiewka filcowa z haftowanym ludowym motywem. Zamykana na rzep. Szerokość ok. 9 cm Wysokość ok. 13 cm Długość ze sznurkiem ok. 49 cm Materiał: Filc Kolor...
    35 zł
  • Torebka filcowa IVTorebka filcowa IVTorebka filcowa z haftowanym ludowym motywem (haft maszynowy). Zamyka na zatrzaski. Środek z czarnej podszewki, z kieszenią boczną. Szerokość ok. 33 cm Wysokość...
    130 zł
  • Poduszka brązowaPoduszka brązowaPoduszka z sukna filcowego w kolorze ciemno-brązowym z motywem ludowym haftowanym ręcznie, wypełniona materiałem syntetycznym. Wymiary ok. 38 na 38 cm.
    100 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.