PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA
« Marzec 2015 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 »

Jabłonka

Kultura

"POSIADY TEATRALNE" na Orawie

Środa, 11 marca 2015 r.
Autor: UG Jabłonka

"POSIADY TEATRALNE" na OrawieW Jabłonce w Orawskim Centrum Kultury od 7 do 8 marca odbywały się III Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich - POSIADY TEATRALNE na Orawie. Uroczystego otwarcia Posiadów Teatralnych na Orawie dokonał Zastępca Wójta Gminy Jabłonka Bolesław Wójcik oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół Antoni Malczak. Przegląd miał charakter konkursu. Zespoły zaprezentowały widowisko w jednej z dwóch kategorii: sztuk regionalnych, w tym napisanych przez miejscowych twórców, inscenizacji tekstów literackich (dramatycznych, komediowych), które mogą być adaptowane przez miejscowych twórców.


W niedzielę po zaprezentowaniu się wszystkich grup ogłoszono werdykt. Narody i wyróżnienia wręczył zastępca wójta Bolesław Wójcik  i zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Małgorzata Kalarus.

Komisja w składzie:
Benedykt KAFEL – etnograf
Jacek MILCZANOWSKI - aktor
Franciszek PALKA – scenograf
Andrzej RÓG – aktor

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 14 grup z 6 powiatów woj. małopolskiego (po 1 z pow. tarnowskiego, limanowskiego i myślenickiego; po 2 z pow. chrzanowskiego i krakowskiego; 7 z pow. nowotarskiego) postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

W KATEGORII - sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych

2 równorzędne I miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie po 1500,00 zł i pamiątkowe dyplomy:
- Orawskiej Grupy Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej i Chyżnego, pow. nowotarski za spektakl WOJNA O STAŃCOWĄ (reż. Robert Kowalczyk)
- Grupy Teatralnej KGW Laskowa, pow. limanowski za spektakl SPÓR O MIEDZE (reż. członkowie zespołu)

3 równorzędne II miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie po 1000,00 zł
i pamiątkowe dyplomy:
- Teatrowi ZAWODOWCY z Bachledówki, pow. nowotarski za spektakl HAMARYKON (reż. Maria Michalik)
- Zespołowi Teatralnemu im. Fr. Macioła ze Skomielnej Białej, pow. myślenicki za spektakl PIEKIELNICA J. Reimschussela (reż. Robert Miśkowiec) Amatorskiego
- Teatrowi MARUSZYNIANKI z Maruszyny, pow. nowotarski za spektakl A SYĆKO PRZEZ TOM WEREDE! (reż. członkowie zespołu)

2 równorzędne III miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie po 800,00 zł i pamiątkowe dyplomy:
- Zespołowi Góralskieemu WATRA z Czarnego Dunajca, pow. nowotarski za spektakl ZALOTY GÓRALSKIE J. Reimschussela (reż. Stanisław Sobczyk)
- Stowarzyszeniu Zespół Regionalny ŚWARNI z Nowego Targu, pow. nowotarski za spektakl BABSKI WYBOR czyli chłopskiego nieszczęścia ciąg dalszy (reż. Marcin Kudasik)

wyróżnienie oraz pamiątkowy dyplom:
- Zespołowi Regionalnemu ŁOPUŚNIANIE z Łopusznej, pow. nowotarski za spektakl KONIEC BABCYNYCH KŁOPOTÓW Z HANUSIOM (reż. Józefa Kuchta)

W KATEGORII - inscenizacja tekstów literackich (dowolna forma prezentacji scenicznej)

I miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1 500,00 zł i pamiątkowy dyplom:
- Teatrowi IMAGINARIUM z Chrzanowa, pow. chrzanowski za spektakl PIASKOWNICA Michała Walczaka (reż. Aneta Leśniakiewicz)

II miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1 000,00 zł i pamiątkowy dyplom:
- Teatrowi AD-HOC z Żabna, pow. tarnowski za spektakl NASTEPNY PROSZĘ (reż. Elżbieta Kijowska)

2 równorzędne III miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie po 800,00 zł i pamiątkowe dyplomy:
- Teatrowi Ludowemu TRADYCJA z Okleśnej, pow. chrzanowski za spektakl OŚWIADCZYNY (reż. Marcin Kobierski, Zbigniew Klatka)
- Sceny Teatralnej MOK w Nowym Targu, pow. nowotarski za spektakl 10 x MROŻEK
(reż. Małgorzata Warsicka)

2 wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy:
- Teatrowi PO LATACH ze Świątnik Górnych, pow. krakowski za spektakl NIE MASZ ZBRODNI BEZ KARY? wg ballady Lilije Adama Mikiewicza i kronik średniowiecznych (reż. Natalia Wojtala)
- Teatrowi Międzypokoleniowego TABUN ze Świątnik Górnych, pow. krakowski za spektakl W DRODZE DO OZ (reż. Klaudia Szablowska)

GRAND PRIX POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie nie przyznano.

Ponadto komisja artystyczna rekomenduje 2 grupy:

- Orawską Grupę Teatralną im. dra Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej i Chyżnego, pow. nowotarski ze spektaklem WOJNA O STAŃCOWĄ (reż. Robert Kowalczyk)
- Teatr IMAGINARIUM z Chrzanowa, pow. chrzanowski ze spektaklem PIASKOWNICA Michała Walczaka (reż. Aneta Leśniakiewicz)

do udziału w XXXI Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej (27-28 czerwca br.). Komisja pragnie podkreślić wysoki i wyrównany poziom prezentacji  teatralnych. Szczególnie w kategorii spektakli gwarowych. Zarysowała się wyraźna potrzeba teatru. Doceniamy bogactwo poszukiwań odpowiednich scenariuszy i wyrażamy satysfakcję z rosnącego poziomu umiejętności ich konstruowania. Trudności inscenizacyjne są udziałem wszystkich twórców teatru i można ją nazwać solą tej działalności, raz dodają smaku, a kiedy indziej sprawiają ból.

Serdecznie dziękujemy organizatorom: Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Orawskiemu Centrum Kultury w Jabłonce a także Wójtowi Gminy Jabłonka Panu Antoniemu Karlakowi za życzliwe i serdeczne przyjęcie uczestników POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie oraz przygotowanie i sprawną organizację konkursu. Dziękujemy Panu Janowi Świdroniowi, konferansjerowi przeglądu - za sympatyczną prezentację wszystkich uczestników a pracownikom OCK w Jabłonce za obsługę techniczną i
logistyczną. Osobne podziękowanie kierujemy do Muzyki Orawskiej HAJDUKI z Zubrzycy
Dolnej za gościnny występ.

Załącznik do protokołu

Ogólne uwagi o spektaklach wg. kolejności występów:
      
HAMARYKON (reż. Maria Michalik) Teatru ZAWODOWCY z Bachledówki, pow. nowotarski – zadania aktorskie dobrane na miarę możliwości wykonawców. Trafne obserwacje obyczajowe skrzące się autentycznym humorem. Zadziwiająco sprawne przedstawienie mimo ograniczonych możliwości aktorów.
      
A SYĆKO PRZEZ TOM WEREDE! (reż. członkowie zespołu) Teatru MARUSZYNIANKI z Maruszyny, pow. nowotarski – spontaniczna satyra oparta na realiach podhalańskiej wsi, zagrana brawurowo. Dowcipny scenariusz inkrustowany tradycyjnymi przyśpiewkami wykonanymi na wysokim poziomie wokalnym.
      
SPÓR O MIEDZE (reż. członkowie zespołu) Grupy Teatralnej KGW Laskowa, pow. limanowski – autentycznie oddany klimat obyczajowości wsi, a szczególnie relacji międzysąsiedzkich. Scenariusz i reżyseria na bardzo wysokim poziomie. Wspaniałe spożytkowanie predyspozycji aktorów. Pogodne przesłanie wieńczy ciąg błyskotliwych dialogów pełnych humoru.

NIE MASZ ZBRODNI BEZ KARY? wg ballady Lilije Adama Mikiewicza i kronik średniowiecznych (reż. Natalia Wojtala) Teatru PO LATACH ze Świątnik Górnych, pow. krakowski – duży rozmach inscenizacyjny spowodował zachwianie proporcji pomiędzy treścią a formą. Wielki wysiłek zespołu i ciekawe pomysły reżyserskie przytłoczyły zbyt głośna muzyka, która zdominowała przedstawienie.

W DRODZE DO OZ (reż. Klaudia Szablowska) Teatru Międzypokoleniowego TABUN ze Świątnik Górnych, pow. krakowski – widowisko ciekawie spointowane sceną zbudowaną na motywach psychoterapeutycznych. Szkoda, że zabrakło spójności między poszczególnymi scenami opowieści. Niektóre motywy powtarzały się niepotrzebnie. Wskazana  byłaby wnikliwa selekcja.

PIEKIELNICA J. Reimschussela (reż. Robert Miśkowiec) Amatorskiego Zespołu Teatralnego  im. Fr. Macioła ze Skomielnej Białej, pow. myślenicki – godna pochwały pieczołowitość w pielęgnowaniu wielkiej tradycji teatru regionalnego. Wysoki poziom wykonawczy w scenach obyczajowych przy użyciu gwary i z dużą dbałością o obrazek sceniczny. Talenty aktorskie objawiły się w kilku udanych inscenizacyjnie scenach.

BABSKI WYBÓR czyli chłopskiego nieszczęścia ciąg dalszy (reż. Marcin Kudasik) Stowarzyszenia Zespół Regionalny ŚWARNI z Nowego Targu, pow. nowotarski - porywający momentami eksperyment nieco rozmył się w nadmiarze pomysłów. Kreatywność i swoboda aktorów inspirujących się nawzajem napędzają akcję sceniczną. Mocna obecność znaków czasu i satyryczne spojrzenie powodują żywą reakcję publiczności. Bogactwo
sposobów posługiwania się przestrzenią i rekwizytem.
      
OŚWIADCZYNY (reż. Marcin Kobierski, Zbigniew Klatka) Teatru Ludowego TRADYCJA z Okleśnej, pow. chrzanowski – zespół podjął śmiałą próbę klasycznej inscenizacji dramatu Antoniego Czechowa. W klarowności kompozycji spektaklu widać wielkie doświadczenie sceniczne twórców. Trafiona obsada, oszczędna a funkcjonalna scenografia dopełniają
całości.
      
ZALOTY GÓRALSKIE J. Reimschussela (reż. Stanisław Sobczyk) Zespołu Góralskiego WATRA z Czarnego Dunajca, pow. nowotarski – autentyczność postaci, muzyki i tańca jest dużym atutem zespołu. Drobne korekty scenograficzne i inscenizacyjne umożliwiłyby publiczności lepszy odbiór opowieści.
      
PIASKOWNICA Michała Walczaka (reż. Aneta Leśniakiewicz) Teatru IMAGINARIUM z Chrzanowa, pow. chrzanowski – wspaniale zagrane role pełne wewnętrznej prawdy. Oszczędna, niezwykle trafna scenografia. Opracowana muzycznie na wysokim poziomie artystycznym. Gratulujemy.
      
NASTEPNY PROSZĘ (reż. Elżbieta Kijowska) Teatru AD-HOC z Żabna, pow. tarnowski – zabawna współczesna satyra ma przejawy „dulszczyzny” w inteligenckiej rodzinie. Bardzo wyrównany poziom aktorstwa wyrazistego i spontanicznego. Twórcze podejście do scenariusz i zespołowa radość tworzenia.
      
10 x MROŻEK (reż. Małgorzata Warsicka) Sceny Teatralnej MOK w Nowym Targu, pow. nowotarski – rozbudowana prezentacja monologów oraz dialogów Sławomira Mrożka charakteryzujących się dużym stopniem abstrakcji w ciekawej oprawie plastycznej.
      
KONIEC BABCYNYCH KŁOPOTÓW Z HANUSIOM (reż. Józefa Kuchta) Zespół Regionalny ŁOPUŚNIANIE z Łopusznej, pow. nowotarski – widowisko w sposób humorystyczny porusza obyczajowe wątki społeczności podhalańskiej. Ukazuje też odwieczny konflikt pokoleniowy w kontekście dobrej muzyki i tańca. Cieszy spory udział młodego pokolenia, przed którym stoi jeszcze zadanie wypracowania odpowiednich temporytmów.
      
WOJNA O STAŃCOWĄ (reż. Robert Kowalczyk) Orawskiej Grupy Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej i Chyżnego, pow. nowotarski – widowisko wzięte wprost z życia, celne i w sposób metaforyczny opisujący kondycję

Zobacz w naszym sklepie:
  • Falkon szklany IFalkon szklany IFalkon szklany w postaci sześcianu z ludowym motywem malowanym ręcznie. Wymiary: wysokość 15 cm, szerokość 10 cm.
    80 zł
  • Grafika Folk w ramce IIGrafika Folk w ramce IIGrafika Folk to autorska, oryginalna czarno-biała grafika w stylu ludowym. Autorski wzór zainspirowany polską sztuką ludową oraz motywami z regionu Podhala. Świetnie...
    55 zł
  • „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu”„Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu”Płyta DVD zawiera widowisko „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu” (2 godz. 23 min.) zarejestrowane podczas premiery w 2011 roku w Zakopanem, w kinie Sokół (AKT I i IV)...
    35 zł

Galerie zdjęć:


Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.