PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA
« Luty 2015 12345678910111213141516171819202122232425262728  

Niedzica

Sport

Patronat medialny WATRA

O Puchar Prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Poniedziałek, 16 lutego 2015 r.
Autor: Anna Sinko - ZEW Niedzica S.A.

O Puchar Prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.Jeśli kochasz zimę a Twoją pasją są narty, do tego jeszcze uwielbiasz sprawdzać swoje umiejętności w drodze rywalizacji sportowej – pewnie nie zawahasz się, by wziąć udział w Jubileuszowych - XV Otwartych Zawodach w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., które odbędą się w niedzielne przedpołudnie 22.02.2015r. na stokach Polany Sosny w Niedzicy. Tegoroczna edycja, cieszących się dotychczas bardzo dużym zainteresowaniem wśród wielu wytrawnych narciarzy zawodów, dostarczy z pewnością i tym razem niezapomnianych emocji sportowych. Uczestnicy zawodów walczący o główną, honorową nagrodę, startować będą w dwóch przejazdach, w trzech grupach wiekowych, w kategorii kobiet i mężczyzn. Z uwagi na jubileuszowe, specjalne wydanie zawodów, zdecydowaliśmy się na pewne znaczące udogodnienia dla naszych zawodników.


Nowością będzie przede wszystkim fakt, iż główny Puchar zawodów – zmieni swój dotychczasowy – przechodni charakter – w związku z czym zwycięzca będzie mógł zabrać wywalczone, główne trofeum do domu!
Poza prestiżowym Pucharem Prezesa ZEW Niedzica S.A., który otrzyma zawodnik i zawodniczka, z najlepszym łącznym czasem przejazdów, zacięta walka zapowiada się również o pozostałe nagrody, medale i dyplomy. A będzie o co powalczyć, bowiem na zwycięzców Jubileuszowych - XV Otwartych Zawodów w Narciarstwie Alpejskim  o Puchar Prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. - czekają fantastyczne i jak przystało na tak okrągłą rocznicę, wyjątkowo cenne nagrody!
W oczekiwaniu na wyniki zawodów zaprosimy Państwa do szalonej zabawy na śniegu z DJ-em, który rozgrzewać będzie naszą imprezę od samego rana!

Poniżej kilka informacji szczegółowych nt. sposobu oraz terminu zapisów.
Zapisy: do dnia 21 lutego 2015r. do godziny 18-tej zgłoszenia zawodników przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy. W dniu zawodów – zgłoszenia odbywać się będą w biurze zawodów w godz. 8.30-10.00.
Kategorie wiekowe: Zawodnicy startują w dwóch przejazdach, w trzech kat. wiekowych:
Gr. 1 – urodzeni 2002 i później,
Gr. 2 – urodzeniu 2001 – 1998,
Gr. 3  - urodzeni 1997 i wcześniej.
Więcej informacji o zawodach można znaleźć na naszych stronach internetowych: www.niedzica.pl www.zew-niedzica.com.pl.
Serdecznie zapraszamy na stok Polany Sosny!! Startujemy 22 lutego 2015 r. - punkt o 11.00!!


Regulamin XV Otwartych Zawodów o Puchar Prezesa ZEW Niedzica S.A.
w Narciarstwie Alpejskim Ośrodek narciarski Polana Sosny w Niedzicy, dnia 22 lutego 2015 r.
§ 1
Zawody o Puchar Prezesa ZEW Niedzica S.A. są cyklicznymi, amatorskimi zawodami w narciarstwie alpejskim, organizowanymi corocznie w ośrodku narciarskim Polana Sosny w Niedzicy.
§ 2
Głównym organizatorem zawodów jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna.
§ 3
Celem zawodów jest upowszechnienie sportów zimowych w szczególności aktywnego wypoczynku na nartach oraz propagowanie sportów rodzinnych i okolicy.
§ 4
W zawodach uczestniczyd mogą wszystkie osoby wpisane na listę uczestników zawodów, które nie posiadają licencji zawodniczej oraz nie posiadały jej w ostatnich 5 latach czyli od roku 2010 włącznie.
§ 5
Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorie wiekowe oraz zespołowo dla pracowników ZEW Niedzica S.A. i ich rodzin.
§ 6
1. Zawody odbędą się 22 lutego 2015 r. na stoku ośrodka narciarskiego Polana Sosny w Niedzicy, na dużym wyciągu. Początek zawodów o godzinie 11:00.
2. Zawody o Puchar Prezesa ZEW Niedzica S.A. są zawodami jednodniowymi. Zawodnicy startowad będą w dwóch przejazdach, w trzech grupach wiekowych, w kategorii kobiet i mężczyzn:
Grupa I
Urodzeni 2002 i później (do 13 lat)
Grupa II
Urodzeni 2001 – 1998 (14 – 17 lat)
Grupa III - OPEN
Urodzeni 1997 i wcześniej (od 18 lat)
§ 7
Uczestnicy Zawodów będący pracownikami ZEW Niedzica S.A. i ich rodziny mogą byd dodatkowo klasyfikowani zespołowo, pod warunkiem zgłoszenia zespołu w momencie zapisów. Ważne wypełniając formularz zgłoszeniowy w polu klub wpisujemy jednakową nazwę dla danego zespołu (teamu). – pracownicy Zespołu Elektrowni Wodnych nazwę zespołu uzupełniają skrótem ZEW.
Zespół stanowią trzy osoby wskazane przy zgłoszeniu przez pracownika ZEW Niedzica S.A., będące jego najbliższą rodziną / małżonek, dzieci/ lub współpracownikami.
W klasyfikacji zespołowej o kolejności decyduje suma punktów zdobytych przez poszczególnych członków zespołu przeliczonych z wyników zawodów.
§ 8
1. Do dnia 21 lutego 2015 r. do godziny 18-tej zgłoszenia zawodników przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.
2. W dniu zawodów – zgłoszenie w biurze zawodów w godzinach 8:30-10:00. Biurem Zawodów jest pomieszczenie obok kasy wyciągu- Górny Szałas (na Wójtowym Polu).
§ 9
Rozdanie nagród nastąpi bezpośrednio po zakooczeniu zawodów.
§ 10
Termin i informacje o zawodach zostaną ogłoszone przez Organizatora na:
plakatach
na stronach internetowych Organizatora: www.niedzica.pl oraz www.zew-niedzica.com.pl ,
na stronie stacji narciarskiej www.polanasosny.com.pl oraz klubu narciarskiego LIDER www.lider.krakow.pl
w wybranych mediach w formie informacji prasowej.
§ 11
1. Uczestnik zawodów zgłasza swój udział, wypełniając formularz zgłoszeniowy, podając wiek i płed celem zakwalifikowania do właściwej grupy.
2. Zawodnicy, którzy będą uczestniczyd w klasyfikacji zespołowej podają dodatkowo nazwę Zespołu.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane:
a) od dnia ukazania się ogłoszenia o zawodach do dnia 21 lutego 2015 r. do godziny 18:00 poprzez formularz zgłoszeniowy
b) w dniu zawodów w biurze obok kasy wyciągu - Górny Szałas (na Wójtowym Polu) w godzinach 08:30 - 10:00.
4. Opłata startowa wynosi:
30 zł od osoby – w przypadku zapisów do dnia 21 lutego 2015 r.
40 zł od osoby – w dniu zawodów, tj. 22 lutego 2015 r.
15 zł od osoby dla pracowników ZEW Niedzica S.A. i członków ich rodzin.
UWAGA: opłata startowa zawiera: gorący posiłek i napój. Opłata nie zawiera ubezpieczenia NNW.
§ 12
Program zawodów:
W godz. 08.30-10.00 – przyjmujemy zapisy i wydajemy numery w biurze zawodów obok kasy wyciągu.
Godz. 10:30 – 10:45 – oglądanie trasy (pługiem, ześlizgiem lub poza trasą)
Godz. 11.00 – start – slalom gigant, dwa przejazdy
Około godz. 14.00 – zakooczenie imprezy i rozdanie nagród
W trakcie imprezy:
Dobra muzyka i zabawa z DJ.
§ 13
Kolejnośd startu zawodników:
1. W pierwszym i drugim przejeździe startują w kolejności grupy: I, II, III.
§ 14
1. Nagrodą główną zawodów w klasyfikacji indywidualnej jest Puchar ufundowany przez Prezesa ZEW Niedzica S.A.
2. Puchar otrzyma zawodnik i zawodniczka, którzy uzyskają najlepszy łączny czas przejazdów, odpowiednio wśród mężczyzn i kobiet.
3. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach w klasyfikacji indywidualnej otrzymają:
medale: miejsca od 1 do 3
nagrody: miejsca od 1 do 3
dyplomy: miejsca od 1 do 6
Zwycięskie zespoły w klasyfikacji zespołowej otrzymują:
dyplomy: miejsca od 1 do 3
nagroda dla najlepszego zespołu
nagroda dla zespołu najlepiej nazwanego
4. W każdej kategorii Organizator przewiduje możliwośd ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych.
5. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów nastąpi do około 40 minut po przejeździe ostatniego zawodnika. Zakooczenie szacowane jest na godzinę 14:00. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku zgłoszenia protestów.
§ 15
Koszty udziału i ubezpieczenie:
1. Organizator ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej, przeznaczonej na cele organizacyjne imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (zakooczenie, poczęstunek). Wysokośd opłaty ustalono na kwotę wymienioną w paragrafie 11, pkt.4.
2. Każdy uczestnik wypełnia oświadczenie i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialnośd.
3. Zawodnicy, którzy nie ukooczyli 18 lat muszą posiadad pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach, rodzice lub opiekunowie składają również oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.
4. Organizator ma prawo do pobierania kaucji za numery startowe, zwracanej po oddaniu numerów.
5. Organizator zapewnia ubezpieczenie imprezy OC a uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§ 16
Protesty:
1. Protesty muszą byd zgłoszone pisemnie w biurze zawodów i dostarczone w ciągu 10 minut po wywieszeniu wyników nieoficjalnych danej grupy.
2. Protesty rozpatrywane będą w kolejności ich zgłoszenia.
3. Sędzia Główny, po rozstrzygnięciu protestu, przedstawi do wiadomości zebranych osób stosowną informację z decyzją dotyczącą protestu.
§ 17
Zawody będą organizowane na podstawie Narciarskiego Regulaminu Sportowego
Dla określenia zajętego miejsca w zawodach, liczony będzie łączny czas z dwóch przejazdów.
Oglądanie trasy może odbywać się pługiem, ześlizgiem lub podchodzeniem od dołu. Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika. Oglądający w czasie oglądania muszą mieć założone numery startowe. 

Zobacz w naszym sklepie:
  • Bransoletk​a "Z pirytem"Bransoletk​a "Z pirytem"Bransoletka z fasetowanym pirytem, z perełkami rzecznymi, oraz z oliwek hematytowych. Obw. 20,5 cm.
    50 zł
  • Aniołek średni IIIAniołek średni IIIAniołek wykonany z drewna, ręcznie malowany. Zapakowany w celofan z ozdobnym sznureczkiem. Wymiary: Szerokość 6,5 cm. Wysokość 9 cm. Ozdoba np. choinkowa.
    13 zł
  • SAGA - Trebunie TutkiSAGA - Trebunie TutkiTradycyjna muzyka góralska w wykonaniu zespołu Trebunie-Tutki. Na płycie CD AUDIO występują:  Władysław Trebunia-Tutka, Stanisław Trebunia-Tutka , Henryk Trebunia-Tutka...
    40 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.