PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Niedzica

Zaproszenia

Patronat medialny WATRA

O Puchar Prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Niedziela, 22 lutego 2015 r.
Autor: Maciej Stasiński

O Puchar Prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.XV Otwarte Zawody w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., odbędą się w niedzielne przedpołudnie 22.02.2015r. na stokach Polany Sosny w Niedzicy. Początek zawodów o godzinie 11:00.


Jeśli kochasz zimę a Twoją pasją są narty, do tego jeszcze uwielbiasz sprawdzać swoje umiejętności w drodze rywalizacji sportowej – pewnie nie zawahasz się, by wziąć udział w Jubileuszowych - XV Otwartych Zawodach w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., które odbędą się w niedzielne przedpołudnie 22.02.2015r. na stokach Polany Sosny w Niedzicy. Tegoroczna edycja, cieszących się dotychczas bardzo dużym zainteresowaniem wśród wielu wytrawnych narciarzy zawodów, dostarczy z pewnością i tym razem niezapomnianych emocji sportowych. Uczestnicy zawodów walczący o główną, honorową nagrodę, startować będą w dwóch przejazdach, w trzech grupach wiekowych, w kategorii kobiet i mężczyzn. Z uwagi na jubileuszowe, specjalne wydanie zawodów, zdecydowaliśmy się na pewne znaczące udogodnienia dla naszych zawodników.

Nowością będzie przede wszystkim fakt, iż główny Puchar zawodów – zmieni swój dotychczasowy – przechodni charakter – w związku z czym zwycięzca będzie mógł zabrać wywalczone, główne trofeum do domu!
Poza prestiżowym Pucharem Prezesa ZEW Niedzica S.A., który otrzyma zawodnik i zawodniczka, z najlepszym łącznym czasem przejazdów, zacięta walka zapowiada się również o pozostałe nagrody, medale i dyplomy. A będzie o co powalczyć, bowiem na zwycięzców Jubileuszowych - XV Otwartych Zawodów w Narciarstwie Alpejskim  o Puchar Prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. - czekają fantastyczne i jak przystało na tak okrągłą rocznicę, wyjątkowo cenne nagrody!
W oczekiwaniu na wyniki zawodów zaprosimy Państwa do szalonej zabawy na śniegu z DJ-em, który rozgrzewać będzie naszą imprezę od samego rana!

Poniżej kilka informacji szczegółowych nt. sposobu oraz terminu zapisów.
Zapisy: do dnia 21 lutego 2015r. do godziny 18-tej zgłoszenia zawodników przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy. W dniu zawodów – zgłoszenia odbywać się będą w biurze zawodów w godz. 8.30-10.00.
Kategorie wiekowe: Zawodnicy startują w dwóch przejazdach, w trzech kat. wiekowych:
Gr. 1 – urodzeni 2002 i później,
Gr. 2 – urodzeniu 2001 – 1998,
Gr. 3  - urodzeni 1997 i wcześniej.
Więcej informacji o zawodach można znaleźć na naszych stronach internetowych: www.niedzica.pl www.zew-niedzica.com.pl.
Serdecznie zapraszamy na stok Polany Sosny!! Startujemy 22 lutego 2015 r. - punkt o 11.00!!


Regulamin XV Otwartych Zawodów o Puchar Prezesa ZEW Niedzica S.A.
w Narciarstwie Alpejskim Ośrodek narciarski Polana Sosny w Niedzicy, dnia 22 lutego 2015 r.
§ 1
Zawody o Puchar Prezesa ZEW Niedzica S.A. są cyklicznymi, amatorskimi zawodami w narciarstwie alpejskim, organizowanymi corocznie w ośrodku narciarskim Polana Sosny w Niedzicy.
§ 2
Głównym organizatorem zawodów jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna.
§ 3
Celem zawodów jest upowszechnienie sportów zimowych w szczególności aktywnego wypoczynku na nartach oraz propagowanie sportów rodzinnych i okolicy.
§ 4
W zawodach uczestniczyd mogą wszystkie osoby wpisane na listę uczestników zawodów, które nie posiadają licencji zawodniczej oraz nie posiadały jej w ostatnich 5 latach czyli od roku 2010 włącznie.
§ 5
Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorie wiekowe oraz zespołowo dla pracowników ZEW Niedzica S.A. i ich rodzin.
§ 6
1. Zawody odbędą się 22 lutego 2015 r. na stoku ośrodka narciarskiego Polana Sosny w Niedzicy, na dużym wyciągu. Początek zawodów o godzinie 11:00.
2. Zawody o Puchar Prezesa ZEW Niedzica S.A. są zawodami jednodniowymi. Zawodnicy startowad będą w dwóch przejazdach, w trzech grupach wiekowych, w kategorii kobiet i mężczyzn:
Grupa I
Urodzeni 2002 i później (do 13 lat)
Grupa II
Urodzeni 2001 – 1998 (14 – 17 lat)
Grupa III - OPEN
Urodzeni 1997 i wcześniej (od 18 lat)
§ 7
Uczestnicy Zawodów będący pracownikami ZEW Niedzica S.A. i ich rodziny mogą byd dodatkowo klasyfikowani zespołowo, pod warunkiem zgłoszenia zespołu w momencie zapisów. Ważne wypełniając formularz zgłoszeniowy w polu klub wpisujemy jednakową nazwę dla danego zespołu (teamu). – pracownicy Zespołu Elektrowni Wodnych nazwę zespołu uzupełniają skrótem ZEW.
Zespół stanowią trzy osoby wskazane przy zgłoszeniu przez pracownika ZEW Niedzica S.A., będące jego najbliższą rodziną / małżonek, dzieci/ lub współpracownikami.
W klasyfikacji zespołowej o kolejności decyduje suma punktów zdobytych przez poszczególnych członków zespołu przeliczonych z wyników zawodów.
§ 8
1. Do dnia 21 lutego 2015 r. do godziny 18-tej zgłoszenia zawodników przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.
2. W dniu zawodów – zgłoszenie w biurze zawodów w godzinach 8:30-10:00. Biurem Zawodów jest pomieszczenie obok kasy wyciągu- Górny Szałas (na Wójtowym Polu).
§ 9
Rozdanie nagród nastąpi bezpośrednio po zakooczeniu zawodów.
§ 10
Termin i informacje o zawodach zostaną ogłoszone przez Organizatora na:
plakatach
na stronach internetowych Organizatora: www.niedzica.pl oraz www.zew-niedzica.com.pl ,
na stronie stacji narciarskiej www.polanasosny.com.pl oraz klubu narciarskiego LIDER www.lider.krakow.pl
w wybranych mediach w formie informacji prasowej.
§ 11
1. Uczestnik zawodów zgłasza swój udział, wypełniając formularz zgłoszeniowy, podając wiek i płed celem zakwalifikowania do właściwej grupy.
2. Zawodnicy, którzy będą uczestniczyd w klasyfikacji zespołowej podają dodatkowo nazwę Zespołu.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane:
a) od dnia ukazania się ogłoszenia o zawodach do dnia 21 lutego 2015 r. do godziny 18:00 poprzez formularz zgłoszeniowy
b) w dniu zawodów w biurze obok kasy wyciągu - Górny Szałas (na Wójtowym Polu) w godzinach 08:30 - 10:00.
4. Opłata startowa wynosi:
30 zł od osoby – w przypadku zapisów do dnia 21 lutego 2015 r.
40 zł od osoby – w dniu zawodów, tj. 22 lutego 2015 r.
15 zł od osoby dla pracowników ZEW Niedzica S.A. i członków ich rodzin.
UWAGA: opłata startowa zawiera: gorący posiłek i napój. Opłata nie zawiera ubezpieczenia NNW.
§ 12
Program zawodów:
W godz. 08.30-10.00 – przyjmujemy zapisy i wydajemy numery w biurze zawodów obok kasy wyciągu.
Godz. 10:30 – 10:45 – oglądanie trasy (pługiem, ześlizgiem lub poza trasą)
Godz. 11.00 – start – slalom gigant, dwa przejazdy
Około godz. 14.00 – zakooczenie imprezy i rozdanie nagród
W trakcie imprezy:
Dobra muzyka i zabawa z DJ.
§ 13
Kolejnośd startu zawodników:
1. W pierwszym i drugim przejeździe startują w kolejności grupy: I, II, III.
§ 14
1. Nagrodą główną zawodów w klasyfikacji indywidualnej jest Puchar ufundowany przez Prezesa ZEW Niedzica S.A.
2. Puchar otrzyma zawodnik i zawodniczka, którzy uzyskają najlepszy łączny czas przejazdów, odpowiednio wśród mężczyzn i kobiet.
3. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach w klasyfikacji indywidualnej otrzymają:
medale: miejsca od 1 do 3
nagrody: miejsca od 1 do 3
dyplomy: miejsca od 1 do 6
Zwycięskie zespoły w klasyfikacji zespołowej otrzymują:
dyplomy: miejsca od 1 do 3
nagroda dla najlepszego zespołu
nagroda dla zespołu najlepiej nazwanego
4. W każdej kategorii Organizator przewiduje możliwośd ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych.
5. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów nastąpi do około 40 minut po przejeździe ostatniego zawodnika. Zakooczenie szacowane jest na godzinę 14:00. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku zgłoszenia protestów.
§ 15
Koszty udziału i ubezpieczenie:
1. Organizator ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej, przeznaczonej na cele organizacyjne imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (zakooczenie, poczęstunek). Wysokośd opłaty ustalono na kwotę wymienioną w paragrafie 11, pkt.4.
2. Każdy uczestnik wypełnia oświadczenie i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialnośd.
3. Zawodnicy, którzy nie ukooczyli 18 lat muszą posiadad pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach, rodzice lub opiekunowie składają również oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.
4. Organizator ma prawo do pobierania kaucji za numery startowe, zwracanej po oddaniu numerów.
5. Organizator zapewnia ubezpieczenie imprezy OC a uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§ 16
Protesty:
1. Protesty muszą byd zgłoszone pisemnie w biurze zawodów i dostarczone w ciągu 10 minut po wywieszeniu wyników nieoficjalnych danej grupy.
2. Protesty rozpatrywane będą w kolejności ich zgłoszenia.
3. Sędzia Główny, po rozstrzygnięciu protestu, przedstawi do wiadomości zebranych osób stosowną informację z decyzją dotyczącą protestu.
§ 17
Zawody będą organizowane na podstawie Narciarskiego Regulaminu Sportowego
Dla określenia zajętego miejsca w zawodach, liczony będzie łączny czas z dwóch przejazdów.
Oglądanie trasy może odbywać się pługiem, ześlizgiem lub podchodzeniem od dołu. Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika. Oglądający w czasie oglądania muszą mieć założone numery startowe. 

Zobacz w naszym sklepie:
  • „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu”„Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu”Płyta DVD zawiera widowisko „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu” (2 godz. 23 min.) zarejestrowane podczas premiery w 2011 roku w Zakopanem, w kinie Sokół (AKT I i IV)...
    35 zł
  • Grafika Folk w ramce XGrafika Folk w ramce XGrafika Folk to autorska, oryginalna czarno-biała grafika w stylu ludowym. Autorski wzór zainspirowany polską sztuką ludową oraz motywami z regionu Podhala. Świetnie...
    55 zł
  • Poduszka brązowa IIPoduszka brązowa IIPoduszka z sukna filcowego w kolorze ciemno-brązowym z motywem ludowym haftowanym ręcznie, wypełniona materiałem syntetycznym. Wymiary ok. 42 na 42 cm.
    100 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.