PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA
« Lipiec 2010 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 »

Nowy Targ

Wiadomości

Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

Piątek, 23 lipca 2010 r.
Autor: Piotr Rayski-Pawlik

Burmistrz Miasta Nowy Targ, w związku z ostatnią aktualizacją w przepisach ustawy o ochronie przyrody informuje o głównych zmianach jakie dotyczą posiadaczy nieruchomości, którzy ubiegają się o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu wymagać będzie dodatkowo od Wnioskodawcy rysunku lub mapki określającej usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości (art. 83 ust. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody / tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm./).

Drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat są zwolnione z wydania zezwolenia na ich wycięcie, do tego wieku też można dokonywać kształtowania korony drzew.

Zasadnicze zmiany dotyczą drzew rosnących w pasie drogowym a mianowicie zgodnie z art. 83 ust. 2a wyżej cytowanej ustawy, zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Mając na względzie wymagania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, zawarte w piśmie znak: OF.I.SB.0717-22-10 z dnia 24 czerwca 2010r. /pismo/ Burmistrz Miasta informuje Zarządców Dróg o wymogu przedłożenia we wniosku o usunięcie drzew następujących informacji:

1/ o planowanym sposobie odtworzenia zieleni w miejsce usuwanej,

2/ o występowaniu w obrębie usuwanych zadrzewień gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów.

Ponadto w przypadku, gdy powodem usunięcia drzew będzie ich zły stan, stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, do wniosku należy dołączyć ocenę stanu zdrowotnego drzew (np. ekspertyzę dendrologiczną).

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 20 lipca 2010r. na mocy ustawy z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. z 2010r. Nr 119, poz. 804 /.

Burmistrz Miasta przypomina również iż wycinka drzew na których gniazdują ptaki powinna być przeprowadzona od 16 października do końca lutego – poza okresem lęgowym, a ocenę zdrowotną drzew dokonuje się w sezonie wegetacyjnym.

Zobacz w naszym sklepie:

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.