PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Wiadomości

APEL O POMOC! „PRO MEMORIA” - PODHALAŃSKO-SUSKA LISTA KATYŃSKA

Czwartek, 4 lutego 2010 r.
Autor: Robert Kowalski - Prezes Oddziału PTH w Nowym Targu

APEL O POMOC! „PRO MEMORIA” - PODHALAŃSKO-SUSKA LISTA KATYŃSKAW roku bieżącym przeżywać będziemy 70-tą rocznicę mordu dokonanego na polskich oficerach i funkcjonariuszach w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Tragedia ta dotknęła kwiat polskiej inteligencji. Niezwykle boleśnie doświadczył także ich najbliższych mieszkających w całej Polsce, w tym na terenie powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego. Dlatego od kilku miesięcy Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu, realizuje program badawczy, którego zasadniczym celem jest sporządzenie Podhalańsko-Suskiej Listy Katyńskiej. Chcemy tym samy upamiętnić niewinne ofiary polskich patriotów i przybliżyć ich sylwetki młodemu pokoleniu.


W wyniku kwerendy archiwalnej przeprowadzonej m.in. w Centralnym Archiwum Wojskowym, Muzeum Katyńskim, Ośrodku Karta, Instytucie Pamięci Narodowej, I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu, sporządzono listę 76 nazwisk oficerów Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej oraz Straży Więziennej. Wszyscy wymienieni na tej liście urodzili się na tym terenie lub byli z nim związani zawodowo. W kilku przypadkach udało się dotrzeć do rodzin zamordowanych. Mamy jednak świadomość, iż opracowana lista jest nie pełna i wymagać będzie dalszych uzupełnień. Jesteśmy także przekonani, iż nie udało nam się dotrzeć do wszystkich zainteresowanych tym tematem.
 W związku z tym zwracam się z gorąca prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek wiadomości o jeńcach Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa z terenu trzech powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego, a jeszcze ich nie udostępnili lub widzą konieczność wprowadzenia ew. korekt, uzupełnień i podzielenia się to wiedzą:

 Prosimy podawać:

• imiona nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania w 1939 r., obóz w którym był internowany;
• dane cywilne: wykształcenie, zawód, tytuł naukowy lub zawodowy, miejsce pracy stanowisko;
• dane wojskowe: stopień, rodzaj broni, stosunek do służby wojskowej, ostatni znany przydział, stanowisko lub funkcja, czy był w 1939 r. ranny;
• podobne jak w pkt. 3 dane dla Policji Państwowej, Służby Więziennej i Straży Granicznej
• okoliczności dostania się do niewoli lub aresztowania (w miarę możliwości opisać szerzej)
• z jakiego obozu nadchodziła korespondencja, wymienić daty wszystkich listów, kartek i telegramów;
• w miarę możliwości dołączyć odbitki kserograficzne korespondencji (lub przynieść oryginały w biurze wykonanym scan) oraz innych istotnych dokumentów, a także fotografie nieżyjącego;
• nazwisko i imię, adres lub telefon zgłaszającego i stopień pokrewieństwa;

 Proponujemy kilka form przekazywania tych bezcennych informacji i dokumentów, które chcemy wykorzystać w przygotowywanej na kwiecień 2010 r. publikacji naukowej. Materiały do pierwszego jej wydania chcemy zebrać do 1 marca 2010 r. I tak:

1. W dniach 11, 18 i 25 lutego 2010 r. w godzi. od 10-14 oraz od 17.15-19.30 w siedzibie Towarzystwa, w Bursie Gimnazjalnej przy ul. Nadowdnia 5 w Nowym Targu, członkowie PTH będą pełnić dyżur. Na miejscu będzie można zeskanować oryginalne dokumenty i złożyć relacje;
2. Materiały można również przesłać na adres: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu, ul. Św. Doroty 55, 34-400 Nowy Targ;
3. Można je również przesłać na skrzynkę internetową: pth.nt@poczta.fm;
4. Istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego i umówienie innego terminu spotkania w siedzibie Towarzystwa, pod dwoma numerami tel.: Robert Kowalski 502 418 742 lub Michał Maciaszek 784853338;

 Liczymy na życzliwość i pomoc Państwa w tej szalenie ważnej misji, jakiej podjął się nasz Oddział. Upamiętnienie ofiar sowieckiego terroru jest bowiem naszą wspólną powinnością i obowiązkiem wobec tych, którzy oddali za Ojczyznę to co mieli najcenniejsze – swoje życie.

WIĘŹNIOWIE KOZIELSKA

ZAMORDOWANI W KATYNIU

 1. BAHDAJ Jan Ignacy, ppor. rez., s. Daniela i Marii, ur. 2 II 1912 w Zakopanem. Absolwent miejscowego gimnazjum. Maturę zdał w 1933 r. Pracował w biurze notarialnym w Zakopanem.
 2. BURTAN Władysław Józef, ppor. rez., s. Kazimierz i Emilii z Komperdów, ur. 9 III 1910 roku w Czarnym Dunajcu. Absolwent Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.
 3. CHUDZIKIEWICZ Wiktor, por. rez., s. Antoniego i Michaliny Parys, ur. 12 XII 1900 r. w Stanisławowie. Nauczyciel w Państwowym Gimnazjum „Liliana” im. Oswalda Balzera w Zakopanem.
 4. CIĘCIEL Stanisław, płk w st. sp, s. Jana i Marii z d. Wanat, ur.12 XI 1885 r. Krościenku nad Dunajcem. Prezes Najwyższego Sądu Wojskowego.
 5. CIKOWSKI Edward Adam, por., s. Ferdynanda i Florentyny z Chlebowskich urodzony ur. 2 X 1897 r. w Czarny Dunajcu. Inżynier rolnik Ukończył gimnazjum w Krakowie.
 6. CZUBERNAT Jan, por. rez. s. Ludwika i Marii ur. 7 V 1891 roku w Pensylwanii USA. Miejski lekarz weterynarii Zakopane.
 7. DRAPELLA Rudolf, mjr rez., s. Ludwika i Marii, ur. 17 VII 1888 r. w Pewelce pow. suski. Absolwent Akademii Handlowej w Krakowie (1909).
 8. DZIELSKI Antoni, por. służby stałej, s. Wojciecha i Filomeny z Fiedorów, ur. 7 VI 1908 roku w Dziale. Szkołę powszechną ukończył w Dziale. Następnie kontynuował naukę w Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.
 9. FINGER Edwin Marian, kpt. rez., s. Gustawa i Heleny z Kegłów, ur. 1 VIII 1891 r. w Zakopanem. Inżynier, kierownik Wydz. Technicznego Firmy „Vacumm Oil Company”.

10. GIEŁCZYŃSKI Andrzej, ppor. rez., syn Andrzeja i Katarzyny Bednarskiej, ur. 28 XII 1913 r. w Nowym Targu. Absolwent Gimnazjum w Nowym Targu (1931). Do wybuchu II wojny światowej pracował jako kierownik budowy odcinka drogowego w Pieniążkowicach (powiat Nowy Targ).

11. GRUBNER Henryk, ppor. rez. s. Maurycego i Rebeki z Fisherów, ur. 17 V 1904 r., w Jordanowie. Absolwent Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku.

12. IGIELSKI Tadeusz Paweł, ppor. rez., s. Wojciecha i Ludwiki z Gawlików, ur. 19 XI 1905 roku w Stróżach Wyżnych, woj. Krakowskie. Do wybuchu wojny pracował w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych w Nowym Targu.

13. JAGOSZEWSKI Tadeusz Antoni, por. rez., s. Hieronima i Heleny ze Skąpskich, ur. 18 XII 1897 r. w Nowym Sączu. Wybitny specjalista chorób płuc, pracował w Zakopanem, Tuszynku pod Łodzią i Ludwikowie (pow. śremski).

14. JANICZAK Stanisław, por. rez., s. Walentego i Anieli z Burmistrzów ur. 20 VII 1901 r. w Łętowni. k. Jordanowa pow. suski. Członek POW. Uczestnik wojny 1920 r. Absolwent Gimnazjum w Myślenicach..

15. KALICIŃSKI Wiktor Franciszek, mjr rez., lekarz patolog, s. Tadeusza i Marii z Burakowskich, ur. 18 VIII 1896 r. w Krakowie. Absolwent nowotarskiego Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego. W dniu 1 maja 1915 r. złożył przedwczesny (wojenny) egzamin dojrzałości.

16. KOZIEŁ Jan, ppor. rez., s. Stefana i Józefy z Żądłów, ur. 15 IX 1910 r. w Nowym Targu. Ukończył Gimnazjum w Tarnopolu (1929) i Kurs Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (1930).

17. NIKIEL MICHAŁ, ppor. rez., syn Michała i Marianny z d. Motyków, ur. 23 IX 1908 r. Nauczyciel, przed wojną pracował w szkole powszechnej w Radostowicach (powiat pszczyński). Internowany w Kozielsku i zamordowany w Lesie Katyńskim.

18. OLAS Feliks, kpt., s. Szymona i Anieli z Nizińskich, ur. 3 I 1893 r. w Poroninie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, uczęszczał go gimnazjum w Krakowie, a następnie podjął studia na Wydziale Prawa UJ. Radca w Urzędzie Ministerstwa Skarbu.

19. OLBRYCHTOWICZ Adam, mjr. rez., syn Jana i Marii, ur. 22 XII 1892 roku w Jaśle. Absolwent Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Egzamin maturalny zdał w roku 1914.

20. ORAWIEC Franciszek, mjr, s. Jakuba i Bronisławy z Łukaszczyków, ur. 11 XI 1896 r. w Poroninie. W dniu 15 marca 1915 r. złożył przedwczesny (wojenny) egzamin dojrzałości. Żołnierz Legionów Polskich.

21. PADLEWSKI-SKORUPKA Juliusz, ppłk w st. sp., s. Juliusza i Izabeli z Czerwińskich, ur. 02 III 1908 r. w Brzeżanach woj. Lwowskie. Od 16 listopada 1921 do 1927 r. pracował na stanowisku komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu.

22. SZCZENIOWSKI Władysław, ppor. rez. kaw, s. Stanisława i Ludwiki ze Świderskich, ur. 29 IV 1914 r. w Nasikowcach na Podolu. Uczył się w gimnazjach w Rabce, Warszawie (gimnazjum Zamoyskiego) i Zakopanem. Tutaj w czerwcu 1935 r. zdał egzamin dojrzałości typu humanistycznego.

23. SZYMAŃSKI EDMUND, ppor. rez., syn Józefa i Balbiny z d. Sobkowiaków, ur. 5 IX 1908 roku w Nieświastowicach (powiat wągrowiecki). Absolwent seminarium nauczycielskiego w Słupcy (1927). Nauczyciel, kierownik Szkoły Powszechnej w Pietruchach.

24. ŚWIETLIŃSKI Wincenty, por. rez., s. Ignacego i Stefanii z Paszkowskich, ur. 25 IX 1907 roku w Noworosyjsku. Absolwent Gimnazjum w Zakopanem, które ukończył egzaminem maturalnym w 1926 r.

25. ŚWITAJ Mieczysław, ppor. rez., s. Adolfa i Petroneli z Piekarczyków, ur. 23 VIII 1911 r. w Zakopanem. Absolwent Wydziału Prawa UJ (1938).

26. TOMASZEWSKI Witold, ppor. rez., s. Juliana i Marii z Michałowskich, ur. 21 IX 1906 r. w Krościenku n. Dunajcem. Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Lwowskiej, gdzie uzyskał dyplom inżyniera.

27. WÓJTOWICZ Marian, ppłk. rez., s. Andrzeja i Marii z Piotrowiczów, ur. 25 III 1892 r. w Suchej Beskidzkiej. Absolwent Wydziału Prawa UJ. Członek POW.

28. ZWINCZAK Jan Rudolf, por. rez., syn Jana i Małgorzaty z d. Białoniów, ur. 1 IV 1901 w Krakowie. Od 1 września 1917 r. do 31 października 1917 r. był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej.

WIĘŹNIOWIE STAROBIELSKA

ZAMORDOWANI W CHARKOWIE

29. ADAMCZYK Zdzisław, ppłk dypl. art. st. sp., s. Władysława i Marii z Janiszewskim, ur. 15 IX 1896 w Bursztynie, pow. rohatyński. W Sanoku kończył ośmioklasowe gimnazjum. W końcu 1934 r. przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Zakopanem. W styczniu 1935 r. objął stanowisko wiceburmistrza Zakopanego.

30. CHUDOBA Andrzej, ppor. piech. rez., s. Jana i Rozalii z Klocków, ur. 1 X 1907 r. w Nowym Targu. Absolwent Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, gdzie w 1927 r. zdał maturę w terminie letnim.

31. DADEJ Kazimierz, mjr służ. zdr. rez., s. Władysława i Kazimiery z Arrtów, ur. 2 X 1886 r. w Drohobyczu. Absolwent UJ. Od 1920 r. pełnił funkcje dyrektora Przeciwgruźliczego Sanatorium Dziecięcego w Zakopanem, mieszczącego się w willi „Orle” przy ul. Kościeliskiej oraz willi „Nosal” na Bystrym.

32. DĄBROWSKI Romuald Zdzisław, ppor. br. panc. rez., s. Włodzimierza i Ludwiki z Łopatyńskich, ur. 22 II 1901 w Stanisławowie. Absolwent Politechniki Lwowskiej (1925). Członek POW. W 1918 r. jako ochotnik walczył na froncie ukraińskim. Był członkiem komisji plebiscytowej na Spiszu i Orawie (1920).

33. DRUCIAK Zygmunt, ppor. piech. posp. rusz., s. Błażeja i Anny z Widuchów, ur. 30 IV 1882 r. w Krościenku nad Dunajcem. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego.

34. FEDKOWICZ-HORODYŃSKI Marian Aleksander, ppor. art. rez., s. Otomara i Jadwigi z Chudzikiewiczów, ur. 15 VIII 1910 r. w Radymnie, pow. jarosławski. Absolwent Gimnazjum w Zakopanem, które skończył zadanym egzaminem maturalnym w 1929 r.

35. FILAS Stanisław Franciszek, kpt. art., s. Wojciecha i Wiktorii z Parów, ur. 1 V 1899 w pow. nowotarskim. Ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii (1920) oraz Szkołę Wysokogórską w Zakopanem (1921).

36. FISCHER Karol, por. int. st. sp., s. Jakuba i Małgorzaty, ur,. 2 IX 1882 roku w Wiesenbergu, pow. żółkiewski. W Wojsku Polskim od 1918 r. w kwatermistrzostwie Armii Wschód we Lwowie i oficer kasowy Brygady Strzelców Podhalańskich w Nowym Targu (1919).

37. GRUSZECZKA Ignacy, kpt. rez. s. Pawła i Marii z d. Fuja, ur. 1 II 1888 roku w Zembrzycach pow. suski. Absolwent Szkoły Oficerskiej (1919).

38. IZWORSKI Stanisław, mjr rez., s. Michała i Marii z Imreczaków, ur. 7 XII 1892 roku w Porębie Wielkiej. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego i Centralnej Szkoły Strzelań w Toruniu.

39. JAKUBOWSKI Olgierd, kpt. geogr., s. Antoniego i Amelii z Sokołowskich, ur. 8 IX 1897 roku w Borysowie. Członek dwustronnej polsko-słowackiej Komisji Delimitacyjnej, ustalającej przebieg południowej granicy jesienią 1938 r.

40. JANAS Julian, ppor., s. Jana i Marianny z Mrozów, ur. 26 III 1915 r. w Stryszawie pow. suski. Absolwent Szkoły Podoficerów Kawalerii (1938).

41. JANOWIEC Andrzej, por. wet. rez., s. Jana i Zofii z Karkulów, ur. 24 X 1890 r. w Rabce-Zarytem. Absolwent Gimnazjum w Nowym Targu (1912) i Akademii Weterynaryjnej we Lwowie (1926). Lekarz weterynarii z Rabki-Zdroju.

42. KAMIŃSKI Wacław, por. art., s. Stanisława i Wiktorii z Serafinów, ur. 4 II 1910 r. w Poroninie. Absolwent Państwowego Gimnazjum w Jaśle (1929) i Szkoły Podchorążych Artylerii (1932).

43. KRAHELSKI Stanisław Kazimierz, rtm. kaw, s. Mieczysława i Antoniny z Korczyków, ur. 11 I 1899 roku w Ułasowszczyźnie, pow. Wołkowyski. Jesienią 1938 r. wraz z Dywizjonem Rozpoznawczym 10 BK wszedł w skład Grupy Operacyjnej „Podhale”. W dniu 27 listopada 1938 r. uczestniczył przejmowaniu Suchej Góry i Głodówki na Orawie do Polski. We wrześniu 1939 r. dca szw. W dywizjonie rozpoznawczym 10 BK walczył w bitwie pod Jordanowem.

44. LASSOTA Jan, ppor., s. Piotra i Kingi z Grzebieniarzów, ur. 6 II 1916 r. w Poroninie. Absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Służył w 1 psp. We wrześniu 1939 r. dca. plutonu w 156 pp rez.

45. LUBELSKI Michał Franciszek, kpt. int. st. sp., ur. 29 IX 1882 roku w Pawłowicach, pow. jarosławski. Absolwent seminarium nauczycielskiego i austriackiej szkoły oficerskiej. Od 1928 roku w stanie spoczynku, przynależny do Powiatowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu.

46. NENKO Stanisław, ppor., s. Franciszka i Tekli z d. Sienka, ur. 6 I 1917 r. w Nowym Targu. W 1935 r. ukończył w rodzinnej miejscowości gimnazjum. W czasie kampanii wrześniowej walczył w I batalionie 156 pp. rezerwy.

47. OKĘCKI Kazimierz Józef Maria, ppor. art. rez., s. Stanisława i Anny z Horodyńskich, ur. 18 IX 1909 roku we Lwowie. Absolwent gimnazjum w Zakopanem (1928) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1933).

48. OSKARBSKI Franciszek, ppor., s. Józefa i Antoniny, ur. 30 X 1914 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski. Absolwent Gimnazjum w Tarnowie (1934) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych rez. piechoty prze 21 Dywizji Piechoty Górskiej (1936).

49. PACZOSKI Tadeusz, por. rez. kaw., s. Aleksandra i Kazimiery z Kosterkiewiczów, ur. 11 I 1905 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski. Absolwent Gimnazjum Klasycznego w Nowym Sączu (1925), Wydziału Prawa i Administracji UJ (1931) Prokurator Sadu Okręgowego w Rzeszowie.

50. PANCZAKIEWICZ Leon mjr, s. Józefa i Elenory z Szyszków, ur. 16 V 1897 r. w Nowym Targu. W rodzinnej miejscowości kończy szkołę powszechna, a następnie kontynuuje naukę w Państwowym Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego. W 1938 r. przeniesiony zostaje do Departamentu Kawalerii we Ministerstwie Spraw Wojskowych w Warszawie.

51. RABSKI Jan, ppor. art., s. Jana, ur. 1 IV 1915 r. w Rabie Wyżnej. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie (1934), Kursu unitarnego w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej.

52. SCHUSTER Alojzy, ppłk art. st. sp., s. Ludwika i Julii z Wasyanowiczów, ur. 17 III 1890 r. w Makowie Podhalańskim. W latach 1910-1918 służył w armii astro-węgierskiej. W Wojsku Polskim od 1918 r. Uczestnik wojny 1918-1921 w 5 Batalionie Obrońców Lwowa i 5 pp. Po wojnie służył w 6 dak i 5 dak, jako Rejonowy Inspektor Koni w Skierniewicach. Ppłk ze starszeństwem 15 sierpnia 1924 r.

53. STYRCZULA Stanisław, ppłk dypl. piech, s. Andrzeja i Reginy z Marusarzów, ur. 4 V 1894 r. w Kościelisku. Członek Drużyn Podhalańskich. Od 1914 r. żołnierz Legionów Polskich. We wrześniu 1939 r. dca. 164 pp rez. ranny. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii 5 klasy.

54. THIENEL Zenon, ppor. sap. rez., s. Józefa i Jadwigi z Mężyńskich, ur. 25 V 1904 roku w Tarnopolu. Absolwent Politechniki Lwowskiej (1928) i Szkoły Podchorążych Rezerwy saperów (1932). Przydzielony do 1 baonu mostów kolejowych. Inżynier budowy dróg i mostów, pracownik kierownictwa przebudowy stacji kolejowej w Zakopanem.

55. TURKOWSKI Brunon, por. sł. zdr. rez., s. Władysława i Wandy ze Stępkowskich, ur. 6 X 1899 r. w Niemce pow. będziński. W Wojsku Polskim od 1918 r. Internista z Zakopanego., lekarz Sanatorium Akademickiego.

56. WIR-KONAS Alojzy, płk piech., s. Antoniego i Wiktorii z Płaszczaków, ur. 13 V 1894 r. w Makowie Podhalańskim. Ukończył gimnazjum w Krakowie i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. We wrześniu 1939 r. został dowódcą 38 Dywizji Piechoty rez. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii 5 klasy.

57. WÓJCIK Wojciech Stanisław, ppłk sł. st., s. Józefa i Katarzyny z d. Porębska, ur. 23 IV 1897 r. w Złoczowie. We wrześniu 1939 r. dowódca 1 pp Korpusu Ochrony Pogranicza walczącego na Wysokiej k. Jordanowa. Odznaczony był Krzyżem Virtuti Militarii IV i V klasy.

WIĘŹNIOWIE OSTASZKOWA

ZAMORDOWANI W MIEDNOJE

58. BEŁTOWSKI Józef, por. piech. st. spocz., syn Hieronima i Anny Romańskich, ur. 19 II 1888 roku w Nowym Targu. Absolwent seminarium nauczycielskiego. W latach 1912-1914 w Drużynach Sokolich, plutonowy, instruktor w Drużynach Podhalańskich. W czasie I wojny światowej w armii austro-węgierskiej.

59. BOBEK Józef, posterunkowy PP, syn Andrzeja i Katarzyny, ur. 4 IX 1912 roku w Nowym Targu. Ukończył sześć klas gimnazjum. W Policji Państwowej od 25 kwietnia 1936 r., jako Kandydat Kontraktowy na Szeregowego PP.

60. CZUB Jan, przod., S. Jakuba i Zofii ze Stefańskich, ur. 23 VI 1897 w m. Chełmiec Polski. W I wojnie światowej w armii austriackiej. Od 5 listopada 1918 r. w Żandarmerii Krajowej Polskiej. W Policji od 1 grudnia 1919 r. Przodownikiem mianowany 1 lipca 1930 r. Służbie pełnił w województwie krakowskim, jako komendant Posterunku Poronin do 22 marca 1933 r.

61. DRANKA Franciszek, strażnik Służby Więziennej, s. Wojciecha i Anny z Gorczyców, ur. 11 II 1899 r. w Harklowej. Uczestnik walk w l. 1918-1920. W więziennictwie od 1932 r. We wrześniu 1939 r. funkcjonariusz więzienia w Jaśle.

62. GAL Józef, posterunkowy PP, s. Ludwika i Magdaleny z d. Rubiś, ur. 11 IX 1912 roku w Długopolu. Szkolę powszechna ukończył w rodzinnej miejscowości. Następnie był słuchaczem Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Tutaj w roku 1933 r. zdał egzamin maturalny. Służbę wojskową odbył jako podchorąży w 4 pułku strzelców podhalańskich w Cieszynie.

63. KARCZEWICZ Michał, st. post., s. Jana i Katarzyny z Stejderów, ur. 15 I 1891 r. w Łopusznej. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę na Posterunku Rohatyn.

64. KORYGA Józef, post., s. Marcina i Agnieszki, ur. 19 I 1898 r. w Dębnie. W policji od 1922 r. We wrześniu 1939 r. pełnił służbie na Posterunku w Bieżanowie.

65. MASTALSKI Jan, przod., s. Jakuba i Zofii, ur. 2 I 1892 r. w Szczawnicy. W Policji od 1 grudnia 1919 r. Służbę pełnił w woj. Krakowskim. We wrześniu 1939 r. na Posterunku w Kamienicy pow. Limanowski na stanowisku komendanta.

66. OLESZKIEWICZ Władysław, st. strażn. Służby Więziennej, s. Szymona i Zofii z Wojnarowczów, ur. 2 VIII 1898 r. w Harklowej. W czasie I wojny światowej w armii austro-węgierskiej. Uczestnik wojny 1920 r. Służę pełnił w więzieniu Sądu Powiatowego w Jaśle.

67. ORSZULAK Józef, Post., s. Michał i Katarzyny, ur. 1899 r. w Dzianiszu. Co najmniej od 1936 r. pełnił służbę w Policji Państwowej woj. Stanisławowskiego. Ostatnio w powiecie tłumackim na Posterunku w Oleszowie. We wrześniu 1939 r. na Posterunku w Tyśmienicy.

68. PAWLITKA Jan Hubert, post., s. Bolesława i Marty, ur. 3 XI 1900 r. w Suchej. Co najmniej od 1936 r. służył w Policji Państwowej woj. Poleskiego.

69. PIĄTEK Jan Andrzej, przod., s. Franciszka i Marii z Flagów, ur. 23 XI 1889 r. w Suchej. W czasie I wojny światowej w armii austro-węgierskiej. Od 1933 r. instruktor w IV Komisariacie miasta Lwowa.

70. TOMALA Franciszek, post., s. Marcina, ur. 8 X 1908 r. w Witowie. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę na Posterunku w Boremlu pow. dubieńskim.

71. TRZOP Edward, st. post., S. Stanisława i Marianny, ur. 13 X 1903 r. w Stryszawie. Do służby w policji przyjęty 16 stycznia 1929 r. przez Komedę Wojewódzka w Brześciu nad Bugiem. Przez wiele lat w policji woj. Poleskiego. W styczniu 1938 r. skierowany do II Komisariatu w Brześciu nad Bugiem i tam zastał gio wybuch wojny.

72. ZACHWIEJA Antoni, st. przod., s. Jakuba i Rozalii z Jamów, ur. 23 VI 1895 r. w Szczawnicy. Od 10 sierpnia 1913 r, w Związku Strzelecki. W policji od 1 sierpnia 1920 r. We wrześniu 1939 r. w Komisariacie w Borysławiu pow. drohobycki.

WIĘŹNIOWIE OBOZU ??

ZAMORDOWANI W 1940 R.

73. BOBER Stanisław, nauczyciel matematyki w Gimnazjum „Szarotka” w Zakopanem

74. CZERWIŃSKI Józef, wach. żandarmerii, syn. Kazimierza, ur. 1896 r. Ożeniony z Marią z d. Rokicka. Miał syna Kazimierza i córkę Antoninę. Rozstrzelany 26 czerwca 1941 r. we Lwowie w czasie likwidacji więzienia przy ul. Łąckiej.

75. IWAN Stanisław, s. Jana i Agnieszki, ur. 2 III 1913 roku w Pieniążkowcach. Absolwent Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Tutaj też w roku 1933 złożył egzamin maturalny. Student Wydziału Rolniczego UJ (w roku szkolnym 1937/1938). Prawdopodobnie zamordowany w Katyniu

76. BUDZYK TADEUSZ, z Nowego Targu, l. 28, żołnierz WP, Prawdopodobnie zamordowany w Katyniu

Zobacz w naszym sklepie:
 • Naszyjnik "Kropla miodu"Naszyjnik "Kropla miodu"Naszyjnik z nieregularnych koralików  - Koral, oraz kilku koralików z bursztynu. Jako przekładki małe rureczki - Koral. Obwód 50 cm. 
  85 zł
 • Magnes Folk na lodówkę XIMagnes Folk na lodówkę XIMagnes Folk łączy ze sobą motywy polskiej sztuki ludowej z motywami z regionu Podhala. Świetnie nadaje się na lodówkę. Jest doskonałą pamiątką z Zakopanego. Może też być...
  7 zł
 • Flakon szklany IVFlakon szklany IVOkrągły falkon szklany z ludowym motywem malowanym ręcznie. Wymiary: wysokość 13,5 cm, średnica 18 cm (średnica podstawy 13,5 cm)
  90 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.