PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Wiadomości

APEL O POMOC! „PRO MEMORIA” - PODHALAŃSKO-SUSKA LISTA KATYŃSKA

Czwartek, 4 lutego 2010 r.
Autor: Robert Kowalski - Prezes Oddziału PTH w Nowym Targu

APEL O POMOC! „PRO MEMORIA” - PODHALAŃSKO-SUSKA LISTA KATYŃSKAW roku bieżącym przeżywać będziemy 70-tą rocznicę mordu dokonanego na polskich oficerach i funkcjonariuszach w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Tragedia ta dotknęła kwiat polskiej inteligencji. Niezwykle boleśnie doświadczył także ich najbliższych mieszkających w całej Polsce, w tym na terenie powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego. Dlatego od kilku miesięcy Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu, realizuje program badawczy, którego zasadniczym celem jest sporządzenie Podhalańsko-Suskiej Listy Katyńskiej. Chcemy tym samy upamiętnić niewinne ofiary polskich patriotów i przybliżyć ich sylwetki młodemu pokoleniu.


W wyniku kwerendy archiwalnej przeprowadzonej m.in. w Centralnym Archiwum Wojskowym, Muzeum Katyńskim, Ośrodku Karta, Instytucie Pamięci Narodowej, I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu, sporządzono listę 76 nazwisk oficerów Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej oraz Straży Więziennej. Wszyscy wymienieni na tej liście urodzili się na tym terenie lub byli z nim związani zawodowo. W kilku przypadkach udało się dotrzeć do rodzin zamordowanych. Mamy jednak świadomość, iż opracowana lista jest nie pełna i wymagać będzie dalszych uzupełnień. Jesteśmy także przekonani, iż nie udało nam się dotrzeć do wszystkich zainteresowanych tym tematem.
 W związku z tym zwracam się z gorąca prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek wiadomości o jeńcach Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa z terenu trzech powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego, a jeszcze ich nie udostępnili lub widzą konieczność wprowadzenia ew. korekt, uzupełnień i podzielenia się to wiedzą:

 Prosimy podawać:

• imiona nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania w 1939 r., obóz w którym był internowany;
• dane cywilne: wykształcenie, zawód, tytuł naukowy lub zawodowy, miejsce pracy stanowisko;
• dane wojskowe: stopień, rodzaj broni, stosunek do służby wojskowej, ostatni znany przydział, stanowisko lub funkcja, czy był w 1939 r. ranny;
• podobne jak w pkt. 3 dane dla Policji Państwowej, Służby Więziennej i Straży Granicznej
• okoliczności dostania się do niewoli lub aresztowania (w miarę możliwości opisać szerzej)
• z jakiego obozu nadchodziła korespondencja, wymienić daty wszystkich listów, kartek i telegramów;
• w miarę możliwości dołączyć odbitki kserograficzne korespondencji (lub przynieść oryginały w biurze wykonanym scan) oraz innych istotnych dokumentów, a także fotografie nieżyjącego;
• nazwisko i imię, adres lub telefon zgłaszającego i stopień pokrewieństwa;

 Proponujemy kilka form przekazywania tych bezcennych informacji i dokumentów, które chcemy wykorzystać w przygotowywanej na kwiecień 2010 r. publikacji naukowej. Materiały do pierwszego jej wydania chcemy zebrać do 1 marca 2010 r. I tak:

1. W dniach 11, 18 i 25 lutego 2010 r. w godzi. od 10-14 oraz od 17.15-19.30 w siedzibie Towarzystwa, w Bursie Gimnazjalnej przy ul. Nadowdnia 5 w Nowym Targu, członkowie PTH będą pełnić dyżur. Na miejscu będzie można zeskanować oryginalne dokumenty i złożyć relacje;
2. Materiały można również przesłać na adres: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu, ul. Św. Doroty 55, 34-400 Nowy Targ;
3. Można je również przesłać na skrzynkę internetową: pth.nt@poczta.fm;
4. Istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego i umówienie innego terminu spotkania w siedzibie Towarzystwa, pod dwoma numerami tel.: Robert Kowalski 502 418 742 lub Michał Maciaszek 784853338;

 Liczymy na życzliwość i pomoc Państwa w tej szalenie ważnej misji, jakiej podjął się nasz Oddział. Upamiętnienie ofiar sowieckiego terroru jest bowiem naszą wspólną powinnością i obowiązkiem wobec tych, którzy oddali za Ojczyznę to co mieli najcenniejsze – swoje życie.

WIĘŹNIOWIE KOZIELSKA

ZAMORDOWANI W KATYNIU

 1. BAHDAJ Jan Ignacy, ppor. rez., s. Daniela i Marii, ur. 2 II 1912 w Zakopanem. Absolwent miejscowego gimnazjum. Maturę zdał w 1933 r. Pracował w biurze notarialnym w Zakopanem.
 2. BURTAN Władysław Józef, ppor. rez., s. Kazimierz i Emilii z Komperdów, ur. 9 III 1910 roku w Czarnym Dunajcu. Absolwent Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.
 3. CHUDZIKIEWICZ Wiktor, por. rez., s. Antoniego i Michaliny Parys, ur. 12 XII 1900 r. w Stanisławowie. Nauczyciel w Państwowym Gimnazjum „Liliana” im. Oswalda Balzera w Zakopanem.
 4. CIĘCIEL Stanisław, płk w st. sp, s. Jana i Marii z d. Wanat, ur.12 XI 1885 r. Krościenku nad Dunajcem. Prezes Najwyższego Sądu Wojskowego.
 5. CIKOWSKI Edward Adam, por., s. Ferdynanda i Florentyny z Chlebowskich urodzony ur. 2 X 1897 r. w Czarny Dunajcu. Inżynier rolnik Ukończył gimnazjum w Krakowie.
 6. CZUBERNAT Jan, por. rez. s. Ludwika i Marii ur. 7 V 1891 roku w Pensylwanii USA. Miejski lekarz weterynarii Zakopane.
 7. DRAPELLA Rudolf, mjr rez., s. Ludwika i Marii, ur. 17 VII 1888 r. w Pewelce pow. suski. Absolwent Akademii Handlowej w Krakowie (1909).
 8. DZIELSKI Antoni, por. służby stałej, s. Wojciecha i Filomeny z Fiedorów, ur. 7 VI 1908 roku w Dziale. Szkołę powszechną ukończył w Dziale. Następnie kontynuował naukę w Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.
 9. FINGER Edwin Marian, kpt. rez., s. Gustawa i Heleny z Kegłów, ur. 1 VIII 1891 r. w Zakopanem. Inżynier, kierownik Wydz. Technicznego Firmy „Vacumm Oil Company”.

10. GIEŁCZYŃSKI Andrzej, ppor. rez., syn Andrzeja i Katarzyny Bednarskiej, ur. 28 XII 1913 r. w Nowym Targu. Absolwent Gimnazjum w Nowym Targu (1931). Do wybuchu II wojny światowej pracował jako kierownik budowy odcinka drogowego w Pieniążkowicach (powiat Nowy Targ).

11. GRUBNER Henryk, ppor. rez. s. Maurycego i Rebeki z Fisherów, ur. 17 V 1904 r., w Jordanowie. Absolwent Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku.

12. IGIELSKI Tadeusz Paweł, ppor. rez., s. Wojciecha i Ludwiki z Gawlików, ur. 19 XI 1905 roku w Stróżach Wyżnych, woj. Krakowskie. Do wybuchu wojny pracował w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych w Nowym Targu.

13. JAGOSZEWSKI Tadeusz Antoni, por. rez., s. Hieronima i Heleny ze Skąpskich, ur. 18 XII 1897 r. w Nowym Sączu. Wybitny specjalista chorób płuc, pracował w Zakopanem, Tuszynku pod Łodzią i Ludwikowie (pow. śremski).

14. JANICZAK Stanisław, por. rez., s. Walentego i Anieli z Burmistrzów ur. 20 VII 1901 r. w Łętowni. k. Jordanowa pow. suski. Członek POW. Uczestnik wojny 1920 r. Absolwent Gimnazjum w Myślenicach..

15. KALICIŃSKI Wiktor Franciszek, mjr rez., lekarz patolog, s. Tadeusza i Marii z Burakowskich, ur. 18 VIII 1896 r. w Krakowie. Absolwent nowotarskiego Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego. W dniu 1 maja 1915 r. złożył przedwczesny (wojenny) egzamin dojrzałości.

16. KOZIEŁ Jan, ppor. rez., s. Stefana i Józefy z Żądłów, ur. 15 IX 1910 r. w Nowym Targu. Ukończył Gimnazjum w Tarnopolu (1929) i Kurs Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (1930).

17. NIKIEL MICHAŁ, ppor. rez., syn Michała i Marianny z d. Motyków, ur. 23 IX 1908 r. Nauczyciel, przed wojną pracował w szkole powszechnej w Radostowicach (powiat pszczyński). Internowany w Kozielsku i zamordowany w Lesie Katyńskim.

18. OLAS Feliks, kpt., s. Szymona i Anieli z Nizińskich, ur. 3 I 1893 r. w Poroninie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, uczęszczał go gimnazjum w Krakowie, a następnie podjął studia na Wydziale Prawa UJ. Radca w Urzędzie Ministerstwa Skarbu.

19. OLBRYCHTOWICZ Adam, mjr. rez., syn Jana i Marii, ur. 22 XII 1892 roku w Jaśle. Absolwent Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Egzamin maturalny zdał w roku 1914.

20. ORAWIEC Franciszek, mjr, s. Jakuba i Bronisławy z Łukaszczyków, ur. 11 XI 1896 r. w Poroninie. W dniu 15 marca 1915 r. złożył przedwczesny (wojenny) egzamin dojrzałości. Żołnierz Legionów Polskich.

21. PADLEWSKI-SKORUPKA Juliusz, ppłk w st. sp., s. Juliusza i Izabeli z Czerwińskich, ur. 02 III 1908 r. w Brzeżanach woj. Lwowskie. Od 16 listopada 1921 do 1927 r. pracował na stanowisku komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu.

22. SZCZENIOWSKI Władysław, ppor. rez. kaw, s. Stanisława i Ludwiki ze Świderskich, ur. 29 IV 1914 r. w Nasikowcach na Podolu. Uczył się w gimnazjach w Rabce, Warszawie (gimnazjum Zamoyskiego) i Zakopanem. Tutaj w czerwcu 1935 r. zdał egzamin dojrzałości typu humanistycznego.

23. SZYMAŃSKI EDMUND, ppor. rez., syn Józefa i Balbiny z d. Sobkowiaków, ur. 5 IX 1908 roku w Nieświastowicach (powiat wągrowiecki). Absolwent seminarium nauczycielskiego w Słupcy (1927). Nauczyciel, kierownik Szkoły Powszechnej w Pietruchach.

24. ŚWIETLIŃSKI Wincenty, por. rez., s. Ignacego i Stefanii z Paszkowskich, ur. 25 IX 1907 roku w Noworosyjsku. Absolwent Gimnazjum w Zakopanem, które ukończył egzaminem maturalnym w 1926 r.

25. ŚWITAJ Mieczysław, ppor. rez., s. Adolfa i Petroneli z Piekarczyków, ur. 23 VIII 1911 r. w Zakopanem. Absolwent Wydziału Prawa UJ (1938).

26. TOMASZEWSKI Witold, ppor. rez., s. Juliana i Marii z Michałowskich, ur. 21 IX 1906 r. w Krościenku n. Dunajcem. Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Lwowskiej, gdzie uzyskał dyplom inżyniera.

27. WÓJTOWICZ Marian, ppłk. rez., s. Andrzeja i Marii z Piotrowiczów, ur. 25 III 1892 r. w Suchej Beskidzkiej. Absolwent Wydziału Prawa UJ. Członek POW.

28. ZWINCZAK Jan Rudolf, por. rez., syn Jana i Małgorzaty z d. Białoniów, ur. 1 IV 1901 w Krakowie. Od 1 września 1917 r. do 31 października 1917 r. był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej.

WIĘŹNIOWIE STAROBIELSKA

ZAMORDOWANI W CHARKOWIE

29. ADAMCZYK Zdzisław, ppłk dypl. art. st. sp., s. Władysława i Marii z Janiszewskim, ur. 15 IX 1896 w Bursztynie, pow. rohatyński. W Sanoku kończył ośmioklasowe gimnazjum. W końcu 1934 r. przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Zakopanem. W styczniu 1935 r. objął stanowisko wiceburmistrza Zakopanego.

30. CHUDOBA Andrzej, ppor. piech. rez., s. Jana i Rozalii z Klocków, ur. 1 X 1907 r. w Nowym Targu. Absolwent Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, gdzie w 1927 r. zdał maturę w terminie letnim.

31. DADEJ Kazimierz, mjr służ. zdr. rez., s. Władysława i Kazimiery z Arrtów, ur. 2 X 1886 r. w Drohobyczu. Absolwent UJ. Od 1920 r. pełnił funkcje dyrektora Przeciwgruźliczego Sanatorium Dziecięcego w Zakopanem, mieszczącego się w willi „Orle” przy ul. Kościeliskiej oraz willi „Nosal” na Bystrym.

32. DĄBROWSKI Romuald Zdzisław, ppor. br. panc. rez., s. Włodzimierza i Ludwiki z Łopatyńskich, ur. 22 II 1901 w Stanisławowie. Absolwent Politechniki Lwowskiej (1925). Członek POW. W 1918 r. jako ochotnik walczył na froncie ukraińskim. Był członkiem komisji plebiscytowej na Spiszu i Orawie (1920).

33. DRUCIAK Zygmunt, ppor. piech. posp. rusz., s. Błażeja i Anny z Widuchów, ur. 30 IV 1882 r. w Krościenku nad Dunajcem. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego.

34. FEDKOWICZ-HORODYŃSKI Marian Aleksander, ppor. art. rez., s. Otomara i Jadwigi z Chudzikiewiczów, ur. 15 VIII 1910 r. w Radymnie, pow. jarosławski. Absolwent Gimnazjum w Zakopanem, które skończył zadanym egzaminem maturalnym w 1929 r.

35. FILAS Stanisław Franciszek, kpt. art., s. Wojciecha i Wiktorii z Parów, ur. 1 V 1899 w pow. nowotarskim. Ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii (1920) oraz Szkołę Wysokogórską w Zakopanem (1921).

36. FISCHER Karol, por. int. st. sp., s. Jakuba i Małgorzaty, ur,. 2 IX 1882 roku w Wiesenbergu, pow. żółkiewski. W Wojsku Polskim od 1918 r. w kwatermistrzostwie Armii Wschód we Lwowie i oficer kasowy Brygady Strzelców Podhalańskich w Nowym Targu (1919).

37. GRUSZECZKA Ignacy, kpt. rez. s. Pawła i Marii z d. Fuja, ur. 1 II 1888 roku w Zembrzycach pow. suski. Absolwent Szkoły Oficerskiej (1919).

38. IZWORSKI Stanisław, mjr rez., s. Michała i Marii z Imreczaków, ur. 7 XII 1892 roku w Porębie Wielkiej. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego i Centralnej Szkoły Strzelań w Toruniu.

39. JAKUBOWSKI Olgierd, kpt. geogr., s. Antoniego i Amelii z Sokołowskich, ur. 8 IX 1897 roku w Borysowie. Członek dwustronnej polsko-słowackiej Komisji Delimitacyjnej, ustalającej przebieg południowej granicy jesienią 1938 r.

40. JANAS Julian, ppor., s. Jana i Marianny z Mrozów, ur. 26 III 1915 r. w Stryszawie pow. suski. Absolwent Szkoły Podoficerów Kawalerii (1938).

41. JANOWIEC Andrzej, por. wet. rez., s. Jana i Zofii z Karkulów, ur. 24 X 1890 r. w Rabce-Zarytem. Absolwent Gimnazjum w Nowym Targu (1912) i Akademii Weterynaryjnej we Lwowie (1926). Lekarz weterynarii z Rabki-Zdroju.

42. KAMIŃSKI Wacław, por. art., s. Stanisława i Wiktorii z Serafinów, ur. 4 II 1910 r. w Poroninie. Absolwent Państwowego Gimnazjum w Jaśle (1929) i Szkoły Podchorążych Artylerii (1932).

43. KRAHELSKI Stanisław Kazimierz, rtm. kaw, s. Mieczysława i Antoniny z Korczyków, ur. 11 I 1899 roku w Ułasowszczyźnie, pow. Wołkowyski. Jesienią 1938 r. wraz z Dywizjonem Rozpoznawczym 10 BK wszedł w skład Grupy Operacyjnej „Podhale”. W dniu 27 listopada 1938 r. uczestniczył przejmowaniu Suchej Góry i Głodówki na Orawie do Polski. We wrześniu 1939 r. dca szw. W dywizjonie rozpoznawczym 10 BK walczył w bitwie pod Jordanowem.

44. LASSOTA Jan, ppor., s. Piotra i Kingi z Grzebieniarzów, ur. 6 II 1916 r. w Poroninie. Absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Służył w 1 psp. We wrześniu 1939 r. dca. plutonu w 156 pp rez.

45. LUBELSKI Michał Franciszek, kpt. int. st. sp., ur. 29 IX 1882 roku w Pawłowicach, pow. jarosławski. Absolwent seminarium nauczycielskiego i austriackiej szkoły oficerskiej. Od 1928 roku w stanie spoczynku, przynależny do Powiatowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu.

46. NENKO Stanisław, ppor., s. Franciszka i Tekli z d. Sienka, ur. 6 I 1917 r. w Nowym Targu. W 1935 r. ukończył w rodzinnej miejscowości gimnazjum. W czasie kampanii wrześniowej walczył w I batalionie 156 pp. rezerwy.

47. OKĘCKI Kazimierz Józef Maria, ppor. art. rez., s. Stanisława i Anny z Horodyńskich, ur. 18 IX 1909 roku we Lwowie. Absolwent gimnazjum w Zakopanem (1928) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1933).

48. OSKARBSKI Franciszek, ppor., s. Józefa i Antoniny, ur. 30 X 1914 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski. Absolwent Gimnazjum w Tarnowie (1934) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych rez. piechoty prze 21 Dywizji Piechoty Górskiej (1936).

49. PACZOSKI Tadeusz, por. rez. kaw., s. Aleksandra i Kazimiery z Kosterkiewiczów, ur. 11 I 1905 r. w Makowie Podhalańskim pow. suski. Absolwent Gimnazjum Klasycznego w Nowym Sączu (1925), Wydziału Prawa i Administracji UJ (1931) Prokurator Sadu Okręgowego w Rzeszowie.

50. PANCZAKIEWICZ Leon mjr, s. Józefa i Elenory z Szyszków, ur. 16 V 1897 r. w Nowym Targu. W rodzinnej miejscowości kończy szkołę powszechna, a następnie kontynuuje naukę w Państwowym Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego. W 1938 r. przeniesiony zostaje do Departamentu Kawalerii we Ministerstwie Spraw Wojskowych w Warszawie.

51. RABSKI Jan, ppor. art., s. Jana, ur. 1 IV 1915 r. w Rabie Wyżnej. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie (1934), Kursu unitarnego w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej.

52. SCHUSTER Alojzy, ppłk art. st. sp., s. Ludwika i Julii z Wasyanowiczów, ur. 17 III 1890 r. w Makowie Podhalańskim. W latach 1910-1918 służył w armii astro-węgierskiej. W Wojsku Polskim od 1918 r. Uczestnik wojny 1918-1921 w 5 Batalionie Obrońców Lwowa i 5 pp. Po wojnie służył w 6 dak i 5 dak, jako Rejonowy Inspektor Koni w Skierniewicach. Ppłk ze starszeństwem 15 sierpnia 1924 r.

53. STYRCZULA Stanisław, ppłk dypl. piech, s. Andrzeja i Reginy z Marusarzów, ur. 4 V 1894 r. w Kościelisku. Członek Drużyn Podhalańskich. Od 1914 r. żołnierz Legionów Polskich. We wrześniu 1939 r. dca. 164 pp rez. ranny. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii 5 klasy.

54. THIENEL Zenon, ppor. sap. rez., s. Józefa i Jadwigi z Mężyńskich, ur. 25 V 1904 roku w Tarnopolu. Absolwent Politechniki Lwowskiej (1928) i Szkoły Podchorążych Rezerwy saperów (1932). Przydzielony do 1 baonu mostów kolejowych. Inżynier budowy dróg i mostów, pracownik kierownictwa przebudowy stacji kolejowej w Zakopanem.

55. TURKOWSKI Brunon, por. sł. zdr. rez., s. Władysława i Wandy ze Stępkowskich, ur. 6 X 1899 r. w Niemce pow. będziński. W Wojsku Polskim od 1918 r. Internista z Zakopanego., lekarz Sanatorium Akademickiego.

56. WIR-KONAS Alojzy, płk piech., s. Antoniego i Wiktorii z Płaszczaków, ur. 13 V 1894 r. w Makowie Podhalańskim. Ukończył gimnazjum w Krakowie i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. We wrześniu 1939 r. został dowódcą 38 Dywizji Piechoty rez. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii 5 klasy.

57. WÓJCIK Wojciech Stanisław, ppłk sł. st., s. Józefa i Katarzyny z d. Porębska, ur. 23 IV 1897 r. w Złoczowie. We wrześniu 1939 r. dowódca 1 pp Korpusu Ochrony Pogranicza walczącego na Wysokiej k. Jordanowa. Odznaczony był Krzyżem Virtuti Militarii IV i V klasy.

WIĘŹNIOWIE OSTASZKOWA

ZAMORDOWANI W MIEDNOJE

58. BEŁTOWSKI Józef, por. piech. st. spocz., syn Hieronima i Anny Romańskich, ur. 19 II 1888 roku w Nowym Targu. Absolwent seminarium nauczycielskiego. W latach 1912-1914 w Drużynach Sokolich, plutonowy, instruktor w Drużynach Podhalańskich. W czasie I wojny światowej w armii austro-węgierskiej.

59. BOBEK Józef, posterunkowy PP, syn Andrzeja i Katarzyny, ur. 4 IX 1912 roku w Nowym Targu. Ukończył sześć klas gimnazjum. W Policji Państwowej od 25 kwietnia 1936 r., jako Kandydat Kontraktowy na Szeregowego PP.

60. CZUB Jan, przod., S. Jakuba i Zofii ze Stefańskich, ur. 23 VI 1897 w m. Chełmiec Polski. W I wojnie światowej w armii austriackiej. Od 5 listopada 1918 r. w Żandarmerii Krajowej Polskiej. W Policji od 1 grudnia 1919 r. Przodownikiem mianowany 1 lipca 1930 r. Służbie pełnił w województwie krakowskim, jako komendant Posterunku Poronin do 22 marca 1933 r.

61. DRANKA Franciszek, strażnik Służby Więziennej, s. Wojciecha i Anny z Gorczyców, ur. 11 II 1899 r. w Harklowej. Uczestnik walk w l. 1918-1920. W więziennictwie od 1932 r. We wrześniu 1939 r. funkcjonariusz więzienia w Jaśle.

62. GAL Józef, posterunkowy PP, s. Ludwika i Magdaleny z d. Rubiś, ur. 11 IX 1912 roku w Długopolu. Szkolę powszechna ukończył w rodzinnej miejscowości. Następnie był słuchaczem Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Tutaj w roku 1933 r. zdał egzamin maturalny. Służbę wojskową odbył jako podchorąży w 4 pułku strzelców podhalańskich w Cieszynie.

63. KARCZEWICZ Michał, st. post., s. Jana i Katarzyny z Stejderów, ur. 15 I 1891 r. w Łopusznej. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę na Posterunku Rohatyn.

64. KORYGA Józef, post., s. Marcina i Agnieszki, ur. 19 I 1898 r. w Dębnie. W policji od 1922 r. We wrześniu 1939 r. pełnił służbie na Posterunku w Bieżanowie.

65. MASTALSKI Jan, przod., s. Jakuba i Zofii, ur. 2 I 1892 r. w Szczawnicy. W Policji od 1 grudnia 1919 r. Służbę pełnił w woj. Krakowskim. We wrześniu 1939 r. na Posterunku w Kamienicy pow. Limanowski na stanowisku komendanta.

66. OLESZKIEWICZ Władysław, st. strażn. Służby Więziennej, s. Szymona i Zofii z Wojnarowczów, ur. 2 VIII 1898 r. w Harklowej. W czasie I wojny światowej w armii austro-węgierskiej. Uczestnik wojny 1920 r. Służę pełnił w więzieniu Sądu Powiatowego w Jaśle.

67. ORSZULAK Józef, Post., s. Michał i Katarzyny, ur. 1899 r. w Dzianiszu. Co najmniej od 1936 r. pełnił służbę w Policji Państwowej woj. Stanisławowskiego. Ostatnio w powiecie tłumackim na Posterunku w Oleszowie. We wrześniu 1939 r. na Posterunku w Tyśmienicy.

68. PAWLITKA Jan Hubert, post., s. Bolesława i Marty, ur. 3 XI 1900 r. w Suchej. Co najmniej od 1936 r. służył w Policji Państwowej woj. Poleskiego.

69. PIĄTEK Jan Andrzej, przod., s. Franciszka i Marii z Flagów, ur. 23 XI 1889 r. w Suchej. W czasie I wojny światowej w armii austro-węgierskiej. Od 1933 r. instruktor w IV Komisariacie miasta Lwowa.

70. TOMALA Franciszek, post., s. Marcina, ur. 8 X 1908 r. w Witowie. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę na Posterunku w Boremlu pow. dubieńskim.

71. TRZOP Edward, st. post., S. Stanisława i Marianny, ur. 13 X 1903 r. w Stryszawie. Do służby w policji przyjęty 16 stycznia 1929 r. przez Komedę Wojewódzka w Brześciu nad Bugiem. Przez wiele lat w policji woj. Poleskiego. W styczniu 1938 r. skierowany do II Komisariatu w Brześciu nad Bugiem i tam zastał gio wybuch wojny.

72. ZACHWIEJA Antoni, st. przod., s. Jakuba i Rozalii z Jamów, ur. 23 VI 1895 r. w Szczawnicy. Od 10 sierpnia 1913 r, w Związku Strzelecki. W policji od 1 sierpnia 1920 r. We wrześniu 1939 r. w Komisariacie w Borysławiu pow. drohobycki.

WIĘŹNIOWIE OBOZU ??

ZAMORDOWANI W 1940 R.

73. BOBER Stanisław, nauczyciel matematyki w Gimnazjum „Szarotka” w Zakopanem

74. CZERWIŃSKI Józef, wach. żandarmerii, syn. Kazimierza, ur. 1896 r. Ożeniony z Marią z d. Rokicka. Miał syna Kazimierza i córkę Antoninę. Rozstrzelany 26 czerwca 1941 r. we Lwowie w czasie likwidacji więzienia przy ul. Łąckiej.

75. IWAN Stanisław, s. Jana i Agnieszki, ur. 2 III 1913 roku w Pieniążkowcach. Absolwent Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Tutaj też w roku 1933 złożył egzamin maturalny. Student Wydziału Rolniczego UJ (w roku szkolnym 1937/1938). Prawdopodobnie zamordowany w Katyniu

76. BUDZYK TADEUSZ, z Nowego Targu, l. 28, żołnierz WP, Prawdopodobnie zamordowany w Katyniu

Zobacz w naszym sklepie:
 • Nuty spod Hól - Kapela ZokopianyNuty spod Hól - Kapela ZokopianyTradycyjna muzyka góralska w wykonaniu kapeli Zakopiany. Na płycie CD AUDIO występują:  Jan Karpiel Bułecka, Stanisław Michałczak, Andrzej Dziubas, Henryk Krzeptowski...
  40 zł
 • Naszyjnik i bransoletka "Porzeczki"Naszyjnik i bransoletka "Porzeczki"Naszyjnik i bransoletka "Porzeczki" Naszyjnik obwód 47 cm. , Bransoletka obwód 17,5 cm. Materiały: Turkus, Jadeit, Metal, elementy posrebrzane. Biżuteria zaprojektowana...
  145 zł
 • Spinka góralska XIVSpinka góralska XIVMetalowa spinka góralska w kolorze srebrnym z wizerunkiem Szarotki w kolorze złotym. Ręcznie wykonana. Szerokość 7 cm, długość (z przekolacem) 19,5 cm.
  290 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.