PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA
  Wrzesień 2016 123456789101112131415161718192021222324252627282930 »

Zakopane Olcza

Wiadomości

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakopanem - Olczy

Piątek, 30 września 2016 r.
Autor: Eugeniusz Pawlikowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakopanem - OlczyOchotnicza Straż Pożarna w Zakopanem - Olczy została założona 16 czerwca 1921 roku. Początki zorganizowanej działalności strażackiej na Olczy datuje się jednak nieco wcześniej, bo na lata 1918 -1919. Wówczas to zawiązała się sekcja pożarnicza podległa Zarządowi Zakopiańskiej OSP. Mieszkańcy Olczy rozumiejąc potrzeby zakupili dla sekcji podstawowe jak na ówczesne czasy wyposażenie: pompę ręczną "200", węże, mundury, pasy bojowe. Kółko rolnicze odstąpiło część działki, na której dzięki ofiarności Hrabiego Uznańskiego strażacy wybudowali drewniany garaż. Widząc zaangażowanie strażaków i ogółu mieszkańców Olczy ksiądz proboszcz Józef Swattek i kierownik szkoły Władysław Roszek rozpoczęli starania o utworzenie samodzielnej jednostki OSP na Olczy.


Inicjatorzy doprowadzili w roku 1921 do Walnego Zebrania oraz zarejestrowania jednostki. Pierwszy Zarząd OSP Olcza stanowili:

• Prezes- Władysław Roszek • Zastępca prezesa i kapelan Ks. Józef Swałtek • Komendant- Józef Czarniak Cekus • Zastępca komendanta- Franiszek Galica — Grubarz • Sekretarz — Franciszek Kluś — Zamiedzowy • Skarbnik- Józef Kluś
Z funduszy gminnych zakupiono nowoczesny wóz strażacki z ręczną pompą "400" i tak zwaną "drabiną Szczerbowskiego". Sprzęt ten został poświęcony 18 stycznia 1925 r. i szczęśliwie służy do dziś, używając go do dziś na zawodach sikawek konnych. Pod koniec lat dwudziestych powołano nowy Zarząd, którego prezesem został - Józef Gawlak - Mikuda komendantem - Franciszek Galica - Grubarz zastępcą komendanta - Józef Kluś Młodszy sekretarzem - Franciszek Kluś - Zamiedzowy gospodarzem - Józef Staszel W mrocznych latach II Wojny Światowej jednostka OSP została podporządkowana hitlerowskim władzom okupacyjnym, a jej dokumentację zniszczono. W 1945 r. z wielkim zapałem przystąpiono do reaktywowania jednostki, która odzyskała prawa stowarzyszenia. W latach 1945 - 1948 trwała przebudowa istniejącej bazy i w jej wyniku powstała remiza z dwoma dużymi salami, spinalniq węży i garażem. W roku 1952 władze miejskie zakupiły dla jednostki motopompę i węże gaśnicze. Jednak w związku z reorganizacją pożarnictwa, w tymże roku cały sprzęt zabrano do straży w Zakopanem a jednostkę przekształcono w komendę podległą instancji miejskiej.

Ofiarnie i rzetelnie funkcję komendanta pełnił nadal Franciszek Galica - Grubarz, natomiast władze powiatowe prezesem mianowały Mieczysława Ślizowskiego. 13 lutego 1955 r. na Walnym Zebraniu w sposób demokratyczny wybrano nowy Zarząd Jednostki:

• Prezes a zarazem komendant - Franciszek Galica - Grubarz • Wiceprezesi - Czesław Galarowski i Jan Bolesław Ustupski (wpisany DO OSP W 1948 r.) • Sekretarz i skarbnik Władysław Walkosz - Kleta

W 1956 r. funkcję skarbnika powierzono Karolowi Malczykowi. W latach 50-tych i 60-tych remizę powiększono o dwa pokoje i scenę. Zwiększyła się też ilość sprzętu pożarniczego. W latach 70 - tych mimo licznych barier i nacisków politycznych, zmierzających do ograniczenia działalności jednostki, OSP - Olcza funkcjonowała bez zmian. W roku 1977 po śmierci długoletniego i wielce zasłużonego prezesa Franciszka Galicy - Grubarza nastąpiła zmiana Zarządu OSP - Olcza. Nowym prezesem, który pełnił swoją funkcję przez 19 lat został Bolesław Ustupski. Kolejnymi komendantami byli: od roku 1977 - Stanisław Pawlikowski (z os. Walkosze) od roku 1981 - Władysław Stachoń - Koszarek od roku 1983 - Władysław Fiust od roku 1984 - Stanisław Migiel W tymże roku straż wzbogaciła się o dodatkową motopompę.

Od 1985 roku jednostką OSP Olcza kierowali:

• Prezes - Bolesław Ustupski • Naczelnik- Józef Kowalik • Zastępca naczelnika — Władysław Kluś - Zamiedzowy • Sekretarz- Eugeniusz Pawlikowski • Skarbnik- Tadeusz Staszel • Przewodniczący komisji rewizyjnej - Karol Malczyk
W 1989 zwrócono OSP Olczy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem wóz konny z pompą ręczną, zabrany w latach czterdziestych. W 1986 Olcza stanęła przed dylematem likwidacji poczty. Ówczesny Proboszcz Ks. Jan Kowalik wraz z Zarządem OSP podjął decyzję o wybudowaniu nowej remizy w miejsce dotychczasowej. Budowę rozpoczęto 7 lipca 1986 r. Wybudowano garaż, na pierwszej kondygnacji miejsce otrzymała poczta na drugiej pokój strażacki i centrala telefoniczna dla całej dzielnicy. Inwestycja została sfinalizowana w całości przez proboszcza księdza Jana Kowalika, zawsze chętnie wspierającego i mobilizującego olczańskich strażaków. W 1987 r. inż. Edward Warcaba wykonał projekt dalszej części budynku a w roku 1991 dokończono prace wewnątrz budynku. Dzięki temu obiekt jest miejscem spotkań i lokalnych imprez, służąc społeczności olczańskiej integrując ją wokół Straży. Również w tym czasie uzupełniono sprzęt pożarniczy, a także umundurowanie bojowe i galowe. Oficjalne otwarcie i poświęcenie budynku remizy miało miejsce 23 listopada 1993 r. W tym, samym, roku przekazano OSP - Olcza samochód "Żuk". Rok później zakupiono z własnych funduszy beczkowóz "Ził", zmodernizowany w zakładzie Edwarda Chyca dzięki funduszom z Urzędu Miasta Zakopane. W 1995 r. została utworzona i zarejestrowana przy OSP - Olcza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Ksiądz proboszcz Tadeusz Lubiatowski, idąc śladem swoich poprzedników udostępnił punkt czerpania wody znajdujący się przy elektrowni wodnej. Możliwość korzystania z tego niewyczerpalnego ujęcia usprawnia w znacznym stopniu akcje pożarnicze. Ufundował również ozdobne hełmy strażackie. Na Walnym Zebraniu 4 lutego 1996 r. ukonstytuował się nowy Zarząd OSP - Olcza w następującym składzie:

• Prezes honorowy - Bolesław Ustupski • Prezes - Eugeniusz Pawlikowski • Wiceprezesi - Czesław Kluś i Stanisław Malacina • Naczelnik - Władysław Kluś • Wice naczelnicy - Stanisław Gawlak i Józef Kowalik • Sekretarz - Kazimierz Krupa • Skarbnik - Józef Kowalik • Gospodarze - Stanisław Macura i Wojciech Ustupski

Skład Komisji Rewizyjnej jest następujący: przewodniczący - Bolesław Ustupski członkowie - Marian Chyc Magdzin i Franciszek Pacyga
Temu zarządowi przypadło zorganizowanie uroczystości Jubileuszu 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Olczy (był to pierwszy uroczyście obchodzony jubileusz od początku istnienia). Niosąc pomoc w czasie wielkiej powodzi w czerwcu 1997r. uległa zniszczeniu motopompa. Radni Miasta Zakopane p. Gustaw Bieleni i Jan Ustupski wraz z zarządem miasta i burmistrzem Adamem Bachleda — Curuś podjęli decyzje o zakupie dla naszej jednostki nowej motopompy (TOHATSU V-66A5). W roku 2000 na stan jednostki zostaje wpisany samochód lekki Tarpan. Sprowadzony przez Eugeniusza Pawlikowskiego i dostosowany przez strażaków Kazimierza i Bartłomieja Krupę. Dzięki posiadanej w tym czasie bazie sprzętowej, odpowiedniej specjalistycznej odzieży i wyszkoleniu druhów olszańska jednostka OSP została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG). Oficjalna uroczystość miała miejsce 13 listopada 2005 r. Obchodzona w październiku 2006 r. rocznica 85 — cio lecia jednostki była okazją do odnowienia pierwszego sztandaru z 1921 r. i wykonanie jego repliki. Bardzo ważnym wydarzeniem w historii Straży Pożarnej na Olczy było przekazanie przez kółko rolnicze z Olczy dnia 27.06.2007r. sąsiadującego z remizą budynku wraz z gruntem na rzecz OSP Olcza. 24.08.2008r. odbyły się pierwsze Małopolskie zawody Starych Sikawek Konnych, a najwyższe trofeum przypadło naszej załodze „walczącej" w regionalnych strojach. Warto wspomnieć, że do dziś nie opuściliśmy ani jednych zawodów „sikawek konnych". Po wieloletnich staraniach w 2007r. radni miasta Zakopane podjęli uchwałę o zakupie nowego samochodu dla OSP Olcza, 20,04.2008 zrealizowano zakup samochodu bojowego GBART— MAN TGM 13280. „Chrzestnymi" Floriana (taką dostał nazwę) zostali Danuta Kluś Zamiedzowy i Wawrzyniec Bystrzycki. Od tego czasu co rok doposażano jednostkę w sprzęt ratownictwa technicznego — Holmatro, poduszki powietrzne, agregat prądotwórczy i oddymiający, pilarki do drewna i betonu, drabiny, sprzęt elektroniczny i łączności aparaty powietrzne itp.

Na walnym zebraniu 06.03.2011r. wybrano zarząd
• Prezes- Eugeniusz Pawlikowski • Naczelnik- Krzysztof Kluś • Wice prezes- Stanisław Gut- Misiaga • Zastępca naczelnika- Andrzej Macura • Sekretarz Jan Chyc-Kuros • Skarbnik-Stanisław Kluś • Gospodarz- Marek Fedro • Kronikarz- Józef Kowalik • Członek Czesław Kluś

Komisja rewizyjna:
• Jan Topór —Jasica • Maciej Galica - Grubarz • Ignasiak Mariusz
W 2009 r. Straż Graniczna z Lubania przekazała naszej jednostce samochód Golf III i dwa skutery śnieżne. Seria wydarzeń - pożar na dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia 2013 r. i wichury trwające kilka dni w okresie Bożego Narodzenia, pokazały jak potrzebni są strażacy ochotnicy. Mający motto sztandarowe „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". W rocznicę tych wydarzeń redakcja ogólnopolskiego czasopisma Związku OSP STRAŻAK upamiętniła obszernym artykułem w nr 12 / 2014. W 2015 r. sam. GBART— MAN TGM został przekazany naszej jednostce wraz z innym sprzętem zakupionym przez Urząd Miasta, a będącym w użytkowaniu. 17 lipca 2015został zakupiony w całości przez Urząd Miasta Zakopane sam. SLRR Toyota Hilux SR-5 i karosowany przez firmę Szczęśniak mamy dzisiaj przyjemność dokonać jego przekazania i poświęcenia. W ostatnim okresie jednostkę doposażono w nowe ubrania TIGER Plus, kamerę termowizyjną, 2 komplety aparatów powietrznych, motopompę pływającą Niagara, czujnik cztero gazowy, węże, odzież ochronną oraz Skokochron SP 25. Na walnym zebraniu 28.02.2016r. został wybrany obecny zarząd w składzie ;

• Prezes - Eugeniusz Pawlikowski • Naczelnik - AndrzPj Matura • Wice prezes - Stanisław Gut- Misiaga • Zastępca naczelnika - Krzysztof Topór - Jasica • Sekretarz —Szymon Krzeptowski - Sabała • Skarbnik - Józef Kowalik • Gospodarz - Sławomir Walkosz - Klin • Kronikarz - Aneta Topór • Członek — Krzysztof Jędrol

Komisja rewizyjna:
• Kluś Władysław • Maciej Galica - Grubarz • Jan Chyc - Kuros
Sprawozdanie z lutego 2016 r. podaje stan osobowy członków zwyczajnych 40, jeden honorowy, wspierających 24, MDP chłopców 7 i dziewcząt 7. W tym zespół sportowy 12. Jednostka współpracuje ściśle z parafią, szkołą podstawową i gimnazjum. Podtrzymuje kontakty z zaprzyjaźnionymi jednostkami w kraju i zagranicą.

Zobacz w naszym sklepie:
  • Naszyjnik "Karmelki"Naszyjnik "Karmelki"Naszyjnik dla dziewczynek ze nieregularnego kwarcu różowego oraz koralików vintage - Lampwork / szklane ozdobne. Obwód 46 cm. 
    50 zł
  • Aniołek średni IIAniołek średni IIAniołek wykonany z drewna, ręcznie malowany. Zapakowany w celofan z ozdobnym sznureczkiem. Wymiary: Szerokość 6,5 cm. Wysokość 9 cm. Ozdoba np. choinkowa.
    10 zł
  • „Lykorz mimo włosnyj wóli”„Lykorz mimo włosnyj wóli”Płyta DVD zawiera spektakl „Lykorz mimo włosnyj wóli” zarejestrowany w Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej. (czas: 1 godz. 2 min.) Amatorski Zespół Teatralny im...
    30 zł

Galerie zdjęć:


Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.