PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Zakopane

Wiadomości

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – Powszechny Spis Rolny 2010

Wtorek, 29 czerwca 2010 r.
Autor: UMZ

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – Powszechny Spis Rolny 2010Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1040), Burmistrz Miasta Zakopane – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.


I. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

1) ukończone 18 lat,

2) co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych),

3) biegła znajomość języka polskiego,

4) zamieszkiwanie lub wykonywanie pracy na terenie Miasta Zakopane,

5) pełna sprawność fizyczna,

6) umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność, odporność na stres, łatwe nawiązywanie kontaktów, cierpliwość),

7) obowiązkowość,

8) rzetelność i staranność,

9) umiejętność organizacji pracy własnej,

10) znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,

11) biegła umiejętność obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata, a także łatwość obsługi telefonów komórkowych i szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych *,

12) znajomość terenu Miasta Zakopane,

13) pożądana znajomość systemu GPS i praktyczna umiejętność wykorzystywania map cyfrowych (spełnienie tych kryteriów nie stanowi jedynie i wyłącznie o zatrudnieniu kandydata),

14) posiadanie pełni praw publicznych,

15) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).

II. Harmonogram zadań – dyspozycyjność rachmistrzów:

1) 08 lipca 2010 r. – 31 lipca 2010 r. – szkolenie rachmistrzów, czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin poświęcone będzie na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną podczas obchodu i spisu) zakończone egzaminem.

2) 09 sierpnia 2010 r. – 23 sierpnia 2010 r. – obchód przedspisowy,

3) 06 września 2010 r. – 07 września 2010 r. – szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,

4) 08 września 2010 r. – 31 października 2010 r. – spis rolny.

Ważna informacja!

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza Miasta Zakopane jest pierwszym etapem naboru.

Liczba rachmistrzów spisowych na terenie Miasta Zakopane wynosi 4 plus 1 osoba rezerwowa.

Osoby wybrane w pierwszym etapie zostaną zgłoszone do Wojewódzkiego Biura Spisowego w dniu 08 lipca 2010 r. – są one zobligowane do wzięcia udziału w szkoleniu (4 dni) z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z1995 r. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

W przypadku zakwalifikowania się grupy osób przekraczających liczbę podaną powyżej, w dniu 08 lipca 2010 r. nastąpi losowanie 8 (w przypadku zgłoszenia się takiej liczby kandydatów), osób z których po rozmowie kwalifikacyjnej zostaną wybrane 4 plus 1 osoba rezerwowa.

Po ustaleniu ostatecznej grupy kandydatów na rachmistrzów spisowych Urząd Miasta Zakopane może wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność tych osób.

Warunki wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
24 listopada 2009 roku w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1582
).

Rozliczenie finansowe z rachmistrzami spisowymi nastąpi w listopadzie 2010 roku.

Rachmistrzowi spisowemu podczas wykonywania czynności spisowych przysługuje ochrona prawna dla funkcjonariuszy publicznych.

 

Uwaga!

Bezrobotny, na czas zawarcia umowy zlecenia w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku, traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

III. Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:

 • imię (imiona), nazwisko,
 • imię ojca,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 • data i miejsce urodzenia,
 • NIP,
 • PESEL,
 • miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki),
 • wykształcenie,
  • nazwa i numer dokumentu tożsamości, nazwa organu wydającego dokument oraz data i miejsce wydania,
  • informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego,

2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych *,

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe) *,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów wykonywania obowiązków rachmistrza spisowego w spisie rolnym 2010” *.

IV. Termin składania zgłoszeń: do dnia 7 lipca 2010 roku.

V. Miejsce składania zgłoszeń:

Urząd Miasta Zakopane

ul. Kościuszki 13

34-500 Zakopane

Dziennik Podawczy – w godzinach pracy Urzędu.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010”. Dokumenty niekompletne lub, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy złożą kompletne dokumenty w wyznaczonym wyżej terminie oraz zostaną wylosowani (w przypadku takiej konieczności), zostaną poinformowani o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail (podanej w zgłoszeniu), która odbędzie się
w dniu 8 lipca 2010 roku w budynku Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, pok. 02.

* – wzór oświadczeń do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Zakopane

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z kandydatami jest Lider Gminny ds. Powszechnego Spisu Rolnego 2010 Pani mgr inż. Ewa Stasik, pok. 212, tel. (18) 20 20 412.

Zobacz w naszym sklepie:
 • Naszyjnik "Turkoza"Naszyjnik "Turkoza"Naszyjnik "Turkoza" Obwód 47 cm. Materiały: Turkus (duże owale i kule), Stare szkło weneckie, Piryt, Hematyt, Srebro. Biżuteria zaprojektowana i wykonana przez Elżbietę...
  175 zł
 • Grafika Folk w ramce XGrafika Folk w ramce XGrafika Folk to autorska, oryginalna czarno-biała grafika w stylu ludowym. Autorski wzór zainspirowany polską sztuką ludową oraz motywami z regionu Podhala. Świetnie...
  55 zł
 • Magnes Folk na lodówkę IVMagnes Folk na lodówkę IVMagnes Folk łączy ze sobą motywy polskiej sztuki ludowej z motywami z regionu Podhala. Świetnie nadaje się na lodówkę. Jest doskonałą pamiątką z Zakopanego. Może też być...
  7 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.