PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Zakopane

Wiadomości

Obchody 100-lecia LO im. O. Balzera

Wtorek, 31 lipca 2012 r.
Autor: AKS

Obchody 100-lecia LO im. O. BalzeraZakopiańskie Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera będzie w tym roku świętować 100-lecie istnienia. Uroczyste obchody tego pięknego jubileuszu odbędą się w dniach 26 - 28 października. Komitet Organizacyjny obchodów zaprasza wszystkich Absolwentów i Pracowników Szkoły do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu. Zapisy są przyjmowane do końca sierpnia.


Komitet Organizacyjny obchodów jubileuszu 100-lecia LO im. Oswalda      Balzera postanowił także zróżnicować koszt udziału w uroczystościach.Szczegółówe informacje poniżej:

ZAPROSZENIE

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia  LO im. O. Balzera w Zakopanem ma zaszczyt zaprosić wszystkich Absolwentów i Pracowników Szkoły na uroczystości jubileuszowe, które odbędą się w dniach 26, 27 i 28 października 2012 r. 

Ze szczegółowym programem uroczystości będzie się można wkrótce zapoznać na stronie internetowej Szkoły: www.zso-zakopane.edu.pl oraz Stowarzyszenia Absolwentów: www.absolwencilo-zakopane.pl 

  1. Zgłoszenie uczestnictwa w uroczystości można przekazać:

a)      w formie elektronicznej: jmarchewka@interia.eu

b)      pisemnie (pocztą) na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera,
ul. Słoneczna 1, 34-500 Zakopane
z dopiskiem zgłoszenie na jubileusz
(prosimy o podanie imienia i nazwiska, klasy, roku ukończenia, danych kontaktowych)

c)  osobiście pod powyższym adresem, w sekretariacie Szkoły w godzinach      9.00 – 15.00. 

  1. Koszt udziału w uroczystości wynosi:
  • 60  zł (w cenie okolicznościowe pamiątki);
  • 180 zł (w cenie: bal i okolicznościowe pamiątki);

Osoby, które opłacą udział w uroczystościach otrzymają jubileuszową publikację dofinansowaną przez Gminę Miasto Zakopane. 

Ostatecznym potwierdzeniem udziału w uroczystości  jest wpłata na konto:         Bank Polska Kasa Opieki S.A. Odział w Zakopanem, ul. Krupówki 19
Nr rachunku: 93 1240 5165 1111 0010 4449 1467 

Właściciel konta:
Rada Rodziców w ZSO
Zakopane, ul. Słoneczna 1

W rozliczeniach transgranicznych:
IBAN PL 93 1240 5165 1111 0010 4449 1467,
Kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW  

Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 31.08.2012 - bardzo prosimy o dotrzymanie powyższego terminu. 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości  prosimy o kontakt telefoniczny z Panią prof. Jadwigą Marchewką, która udzieli wszelkich dodatkowych informacji – tel. 534 846 123 (w godz.19.00 – 22.00).


RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU 100-LECIA 
LO IM. OSWALDA BALZERA W ZAKOPANEM 

17 września 2012 / poniedziałek/ 

Godz. 11.00     Otwarcie wystawy zdjęć, pamiątek i dokumentów archiwalnych.

Miejsce: Budynek szkoły

Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów

 

21 września 2012 /piątek/ 

Godz. 18.00     Okolicznościowy Koncert Muzyczny dla młodzieży szkolnej oraz absolwentów. W koncercie wystąpią absolwenci-muzycy oraz gwiazda wieczoru, zespół Another Pink Floyd

Miejsce: Aula Zakopiańskiego Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a

Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów

 

28 września 2012 / piątek/

Godz. 8.00 – 14.00
„Pamięci Oswalda Balzera” – edukacyjny Rajd Turystyczny dla młodzieży szkolnej, połączony z udziałem w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej Patronowi Szkoły w schronisku nad Morskim Okiem, ufundowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów.

Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów

 

Główne Obchody 

26 października 2012 / piątek/           

Godz.9.00 – 13.00 Otwarcie recepcji, rejestracja uczestników Zjazdu, wydawanie okolicznościowych pamiątek, zwiedzanie Szkoły, pierwsze spotkania po latach.

Godz.13.00 Uroczyste otwarcie obchodów jubileuszowych – powitanie       uczestników, wystąpienia, komunikaty. 

Godz.14.00 – 18.00  Spotkania z kolegami, wychowawcami i profesorami w klasach szkolnych. /w kilku grupach rocznikowych/.

Odwiedzenie grobów profesorów i kolegów na zakopiańskich cmentarzach.

Godz.19.00  „Dawnych wspomnień czar” -  spotkania towarzyskie w  lokalach i restauracjach według uznania grup. 

27 października 2012 /sobota/

Godz.9.30 Uroczysta jubileuszowa Msza Święta koncelebrowana w intencji byłych i obecnych uczniów, absolwentów, pracowników i profesorów Szkoły.

Miejsce: Parafia Najświętszej Rodziny, ul. Krupówki 1a 

Godz.10.30 Przemarsz Pocztów Sztandarowych oraz uczestników uroczystości do kina „Sokół.”

Godz.11.00  Jubileuszowa Akademia z udziałem uczestników Zjazdu i zaproszonych Gości.

a/ część oficjalna

b/ część artystyczna

Godz. ok.13.30  Otwarcie okolicznościowej wystawy jubileuszowej: „Artyści      Szarotki i Liliany”; w trakcie wernisażu spotkanie pokoleń z przedstawicielami władz miasta i regionu.

Miejsce: Miejska Galeria Sztuki BWA, ul. Krupówki 41

Godz.19.00 Uroczysty bal dla uczestników jubileuszowego Zjazdu i Gości Honorowych. 

Miejsce: Hotel Mercure Kasprowy, ul. Szymaszkowa 1 

28 października 2012 /niedziela/

Godz. 11.00 Msza Święta w Starym Kościele przy ulicy Kościeliskiej w intencji zmarłych profesorów i absolwentów.


HISTORIA SZKOŁY

Historia Szkoły jest bardzo bujna i ciekawa. Jej początki sięgają 1912 roku, kiedy to powołano do życia Prywatne Gimnazjum Realne. W tamtym czasie wiele polskiej młodzieży potrzebującej świeżego górskiego powietrza, ze względu na stan swojego zdrowia, wyjeżdżało do Szwajcarii i innych krajów europejskich w celu edukacji w tamtejszych uzdrowiskach. Byli oni oderwani od polskiego języka i ojczystej ziemi, co negatywnie wpływało na ich rozwój umysłowy i świadomość narodową. 

Aby temu zapobiec założono w Zakopanem (znanym już jako kurort dzięki działaniom Tytusa Chałubińskiego) pierwszą średnią szkołę, której celem miało być skupianie tej właśnie wątłej młodzieży polskiej rozsypującej się po zagranicznych uzdrowiskach. 

Początkowa działalność Szkoły wiązała się z dużymi trudnościami lokalowymi i finansowymi. Często zmieniały się siedziby Szkoły. Kolejno zajęcia odbywały się w willach "Szarotka", "Skoczyska", oraz "Podlasie".

Pierwsi uczniowie opuścili mury szkolne w 1915 roku w liczbie 27 uczniów 4 uczennic, dając początek wielkiej rodzinie absolwentów. Na wiele lat siedzibą Szkoły stała się willa "Liliana" (dziś już nie istniejąca) i ta nazwa towarzyszy zresztą szkole do dziś. 

Nauka odbywała się w niej na dwie zmiany i często ostatnie lekcje przeprowadzano przy świetle lamp naftowych. Pomimo uciążliwości zapał młodych Polaków do nauki był ogromny, a zdobywanie wiedzy było swoistą formą walki o godność narodową i niepodległą Ojczyznę. 

W 1922 r. Szkoła została upaństwowiona, a ubocznym tego skutkiem było zniesienie koedukacji w nauczaniu w wyniku czego "Liliana" stała się szkołą
męską.

Nie zapomniano jednak o płci pięknej, dla której utworzono Gimnazjum Żeńskie, popularnie zwane "Szarotką". Innym skutkiem upaństwowienia było jej zelektryfikowanie oraz wybudowanie nowych pracowni i gabinetów. 

W 25 rocznicę swego istnienia, w roku1937 Szkoła otrzymała nową nazwę - Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Oswalda Balzera w Zakopanem.

Mimo wybuchu II wojny światowej Szkoła nie zaprzestała działalności a lekcje odbywały się do 11 listopada 1939r. W tym dniu Szkołę zamknięto a część grona pedagogicznego została aresztowana. Wielu ocalałych przed aresztowaniem profesorów gorliwie zajęło się pracą dydaktyczną w
konspiracji. 

Po wojnie nauka w Liceum zaczęła się 1 lutego 1945 roku w starym budynku "Liliany", ponieważ próby uzyskania nowego budynku nie powiodły się. 

W 1962 r. z okazji 50-lecia Szkoły odbył się pierwszy zjazd
absolwentów. Była to okazja do spotkania dawnych wychowanków, a także
do odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej poległym i pomordowanym w czasie wojny uczniom i profesorom. Wmurowany został także kamień węgielny pod budowę nowej siedziby szkoły, która mogłaby pomieścić wszystkich chętnych do nauki w liceum. 

Nauka w nowym budynku rozpoczęła się w 1968 roku. Jak na owe czasy był to budynek nowoczesny, posiadający dobrze wyposażone gabinety (chemiczny, fizyczny i biologiczny) oraz obszerną salę gimnastyczną. 

W latach 70-ch zaczęły powstawać klasy profilowane. Szkoła zaczęła także
nawiązywać kontakty zagraniczne, umożliwiające wzajemne wizyty uczniów oraz wymianę doświadczeń wśród nauczycieli.

Lata 80-e to czas żywej działalności samorządu uczniowskiego oraz samych uczniów, związanej z ogólnym ruchem reform i nadzieją na zmiany.Samorząd postulował do władz oświatowych o m.in. obchodzenie rocznic związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi, o zmianę programów historii i języka polskiego oraz o podniesienie rangi samorządu uczniowskiego. 

W tym czasie powstała również Izba Ojczyźniana, stanowiąca cenną podbudowę dla lekcji historii i języka polskiego. 

Przełom lat 80 i 90-ch to okres reform, których przejawem było powstanie m.in. Społecznej Rady Szkoły, która pełni rolę szkolnego parlamentu. Jej zasługą jest opracowanie m.in. Statutu Szkoły i regulaminów oceniania. 

Od 1992 do szkoły przyłączono Liceum Mistrzostwa Sportowego. Obecnie Zespól Szkół Mistrzostwa Sportowego jest samodzielną jednostką, jednak nadal korzysta z gościnności I LO. 

W latach 90-tych, mimo trudności finansowych, dzięki zaangażowaniu rodziców, dyrekcji i nauczycieli szkoła ciągle się rozwijała. Wzbogacano wyposażenie gabinetów, powstały również nowe np. pracownie komputerowe. 

Dużym osiągnięciem szkoły jest wysoki odsetek uczniów studiujących na wielu wyższych uczelniach. Odsetek uczniów studiów stacjonarnych sięga 70%. 

W XXI wiek I LO wkroczyło równocześnie z reformą związaną z
wprowadzeniem nowego, trzyletniego liceum na podbudowie gimnazjum.

źródło: http://www.absolwencilo-zakopane.pl

Zobacz w naszym sklepie:

Zobacz także:


Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.