PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Zakopane

Zaproszenia

Międzynarodowe Forum Górskie

13–15 października 2014 r.
Autor: Ewa Czamańska

Międzynarodowe Forum GórskieMiędzynarodowe Forum Górskie - 13-15 października 2014. Międzynarodowe Forum Górskie jest konferencją, która z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników z kraju i zagranicy. W konferencji biorą udział przedstawiciele ze środowisk naukowych, przedsiębiorcy, politycy oraz specjaliści z wielu dziedzin.


Spójny wizerunek regionu górskiego przyczynia się do zwiększenia świadomości potencjalnych odbiorców, prezentując atrakcyjną i innowacyjną przestrzeń turystyczno-kulturową. Misją Międzynarodowego Forum Górskiego jest zacieśnianie współpracy na obszarach górskich, wspieranie transferu wiedzy oraz podejmowanie wspólnych działań promocyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej.
 
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury od pięciu lat dzięki organizacji Międzynarodowego Forum Górskiego kreuje nowe spojrzenie na góry jako miejsca życia i sukcesu. Istotnym elementem jest współpraca regionalna i ponadregionalna, a jej efekty i doświadczenia mają wpływ na jakość usług turystycznych, promocję regionu oraz współpracę podmiotów gospodarczych z samorządami, a także ochronę środowiska, edukację i tętniącą życiem tradycję obszarów górskich.

Celem tegorocznej konferencji będzie wprowadzenie ciekawej ścieżki tematycznej, poświęconej „ Rozwojowi  regionalnemu w regionach górskich” - The Mountain in the Regional Development”. Regiony górskie, to obszary o wyjątkowych walorach krajobrazowych, spełniające ważną społeczną rolę turystyczną i wypoczynkową. 

Tegoroczna jubileuszowa konferencja pozwoli na omówienie zagadnień związanych regionalnym rozwojem terenów górskich, obecnym stanem i perspektywami mającymi wpływ na ożywienie regionów górskich. Projekt pozwala  wzmocnić  współpracę w terenach górskich poprzez podjęcie wspólnych działań promocyjnych. Międzynarodowa promocja będzie korzystna dla każdej lokalnej społeczności zamieszkującej tereny górskie.

13 października 2014 r. - poniedziałek

10:00 – 19:00    Górskie Targi Turystyczne „PROMOCJA ZIEM GÓRSKICH” – prezentacja przedsiębiorców 
10:00 – 10:30    Rejestracja uczestników konferencji
10:30 – 11:00   Powitanie uczestników i otwarcie konferencji.
 
SESJA PLENARNA

Prowadzący:
 
prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, Przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowego Forum Górskiego, Senator RP
mgr inż. Andrzej Gąsienica – Makowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Starosta Powiatu Tatrzańskiego

11:00-11:45 Wykład inauguracyjny - Elżbieta Bieńkowska
b. Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju,
Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw
„Rozwój Regionalny w Regionach Górskich”.
I Panel: „GOSPODARKA”

12:00 – 13:30

Moderator:
Rafał Serafin –Prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
Eksperci:

• Luca Lo Bianco, Dyrektor UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani / Krajowy Związek Miast i Gmin Górskich (Włochy)
• Dr hab. Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.
• Anton Dippold – Radca Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa; Kierownik Referatu ds. Polityki Agrarnej, Zadań Szczególnych, Statystyki Rolnej i Obserwacji Gospodarki.
• Prof. dr hab. Maciej Kaliski, Dyrektor Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki
• Inge Aarhus Stiftelsen Lillehammer Miljø, Environment Foundation Lillehammer (Norwegia)

13:30-15:00      Przerwa obiadowa

II Panel:  „Infrastruktura i Rozwój Regionalny”
15:00 – 16.30 

Moderator:

Prof. dr hab.inż Janusz Żmija, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Eksperci:

• Jerzy Miller,  Wojewoda Małopolski
• Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
• Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego
• Ivan Skorupa,  Konsul Generalny Republiki Słowacji
• Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
16:30 – 16:45  Przerwa kawowa

III Panel: „Kultura i promocja regionu”
16:45 – 18:15

Moderatorzy:
Andrzej Gut-Mostowy, Poseł na Sejm RP, przewodniczący podkomisji stałej do spraw turystyki 
Janusz Sepioł, Senator RP

Eksperci:

• Maria Dominika Wachałowicz – Kiersztyn, Dyrektor Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego
• Elżbieta Kantor – Dyr. Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji UMWM
• Avelio Marini, WIGWAM, ISMEA – RRN, Włochy
• Jan Kanty Pawluśkiewicz, kompozytor
• Maciej Pinkwart, artysta, pisarz
• Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
• Anna Wende-Surmiak Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
• Michał Żebrowski, Dyrektor Teatru 6 Piętro

14 października 2014 r.  – wtorek

RÓWNOLEGŁE SESJA TEMATYCZNE
SESJA A
Kultura – Tradycja - Produkt Regionalny

Prowadzący:  Krzysztof Król Łęgowski – Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury

10:00 – 10:20 „Kultura jako czynnik stymulujący kreatywności w regionie”
Prelegent: Krzysztof  Markiel, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

10:20 – 10:40  „Rozwój turystyki a poprawa życia w regionach górskich” 
Prelegent:  Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

10:40 – 11:00  „Promocja jagnięciny podhalańskiej szansą na promocję regionu Podhala na arenie międzynarodowej” 
Prelegent: Piotr Kohut, Prezes Zarządu Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne

11:00 – 11:20 „Instrumenty zachowania lokalnych tradycji w Alpach Bawarskich w kontekście polityki rolnej i górskiej Unii Europejskiej” - Anton Dippold – Radca Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa; Kierownik Referatu ds. Polityki Agrarnej, Zadań Szczególnych, Statystyki Rolnej i Obserwacji Gospodarki.

11:20 – 11:40  „Znaczenie produktów regionalnych na ziemiach górskich”
Prelegent: Avelio Marini, ISMEA – RRN, Włochy   
11:40 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:00 Otwarta dyskusja

Prowadzący:  Franciszek Bachleda-Księdzularz, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
Eksperci:
• prof. Bogdan Hud, Dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki
• Janusz Drabik – Dyr. Ekonomiczny ds. elektrowni wodnych ZEW Niedzica S.A., 
• Danuta Sztencel, Stowarzyszenie im. J.Karłowicza w Zakopanem
• Leszek Zegzda, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej

13:00 – 14:00 OBIAD

SESJA B
Infrastruktura a gospodarka zasobami

Prowadzący: Stanisław Bisztyga, wiceprezes Małopolskie Agencji Rozwoju Regionalnego ,

10:00 – 10:20 „Stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na południu Polski ”
Prelegent: prof. dr hab. inż. Jan Pawełek  Kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  
10:20 – 10:40 „Obecny stan i rozwój infrastruktury sieciowej a efektywność dystrybucji energii elektrycznej”.
Prelegent: dr  inż. Waldemar Szpyra, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki, Akademii Górniczo –Hutniczej  w Krakowie

10:40 – 11:00 „Źródła energii odnawialnej na terenach Norwegii ”
Prelegent: Inge Aarhus Stiftelsen - Lillehammer Miljø – Environment Foundation Lillehammer - (Norwegia)

11:00 – 11:20 „Fotogrametria w krajobrazie górskim”
Prelegent: dr inż. Izabela Piech,  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

11.20 – 11.40 „Studia widokowe infrastruktury górskiej”
Prelegent:  prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew  Myczkowski, Instytutu Architektury Krajobrazu,  Politechniki Krakowskiej

11:40-12.00 Przerwa kawowa

12:00 – 13.30 Otwarta dyskusja

Prowadzący:  Adam Kitkowski – Asystent Starosty Tatrzańskiego

Eksperci:

• Prof. dr hab. Stanisław Belniak, Uniwersytet  Ekonomiczny w Krakowie
• Prof. dr hab. Urszula Litwin, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
• Dr inż. Paweł Skawiński – b. dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
• Prof. Massimo Sargolini, Uniwersytet Camerino

13:30 – 15.00 OBIAD 

SESJA C

Poziom życia, a Ekonomia i Finanse

Prowadzący: dr Tadeusz Burzyński –Prezes Zarządu Instytutu Turystyki w Krakowie

10:00 – 10:20 „Charakterystyka kształcenia w uczelniach na terenach górskich w świetle prac PKA”
Prelegent: dr hab. Marek Rocki, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

10:20-10:40 „Spółdzielczość–działanie grupowe jako forma działalności gospodarczej ” –  Prelegent: prof. dr hab. Janusz Źmija, Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu w  Agrobiznesie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

10:40 – 11:00 „Pomoc dla przedsiębiorstw - nowe inicjatywy i potrzeby biznesowe”
Prelegent: Wiesław Bury, Prezes Małopolskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego
  
11:00 – 11:20 „Ocena poziomu życia mieszkańców terenów górskich”
Prelegent: dr hab. Jadwiga Berbeka , Katedra Turystyki, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

11.20 – 11.40  „Komunikacja wizualna w regionach górskich”
Prelegent:  Jerzy Gruszczyński, Prezes Zakopiańskiego Okręgu Polskiego Związku Artystów Plastyków

11:40 – 12.00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Otwarta dyskusja:

Prowadzący: Przemysław Bolechowski, Radio Kraków S.A.

Eksperci:

• Edward Kuchta, Zarząd Bukowińskiego Towarzystwa Geotermalnego
• Andrzej Skupień, Prezes Związku Podhalan, Wicestarosta Tatrzański
• Edward Tybor, Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
• prof. dr hab. Myron Yankiv,  Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku

13:30 – 15:00 OBIAD

15 października 2014 r.

Dzień studyjno-rekreacyjny

10:00 Wizyta studyjno-rekreacyjna
„Podstawą wizyty studyjno – rekreacyjnej będzie uczestnictwo w edukacji i rekreacji zmierzającej do wzajemnej wymiany doświadczeń. Wizyta studyjna będzie doskonałą okazją do zapoznania się z potencjałem Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy, Term Bania w Białce Tatrzańskiej oraz Tatrzańskiej Łomnicy poprzez bezpośrednie uczestnictwo.

Grupa I
Wyjazd godz. 9:00
10:00 Wizyta studyjna w Zespole Elektrowni Wodnych w Niedzicy.
12:00 Uroczysty Poczęstunek

Grupa II
Wyjazd godz. 9:00
10:00  Wizyta studyjna, zwiedzanie, kąpiel: Terma Bania – Białka Tatrzańska
13:00  Uroczysty Poczęstunek

Grupa III
Wyjazd godz. 9:00
10:30  Wizyta studyjna w Tatrzańskiej Łomnicy.
13:00  Uroczysty Poczęstunek

• organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 

Zobacz w naszym sklepie:
  • Wisior "Kula Jadeitu"Wisior "Kula Jadeitu"Wisior z dużą /średn. 2,5 cm./ i stosunkowo ciężką, z grawerowaną we wzór, kulą jadeitu. Resztę stanowią oponki amazonitu /mniejsze, przeźroczyste/ , oponki jaspisu...
    100 zł
  • Grafika Folk w ramce IIIGrafika Folk w ramce IIIGrafika Folk to autorska, oryginalna czarno-biała grafika w stylu ludowym. Autorski wzór zainspirowany polską sztuką ludową oraz motywami z regionu Podhala. Świetnie...
    55 zł
  • Aniołek duży IIIAniołek duży IIIAniołek wykonany z drewna, ręcznie malowany. Zapakowany w celofan z ozdobnym sznureczkiem. Wymiary: Szerokość 7 cm. Wysokość 13,5 cm. Ozdoba np. choinkowa.
    16 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.