PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Zakopane

Zaproszenia

Międzynarodowe Forum Górskie

13–15 października 2014 r.
Autor: Ewa Czamańska

Międzynarodowe Forum GórskieMiędzynarodowe Forum Górskie - 13-15 października 2014. Międzynarodowe Forum Górskie jest konferencją, która z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników z kraju i zagranicy. W konferencji biorą udział przedstawiciele ze środowisk naukowych, przedsiębiorcy, politycy oraz specjaliści z wielu dziedzin.


Spójny wizerunek regionu górskiego przyczynia się do zwiększenia świadomości potencjalnych odbiorców, prezentując atrakcyjną i innowacyjną przestrzeń turystyczno-kulturową. Misją Międzynarodowego Forum Górskiego jest zacieśnianie współpracy na obszarach górskich, wspieranie transferu wiedzy oraz podejmowanie wspólnych działań promocyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej.
 
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury od pięciu lat dzięki organizacji Międzynarodowego Forum Górskiego kreuje nowe spojrzenie na góry jako miejsca życia i sukcesu. Istotnym elementem jest współpraca regionalna i ponadregionalna, a jej efekty i doświadczenia mają wpływ na jakość usług turystycznych, promocję regionu oraz współpracę podmiotów gospodarczych z samorządami, a także ochronę środowiska, edukację i tętniącą życiem tradycję obszarów górskich.

Celem tegorocznej konferencji będzie wprowadzenie ciekawej ścieżki tematycznej, poświęconej „ Rozwojowi  regionalnemu w regionach górskich” - The Mountain in the Regional Development”. Regiony górskie, to obszary o wyjątkowych walorach krajobrazowych, spełniające ważną społeczną rolę turystyczną i wypoczynkową. 

Tegoroczna jubileuszowa konferencja pozwoli na omówienie zagadnień związanych regionalnym rozwojem terenów górskich, obecnym stanem i perspektywami mającymi wpływ na ożywienie regionów górskich. Projekt pozwala  wzmocnić  współpracę w terenach górskich poprzez podjęcie wspólnych działań promocyjnych. Międzynarodowa promocja będzie korzystna dla każdej lokalnej społeczności zamieszkującej tereny górskie.

13 października 2014 r. - poniedziałek

10:00 – 19:00    Górskie Targi Turystyczne „PROMOCJA ZIEM GÓRSKICH” – prezentacja przedsiębiorców 
10:00 – 10:30    Rejestracja uczestników konferencji
10:30 – 11:00   Powitanie uczestników i otwarcie konferencji.
 
SESJA PLENARNA

Prowadzący:
 
prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, Przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowego Forum Górskiego, Senator RP
mgr inż. Andrzej Gąsienica – Makowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Starosta Powiatu Tatrzańskiego

11:00-11:45 Wykład inauguracyjny - Elżbieta Bieńkowska
b. Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju,
Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw
„Rozwój Regionalny w Regionach Górskich”.
I Panel: „GOSPODARKA”

12:00 – 13:30

Moderator:
Rafał Serafin –Prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
Eksperci:

• Luca Lo Bianco, Dyrektor UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani / Krajowy Związek Miast i Gmin Górskich (Włochy)
• Dr hab. Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.
• Anton Dippold – Radca Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa; Kierownik Referatu ds. Polityki Agrarnej, Zadań Szczególnych, Statystyki Rolnej i Obserwacji Gospodarki.
• Prof. dr hab. Maciej Kaliski, Dyrektor Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki
• Inge Aarhus Stiftelsen Lillehammer Miljø, Environment Foundation Lillehammer (Norwegia)

13:30-15:00      Przerwa obiadowa

II Panel:  „Infrastruktura i Rozwój Regionalny”
15:00 – 16.30 

Moderator:

Prof. dr hab.inż Janusz Żmija, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Eksperci:

• Jerzy Miller,  Wojewoda Małopolski
• Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
• Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego
• Ivan Skorupa,  Konsul Generalny Republiki Słowacji
• Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
16:30 – 16:45  Przerwa kawowa

III Panel: „Kultura i promocja regionu”
16:45 – 18:15

Moderatorzy:
Andrzej Gut-Mostowy, Poseł na Sejm RP, przewodniczący podkomisji stałej do spraw turystyki 
Janusz Sepioł, Senator RP

Eksperci:

• Maria Dominika Wachałowicz – Kiersztyn, Dyrektor Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego
• Elżbieta Kantor – Dyr. Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji UMWM
• Avelio Marini, WIGWAM, ISMEA – RRN, Włochy
• Jan Kanty Pawluśkiewicz, kompozytor
• Maciej Pinkwart, artysta, pisarz
• Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
• Anna Wende-Surmiak Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
• Michał Żebrowski, Dyrektor Teatru 6 Piętro

14 października 2014 r.  – wtorek

RÓWNOLEGŁE SESJA TEMATYCZNE
SESJA A
Kultura – Tradycja - Produkt Regionalny

Prowadzący:  Krzysztof Król Łęgowski – Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury

10:00 – 10:20 „Kultura jako czynnik stymulujący kreatywności w regionie”
Prelegent: Krzysztof  Markiel, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

10:20 – 10:40  „Rozwój turystyki a poprawa życia w regionach górskich” 
Prelegent:  Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

10:40 – 11:00  „Promocja jagnięciny podhalańskiej szansą na promocję regionu Podhala na arenie międzynarodowej” 
Prelegent: Piotr Kohut, Prezes Zarządu Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne

11:00 – 11:20 „Instrumenty zachowania lokalnych tradycji w Alpach Bawarskich w kontekście polityki rolnej i górskiej Unii Europejskiej” - Anton Dippold – Radca Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa; Kierownik Referatu ds. Polityki Agrarnej, Zadań Szczególnych, Statystyki Rolnej i Obserwacji Gospodarki.

11:20 – 11:40  „Znaczenie produktów regionalnych na ziemiach górskich”
Prelegent: Avelio Marini, ISMEA – RRN, Włochy   
11:40 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:00 Otwarta dyskusja

Prowadzący:  Franciszek Bachleda-Księdzularz, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
Eksperci:
• prof. Bogdan Hud, Dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki
• Janusz Drabik – Dyr. Ekonomiczny ds. elektrowni wodnych ZEW Niedzica S.A., 
• Danuta Sztencel, Stowarzyszenie im. J.Karłowicza w Zakopanem
• Leszek Zegzda, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej

13:00 – 14:00 OBIAD

SESJA B
Infrastruktura a gospodarka zasobami

Prowadzący: Stanisław Bisztyga, wiceprezes Małopolskie Agencji Rozwoju Regionalnego ,

10:00 – 10:20 „Stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na południu Polski ”
Prelegent: prof. dr hab. inż. Jan Pawełek  Kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  
10:20 – 10:40 „Obecny stan i rozwój infrastruktury sieciowej a efektywność dystrybucji energii elektrycznej”.
Prelegent: dr  inż. Waldemar Szpyra, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki, Akademii Górniczo –Hutniczej  w Krakowie

10:40 – 11:00 „Źródła energii odnawialnej na terenach Norwegii ”
Prelegent: Inge Aarhus Stiftelsen - Lillehammer Miljø – Environment Foundation Lillehammer - (Norwegia)

11:00 – 11:20 „Fotogrametria w krajobrazie górskim”
Prelegent: dr inż. Izabela Piech,  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

11.20 – 11.40 „Studia widokowe infrastruktury górskiej”
Prelegent:  prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew  Myczkowski, Instytutu Architektury Krajobrazu,  Politechniki Krakowskiej

11:40-12.00 Przerwa kawowa

12:00 – 13.30 Otwarta dyskusja

Prowadzący:  Adam Kitkowski – Asystent Starosty Tatrzańskiego

Eksperci:

• Prof. dr hab. Stanisław Belniak, Uniwersytet  Ekonomiczny w Krakowie
• Prof. dr hab. Urszula Litwin, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
• Dr inż. Paweł Skawiński – b. dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
• Prof. Massimo Sargolini, Uniwersytet Camerino

13:30 – 15.00 OBIAD 

SESJA C

Poziom życia, a Ekonomia i Finanse

Prowadzący: dr Tadeusz Burzyński –Prezes Zarządu Instytutu Turystyki w Krakowie

10:00 – 10:20 „Charakterystyka kształcenia w uczelniach na terenach górskich w świetle prac PKA”
Prelegent: dr hab. Marek Rocki, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

10:20-10:40 „Spółdzielczość–działanie grupowe jako forma działalności gospodarczej ” –  Prelegent: prof. dr hab. Janusz Źmija, Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu w  Agrobiznesie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

10:40 – 11:00 „Pomoc dla przedsiębiorstw - nowe inicjatywy i potrzeby biznesowe”
Prelegent: Wiesław Bury, Prezes Małopolskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego
  
11:00 – 11:20 „Ocena poziomu życia mieszkańców terenów górskich”
Prelegent: dr hab. Jadwiga Berbeka , Katedra Turystyki, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

11.20 – 11.40  „Komunikacja wizualna w regionach górskich”
Prelegent:  Jerzy Gruszczyński, Prezes Zakopiańskiego Okręgu Polskiego Związku Artystów Plastyków

11:40 – 12.00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Otwarta dyskusja:

Prowadzący: Przemysław Bolechowski, Radio Kraków S.A.

Eksperci:

• Edward Kuchta, Zarząd Bukowińskiego Towarzystwa Geotermalnego
• Andrzej Skupień, Prezes Związku Podhalan, Wicestarosta Tatrzański
• Edward Tybor, Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
• prof. dr hab. Myron Yankiv,  Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku

13:30 – 15:00 OBIAD

15 października 2014 r.

Dzień studyjno-rekreacyjny

10:00 Wizyta studyjno-rekreacyjna
„Podstawą wizyty studyjno – rekreacyjnej będzie uczestnictwo w edukacji i rekreacji zmierzającej do wzajemnej wymiany doświadczeń. Wizyta studyjna będzie doskonałą okazją do zapoznania się z potencjałem Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy, Term Bania w Białce Tatrzańskiej oraz Tatrzańskiej Łomnicy poprzez bezpośrednie uczestnictwo.

Grupa I
Wyjazd godz. 9:00
10:00 Wizyta studyjna w Zespole Elektrowni Wodnych w Niedzicy.
12:00 Uroczysty Poczęstunek

Grupa II
Wyjazd godz. 9:00
10:00  Wizyta studyjna, zwiedzanie, kąpiel: Terma Bania – Białka Tatrzańska
13:00  Uroczysty Poczęstunek

Grupa III
Wyjazd godz. 9:00
10:30  Wizyta studyjna w Tatrzańskiej Łomnicy.
13:00  Uroczysty Poczęstunek

• organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 

Zobacz w naszym sklepie:
  • Bransoletka PurpurosaBransoletka PurpurosaBransoletka Purpurosa Obw. - 19 cm. Materiały: Jadeit, Marmur (kula), Piryt, Onyks, Srebro. Biżuteria zaprojektowana i wykonana przez Elżbietę Krzemińską-Owczarz.
    65 zł
  • Muzycko piknie gros... - Kapela ZokopianyMuzycko piknie gros... - Kapela ZokopianyTradycyjna muzyka góralska w wykonaniu kapeli Zakopiany. Na płycie CD AUDIO występują:  Jan Karpiel Bułecka, Stanisław Michałczak, Henryk Krzeptowski, Józef Chyc, Zofia...
    30 zł
  • Wisiorek "Sopel"Wisiorek "Sopel"Wisiorek z kwarcem pokrytym tytanem. Obw. 60 cm. Dł. zawieszki 3,5 cm.
    60 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.