PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Zakopane

Zaproszenia

Międzynarodowa Konferencja Witkiewiczowska

14–16 października 2015 r.
Autor: Maciej Stasiński

Międzynarodowa Konferencja WitkiewiczowskaMiędzynarodowa Konferencja Witkiewiczowska jest jednym z ostatnich w tym jubileuszowym roku, niezwykle ważnych, akordów upamiętniających obu twórców. Jej efekty mogą przyczynić się nie tylko do popularyzacji obu twórców, ale także do poszerzenia wiedzy na temat życia, twórczości i wzajemnych relacji Ojca i Syna.


Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Wokół Witkiewiczów w setną rocznicę śmierci Ojca i sto trzydziestą rocznicę urodzin Syna Zakopane 14–16 października 2015 r.

W 2015 roku przypadają dwa ważne jubileusze: 100 rocznica śmierci Stanisława Witkiewicza i 130 rocznica urodzin jego syna – Stanisława Ignacego Witkiewicza. Rada Miasta Zakopane Uchwałą IV/17/2014 z 29 grudnia 2014 ogłosiła rok 2015 Rokiem Witkiewiczów. Dnia 7 lutego 2015 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia Witkiewiczów, a Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął 23 lutego rezolucję w sprawie ustanowienia roku 2015 „Rokiem Witkiewiczów” w województwie małopolskim. Dnia 3 marca Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula powołał Komitet Honorowy oraz Komitet Organizacyjny Roku Witkiewiczów.

Międzynarodowa Konferencja Witkiewiczowska jest jednym z ostatnich w tym jubileuszowym roku, niezwykle ważnych, akordów upamiętniających obu twórców. Jej efekty mogą przyczynić się nie tylko do popularyzacji obu twórców, ale także do poszerzenia wiedzy na temat życia, twórczości i wzajemnych relacji Ojca i Syna.

Celem konferencji jest zarówno przypomnienie znanych faktów z biografii i twórczości Witkiewiczów, jak i próba wydobycia mniej znanych, czy wręcz nieznanych. W programie znalazły się również tematy poruszających związki obu artystów z Janem Witkiewiczem Koszczycem. Mamy nadzieję, że podczas obrad wypłyną też nowe wątki i interpretacje, także dotyczące wzajemnych relacji Ojca i Syna.

Konferencja jest włączona do cyklu spotkań w ramach większego projektu o wymiarze festiwalu, realizowanego z okazji obchodów „Roku Witkiewiczów” we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Redakcją rocznika „Góry–Literatura–Kultura” – współorganizatorami (wraz z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie) Konferencji Naukowej w Zakopanem zatytułowanej Góry w wyobraźni literackiej, kulturalnej, społecznej i politycznej na przełomie XIX i XX wieku, którego tematem będą znaczenie i funkcja problematyki górskiej w twórczości literackiej i artystycznej u schyłku XIX i początku XX wieku.
Konferencja zakończy się w piątek 16 października ok. godz. 15:00.

Obrady odbędą się w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego (Zakopane, ul. Chałubińskiego 42).

Serdecznie zapraszamy!

Wstęp wolny.


Wokół Witkiewiczów

Zakopane 14 X – 16 X 2015

organizowanej przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego

w setną rocznicę śmierci Ojca i sto trzydziestą rocznicę urodzin Syna

MIEJSCE OBRAD: Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowe-go, Zakopane, ul. Chałubińskiego 42

środa 14 X 2015

11:00 – 11:15 – powitanie i otwarcie konferencji

11:15 – 13:00 – sesja I

I. Obraz świata w twórczości Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów w perspektywie dyskursów ponowoczesnych: interpretacje kulturowo-filozoficzne, historiozoficzne i artystyczne

1. prof. Teresa Pękala (UMCS): Dwóch Witkiewiczów – dwa modernizmy

2. dr Maciej Jarzewicz (IS PAN): Koncepcje postępu i upadku sztuki w pismach Witkiewiczów

3. Jan Gondowicz (Instytut Witkacego): W ciemnościach burych psychicznej wietrznej trąby. Pa-ragone sztuk i kultur u Witkiewiczów Ojca i Syna

4. prof. Lech Sokół (IS PAN, IW): Wspólne lektury Ojca i Syna

5. prof. Marta Skwara (US): Kiedy Syn zaczynał mówić tak jak Ojciec

6. doc. dr inż. Marek Średniawa (IW): Witkacy i Themersonowie – sztuka filozofią podszyta

7. Stefan Okołowicz (IW): „Anioł i syn”. Trzydzieści lat dialogu Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów

13:00 – 13:15 – przerwa kawowa

13:15 – 14:00 – dyskusja

14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa (we własnym zakresie)

15:00 – 16:45 – sesja II

II. Recepcja Witkiewiczów za granicą, twórczość w przekładach

1. Hendrik Lindepuu, Estonia – Dorpat (Wydawnictwo Hendrik Lindepuu): Nie tylko Witkacy. Polska literatura w Estonii

2. dr hab. Andriej Bazylewski (Rosja, Moskwa – Wydawnictwo „Wahazar”), Witkacy jako pa-tron: praktyka wydawnictwa „Wahazar”

3. dr Ladislav Volko (Słowacja, Uniwersytet św. Cyrila i Metodiego Trnava): Wariat i zakonnica z dwuglowym cielęciem w małym dworku na Orawskim Zamku i jak Jurkovič z Witkiewiczem… – różnice i podobieństwa

4. Elżbieta Grzyb (UW, Szkoła Języków Obcych), Czy Bałandaszek i Balandash to ten sam boha-ter? Problemy związane z przekładem dramatów S. I. Witkiewicza na język angielski

2

III. Kobiecość i cielesność w sztuce Witkiewiczów w refleksjach filozoficznych i kulturowych

1. Natalia Anna Michna (UJ), Witkiewiczowskie femmes fatales. Kobiecość w sztuce XX wieku według Stanisława Ignacego Witkiewicza

2. Justyna Staroń (KUL): Kobiety w życiu Stanisława Witkiewicza. Glosy do listów

3. Magdalena Jarnotowska (UŁ): Rytuały cielesne Jadwigi i Stanisława Ignacego Witkiewiczów [komunikat]

16:45 – 17:00 – przerwa kawowa

17:00 – 18:45 – sesja III

IV. Przyjaźnie, spotkania genealogie (cz. 1)

1. Elżbieta Witkiewicz-Schiele, rodzina Witkiewiczów, Nie tylko Witkiewiczowie… Dwa wieki z rodzinami Prószyńskich, Becków, Rabowskich i Schielów od Syberii po Zakopane

2. dr Maciej Pinkwart (wyst. ind.): Zakopiańskie szlaki Witkiewiczów

3. dr hab. Jerzy M. Roszkowski (MT), Witkiewiczowie – Piłsudscy. Wzajemne relacje

4. Lesław Dall (MT), Ziuk i Kochany Drogi Wujaszek, czyli Józef Piłsudski i Stanisław Witkiewicz

5. dr Marek Kochanowski (UwB): Obraz nowoczesnego świata w późnej twórczości Andrzeja Struga i w wybranych utworach Witkacego. Ścieżki wspólne

6. Maciej Krupa (Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”) Narty to jednak coś

7. prof. Wojciech Kosiński (PK): Wkład Witkiewiczów – Ojca i Syna – w kulturę, ze szczególnym uwzględnieniem stylu zakopiańskiego

18:45 – 19:15 – dyskusja

15 X 2015 (czwartek)

9:00 – 10:30 – sesja IV

V. Gościnny blok literacki

1. Wiesław Aleksander Wójcik (CBG PTTK w Krakowie): „Na przełęczy” Stanisława Witkiewicza w wielkich syntezach literatury polskiej

2. dr Jakub Żmidziński (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu): Motywy muzyczne w prozie ta-trzańskiej Stanisława Witkiewicza

3. prof. Dorota Heck (UWr): Stanisław Ignacy Witkiewicz w świetle postkolonializmu

4. prof. Małgorzata Łoboz (UWr): Zakryte Zaryte, czyli zakopiańszczyzna na styku kultur. Dygre-sje na marginesie lektury Witkacego

5. dr hab. Bogusław Bednarek (UWr): Rafała Malczewskiego „Od cepra do wariata”

10:30 – 11:15 – dyskusja

11:15 – 11:30 – przerwa kawowa

11:30 – 13:30 – sesja V

VI. Witkacy – filozofia i jej pogranicza

1. prof. Ewa Starzyńska-Kościuszko (UWM): Witkacy a mesjanizm

2. dr hab. Andrzej Ostrowski (UMCS): Wspomnienia „Ja”, czyli o próbie przełamania solipsyzmu przez S. I. Witkiewicza

3. prof. Krzysztof Kościuszko (UWM): Witkacy uwikłany w spór między absolutną a relacyjną teorią przestrzeni

4. dr Magdalena Bizior-Dombrowska (UMK): „Nd. Pkl. + R. Ż. max” – Witkacego nuda „metafi-zycznego rzędu”

5. dr Maciej Dombrowski (UWr): Filozofia w przebraniu powieści. O Jedynym wyjściu Stanisła-wa Ignacego Witkiewicza

3

 

6. Przemysław Pawlak (IW): Przeszczep głowy i gruczołów – biocybernetyczny tryumf mechani-cyzmu w dramatach Witkacego

7. Magdalena Baraniak (UMK): Czy Witkacy stał się „eleuterystą”? Spór Stanisława Witkiewicza i Witkacego o romantyzm

8. Michał Deniziak (UW): Stanisław Witkiewicz w poszukiwaniu religii żywej

13:30 – 14:00 – dyskusja

14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa (we własnym zakresie)

15:00 – 16:30 – sesja VI

VII. Sztuki plastyczne

1. prof. Anna Sieradzka (UW): Stanisław Witkiewicz jako inspirator stylu zakopiańskiego w mo-dzie kobiecej czasów Młodej Polski

2. dr Anna Żakiewicz (wys. ind.): Witkiewicz czy Witkacy? Spór o autorstwo pejzażu Przedwio-śnie z kolekcji Janusza Jagmina

3. dr Małgorzata Vražič (UW): Lovrańskie pejzaże – polskie dylematy. Stanisław Witkiewicz w Lovranie

4. Magdalena Julia Staniucha (UJ): Wiatr Halny i problem Stimmungu w teorii i praktyce arty-stycznej Stanisława Witkiewicza

5. Beata Zgodzińska (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku): O różnych sposobach ukazy-wania twarzy w portretach pastelowych Witkacego…

6. Paweł Polit (Muzeum Sztuki w Łodzi): Przestrzenie malarskie ciała własnego: Witkacy i Mer-leau-Ponty

16:30 – 16:45 – przerwa kawowa

16:45 – 17:45 – sesja VII

VIII. Epistolografia, językoznawstwo

1. dr hab. Józef Tarnowski (UG): Edukacja i psychomachia w listach Ojca do Syna

2. dr Anna Majewska-Wójcik (KUL): Ars epistolandi Witkiewiczów okiem językoznawcy

3. dr Dorota Niedziałkowska (KUL): O potrzebie opracowania edycji epistolografii Stanisława Witkiewicza

4. ks. Henryk Paprocki (wyst. ind.): Prace nad słownikiem nazw osobowych i terminologii filozo-ficznej Witkacego [komunikat]

17:45 – 18:30 – dyskusja

16 X 2015 (piątek)

9:00 – 11:00 – sesja VIII

IX. Przyjaźnie, spotkania, genealogie (część 2)

1. prof. Maria Kalinowska (UW): Mieczysław Limanowski – Witkiewiczowie. Spotkania

2. prof. Giovanna Tomassucci (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Palazzo Venera Pisa): "Wrogowie". Próba portretu Rity Sacchetto

3. Tomasz Pawlak (IW): Pawlikowscy a Witkacy w świetle listów i wspomnień

4. Daniel Artymowski (Zamek Królewski w Warszawie): Przyjaciel Witkiewiczów. Stefan Żerom-ski i (nie tylko) Stanisław Witkiewicz

5. Agnieszka Mancewicz (wyst. ind.): Przyszedł Staś Witkiewicz, przystojny z czarnem wąsem, zęby ma śliczne... Stanisław Ignacy Witkiewicz widziany i opisywany przez Mulę (Emiliannę) Chwistek w jej dziewczęcym pamiętniku

6. Anna Skurska (UŁ): Regulamin Firmy Portretowej ‹‹A. Strug››, czyli literacka podobizna Wit-kacego w powieści Wielki dzień

4

 

7. Kapsyda Kobro-Okołowicz (IW): Witkacy i Zofia Chomętowska [komunikat]

8. Krzysztof Dubiński (ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie, „Oficerem bojowym nie był”. O oficerskich awansach Stanisława Ignacego Witkiewicza w carskiej Lejbgwardii

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 11:45 prof. Janusz Degler: prezentacja książki Krzysztofa Dubińskiego pt. Wojna Witkacego, czyli kumboł w galifetach

11:45 – 14:30 – sesja IX

X. Spory i portrety literackie, twórczość teatralna

1. prof. Tomasz Bocheński (UŁ): Figura Ojca w twórczości Witkacego

2. dr Natalia Jakubowa (Moskwa–Instytut Wiedzy o Sztuce; IBL PAN): Obraz aktorki w życiu i twórczości Ojca i Syna

3. Martyna Jastrząbek (UŁ): „Czysta Forma w poezji" a poezja w dramatach Witkacego

4. Sara Kurowska (UŁ): „Boczne furtki” w twórczości Witkacego, czyli o rozkoszy bycia poetą nieudanym

5. dr Ewa Szkudlarek (UAM): Witkacowska rudowłosa

XI. Architektura

1. dr arch. Renāte Čaupale Latvia (Rezekne University of Applied Sciences – Rēzeknes augstsko-la, Faculty of Education and Design, Rēzekne): Architektura jako arena manifestacji samo-stanowienia narodowego poprzez folklor

2. dr Zbigniew Moździerz (MT): Dwie koncepcje stylu zakopiańskiego. O twórczości architekto-nicznej Stanisława Witkiewicza i Jana Witkiewicza Koszczyca

3. dr Ewa Janina Sadowska (PK) Styl zakopiański poza Zakopanem

4. ks. Zbigniew Pytel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Witkiewiczowska sztuka sakralna w Zakopanem na fotografii

5. dr inż. arch. Maria Malzacher (Politechnika Śląska): Witkiewiczowska willa „Konstantynów-ka” w Zakopanem. Nieznane wątki – prawdy i mity wokół zagadnień związanych z jej atrybu-cją, historią i desygnatem nazwy

6. Bożena Błażewicz (ASP Kraków): Zakopane bez Witkiewicza [pokaz multimedialny]

14:30 – 15:15 – dyskusja

15:15 – 15:30 – zamknięcie sesji

Po zamknięciu obrad wszystkich chętnych zapraszamy do Galerii Sztuki im. W. i J. Kulczyckich (filia Muzeum Tatrzańskiego, Droga na Koziniec 8), do obejrzenia wystawy Stefana Okołowicza pt. Anioł i syn. 30 lat dialogu Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów oraz do Muzeum Stylu Zakopiań-skiego im. Stanisława Witkiewicza w willi „Koliba” (filia MT, ul. Kościeliska 18) do obejrzenia wystawy Elżbiety Witkiewicz Schiele pt. Nie tylko Witkiewiczowie… Dwa wieki z rodzinami Prószyńskich, Bec-ków, Rabowskich i Schielów od Syberii po Zakopane. 5

Zobacz w naszym sklepie:
  • Naszyjnik "Miłość uskrzydla"Naszyjnik "Miłość uskrzydla"Naszyjnik "Miłość uskrzydla" Obwód 64 cm. Materiały: Sukno, Cekiny, Koraliki. Biżuteria zaprojektowana i wykonana przez Elżbietę Krzemińską-Owczarz.
    65 zł
  • Sakiewka VSakiewka VSakiewka filcowa z haftowanym ludowym motywem. Zamykana na rzep. Szerokość ok. 9 cm Wysokość ok. 13 cm Długość ze sznurkiem ok. 49 cm Materiał: Filc Kolor: Popielaty
    35 zł
  • Ludowe etui na tablet IILudowe etui na tablet IILudowe etui z czarnego filcu zapinane na rzep, kolorowy haft maszynowy. Etui nadaje się do przechowywania np. tabletu. Wymiary: szerokość 21 cm, długość 31 cm.
    60 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.