PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Zakopane

Zaproszenia

"Biegniemy z Nadzieją"

Niedziela, 20 października 2019 r.
Autor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

"Biegniemy z Nadzieją"Bieg odbędzie się w dniu 20 października (niedziela) 2019 r. o godzinie 10.00 w Zakopanem. Bieg odbywać się będzie na trasie o długości 5 km. Start i Meta będą znajdować się w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.


I. ORGANIZATORAMI BIEGU „BIEGNIEMY Z NADZIEJĄ” SĄ:

  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

  2. Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem

 

II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem:

  1. Starosty Tatrzańskiego, Pana Piotra Bąka

  2. Burmistrza  Miasta Zakopane, Pana Leszka Doruli

  3. Ks. Infułata Stanisława Olszówki

 

III.CELE
1. Propagowanie idei ruchu hospicyjnego.

2. Propagowanie idei „pomaganie przez bieganie” oraz wolontariatu na rzecz osób i instytucji.
3. Promocja miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego

4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 20 października (niedziela) 2019 r. o godzinie 10.00 w Zakopanem.

Program zawodów:

8.00 – 9.30 zapisy, wydawanie numerów startowych

10.00 – start

10.17 – przybycie pierwszego zawodnika na metę

11.00 – zamknięcie trasy

13.00 – zakończenie imprezy

 

V . TRASA, DYSTANS 

Bieg odbywać się będzie na trasie o długości  5 km. 

Start i Meta będą znajdować się w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przebieg trasy:  Park Miejski – Plac Niepodległości - Grunwaldzka – Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego - Grunwaldzka – Park Miejski

 

VI. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Limit czasu na pokonanie trasy – 60 minut

2. Liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 900 osób 


VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń - zapisów można dokonywać do dnia 17 października 2019 na stronie www.mosir.zakopane.eu

VIII. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów. 

2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że ma świadomość trudności biegu, stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach i startuje w nich na własną odpowiedzialność.
3. Za osoby niepełnoletnie deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

IX. OPŁATY

W zawodach może wziąć udział każda osoba, która dokona darowizny na rzecz  Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego. Minimalna kwota darowizny – 50 złotych – wpłata poprzez panel zgłoszeniowy.

 

X. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 20 października 2019 w godzinach 8.00 – 9.30 w Parku Miejskim.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia imprezy. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo do:  żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich  danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 

XII. KLASYFIKACJE, NAGRODY, ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW.

Ze względu na charakter biegu Organizator nie przewiduje nagród dla zwycięzców, lecz sklasyfikuje zawodników zgodnie z kategoriami obowiązującymi w Zakopiańskiej Lidze Biegowej: Open K/M, Junior K/M, Senior K/M, Masters K/M, Weteran1 K/M, Weteran2 K/M. i doliczy im do rankingu 20 punktów.

Każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym techniczną koszulkę biegową w której ma obowiązek uczestniczyć w biegu, oraz na mecie pamiątkowy medal. 

Po zakończeniu biegu Organizatorzy przeprowadzą konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg zgodnie z regulaminem.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
4. Zabrania się biegu ze zwierzętami. 

5. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi Biegu.

6. Bieg zaliczany jest do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej.
7. Bieg odbędzie się dzięki hojności darczyńców, których lista będzie uzupełniana i odczytana na uroczystym zakończeniu biegu.
Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.mosir.zakopane.eu

Zobacz w naszym sklepie:

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.