PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Nowy Targ

Wiadomości

XXV lat Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy

Niedziela, 6 stycznia 2013 r.
Autor: Maciej Stasiński

XXV lat Podhalańskiego Zrzeszenia PszczelarzyJubileusz XXV-lecia Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy świętowano w niedzielę w Nowym Targu. Zrzeszenie otrzymało sztandar, który wcześniej poświęcono podczas Mszy Św. w Kościele Parafialnym św. Brata Alberta. Następna część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej na Niwie. Były okolicznościowe przemówienia i odznaczenia oraz program artystyczny. W swoim wystąpieniu prezes Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy Jan Świdroń powiedział...


"Zebranie założycielskie Podhalańskiego Koła Pszczelarzy w Nowym Targu , a obecnie Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy  odbyło się 2 sierpnia 1987 roku. Wybrane zostały Władze Koła w składzie: Prezes: ś.p. Wapiennik Józef, V-ce prezes: Tomczewski Józef, Sekretarz: Bukowski Józef, Skarbnik: Grzybek Mieczysław. Członkowie zarządu: Różański Józef, śp. Bodziony Józef oraz ś.p. prof. Pierwoła Franciszek. Uchwalony został Statut, który postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 31 sierpnia 1987 roku został zarejestrowany i tym samym Koło uzyskało osobowość prawną. Powstała w ten oto sposób organizacja, która dzisiaj świętuje wielki jubileusz. Jubileusz XXV-lecia działalności. Głównym powodem powstania nowej organizacji pszczelarskiej na Podhalu była chęć kontynuowania przynależności pszczelarzy podhalańskich do struktur Polskiego Związku Pszczelarskiego, gdzie pozostajemy do dzisiaj.

Na początku działalności pomagano pszczelarzom w pozyskiwaniu cukru na  podkarmianie zimowe pszczół, w zakupie trudno wówczas dostępnego sprzętu pszczelarskiego, w pozyskaniu lekarstw przeciw Warrozie. Były to wydawać by się mogło zadania bardzo prozaiczne ale z uwagi na trudności w tym okresie w zdobyciu podstawowych materiałów potrzebnych do prowadzenia gospodarki pasiecznej bardzo ważne. Pszczelarze założonej  organizacji bardzo szybko się zintegrowali i już na samym początku zaczęli myśleć o rzeczach wielkich.

Młodą organizację 14 października 1987 roku odwiedził Prezes Polskiego Związku Pszczelarzy ś.p. ksiądz dr. Henryk Ostach. Jego wizyta sprawiła iż w podhalańskich pszczelarskich sercach zagościły optymizm i radość z wybranej drogi. Pierwszy sprawdzian sprawności organizacyjnej Podhalańskiego Koła Pszczelarzy w Nowym Targu nastąpił bardzo szybko. W dniach 22-24 września 1989 roku na terenie Nowego Targu odbyły się VII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, na które przybyło około 2500 osób z Polski i zza granicy. Za główne zadania organizacyjne odpowiedzialne było Podhalańskie Koło Pszczelarzy w Nowym Targu i wywiązało się z tych zadań wzorowo. Biorąc pod uwagę sytuację rynkową roku 1989 należy stwierdzić iż było to naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie, które wymagało od młodej organizacji bardzo dużego zaangażowania. Przy tej okazji nawiązano szereg kontaktów pszczelarskich w tym z organizacją pszczelarską  w Liptowskim Hradku na Słowacji reprezentowaną przez inż. Maćićkę.

W 1999 roku nastąpił nowy podział administracyjny kraju i powstało Województwo Małopolskie. Walne Zebranie Członków Koła w dniu 12 stycznia 2001 roku podjęło Uchwałę o przystąpieniu do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie. Uchwalono jednocześnie nowy Statut. Sąd Rejowy dla Krakowa Śródmieścia w dniu 20.07.2001 roku dokonał rejestracji Podhalańskiego Koła Pszczelarzy w Nowym Targu pod numerem 27055.  I pod tym numerem nasza organizacja wpisana jest w KRS-ie do dzisiaj. 20 maja 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Podhalańskiego Koła Pszczelarzy w Nowym Targu, na którym to uchwalony został nowy Statut zmieniający nazwę organizacji na Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dokonał rejestracji zmian w dniu 6 listopada 2012 roku. I tak oto powstało Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy, które jest kontynuatorem 25 letniej tradycji Podhalańskiego Koła Pszczelarzy w Nowym Targu. Na stanowisku prezesa w poszczególnych latach  byli: Ś.p. Józef Wapiennik w latach 1987-1990 Józef Bukowski w latach 1991-2005 Andrzej Fryźlewicz w latach 2005-2007 Jan Świdroń od roku 2008

Liczba członków w całym okresie działalności była różna w poszczególnych latach. Członków założycieli było 78. Były okresy gdy członków z różnych powodów  było mniej. Na dzień dzisiejszy Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy zrzesza w swoich szeregach 101 członków, w tym jednego członka honorowego PZP oraz 4 członków seniorów. Nigdy nie doszło do sytuacji aby organizacja utraciła w jakikolwiek sposób zdolności organizacyjne, mało tego sukcesywnie w kolejnych latach dzięki zaangażowaniu wielu członków zarówno ze ścisłego Zarządu jak również i członków zwyczajnych rozwijała swoją działalność. W okresie ponad dwudziestopięcioletniej historii działalności wyróżnić można wiele form aktywności naszej organizacji. Do najważniejszych należy zaliczyć.

1. Zebrania informacyjno-szkoleniowe, na których  omawiane są zagadnienia związane z bieżącą działalnością Zrzeszenia oraz prowadzona jest akcja oświatowa. W spotkaniach tych uczestniczy duża grupa członków, a co za tym idzie możliwa jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności pszczelarskiej. W okresie letnim staramy się aby przynajmniej jedno z zebrań odbyło  miejsce w pasiece. Możliwe są indywidualne spotkania i konsultacje z bardziej doświadczonymi pszczelarzami w trakcie trwania sezonu pszczelarskiego. Od 2012 roku z inicjatywy Pana Józefa Bukowskiego w pasiekach na terenie Zrzeszenia odbywają się spotkania praktyczne dla początkujących pszczelarzy.

2. Zgodnie ze Statutem co roku w pierwszym kwartale odbywają się Walne Zebrania Sprawozdawcze, a co 4 lata Sprawozdawczo-Wyborcze.

3. Zebrania uroczyste, do których zaliczamy „Pszczelarskie Roje” na św. Ambrożego oraz spotkania opłatkowe. Pszczelarskie Roje odbywają się od ponad 25 lat, co roku w innej parafii na terenie powiatu tatrzańskiego lub nowotarskiego. Odwiedziliśmy w tym czasie takie parafie jak parafia św. Katarzyny w Nowym Targu, św. Brata Alberta na Niwie, parafię w Maruszynie, w Szaflarach, Czarnym Dunajcu, Maniowach, Zaskalu, Ludźmierzu, Zubrzycy Górnej, Poroninie, Jabłonce, Cichym – Miętustwie, Ochotnicy Dolnej, św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, Chyżnem, Białym Dunajcu, Rogoźniku, Nowym Targu na Kowańcu. Spotkania opłatkowe odbywają się zaś tradycyjnie u naszego drogiego kapelana.

4. Promowanie pszczelarstwa i produktów pszczelich przy kościołach z okazji św. Ambrożego w miesiącu grudniu na terenie wybranych miejscowości powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego.

5.  Spotkania towarzyskie członków Zrzeszenia  i ich rodzin przy pieczonym baranie, kiełbaskach i innych dobrach - odbywają się każdego roku we wrześniu, po zakarmieniu rodzin pszczelich. Przychodzi wtedy czas na refleksje i podsumowanie minionego sezonu pszczelarskiego.

6. Prelekcje w szkołach podstawowych i gimnazjach na temat "Wybranych zagadnień ochrony środowiska  na przykładzie biologii rodziny pszczelej" . Prelekcje takie odbyły się na terenie takich samorządów jak Gmina Czarny Dunajec, Gmina Jabłonka, Gmina Poronin, Gmina Czorsztyn, Gmina Raba Wyżna, Gmina Szaflary, Miasto Zakopane, Miasto Nowy Targ. W trakcie tych prelekcji przybliżono tajniki pszczelarstwa kilku tysiącom dzieci. Pieniądze uzyskane z tego rodzaju działalności przeznaczamy na cele  statutowe.

7. Dzień Misia, Miodu i Bartników w Poroninie  w kalendarzu Tatrzańskich Wici. Główna impreza promująca pszczelarstwo i produkty pszczele na Podhalu  organizowana w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia od 2002 r. we współpracy z Agencją Tatrzańską, Starostwem Tatrzańskim i Urzędem Gminy Poronin. W trakcie imprezy tradycyjnie wybierana jest Podhalańska Królowa Miodu.

8. Rodzinny Piknik Pszczelarski w Rabce Zdroju zainicjowany w 2012 roku. Impreza promująca pszczelarstwo ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie ekologiczne najmłodszego pokolenia społeczeństwa czyli dzieci. Termin imprezy przypada na początek sierpnia. Impreza współorganizowana z MOK w Rabce Zdroju. W programie pikniku organizowany jest szereg konkursów dla dzieci w tym konkurs na „Najpiękniejszy strój mieszkańca ula.

9. Udział przedstawicieli pszczelarzy w Podhalańskich Dożynkach w Ludźmierzu w pierwsza niedzielę września, oraz licznych imprezach kulturalno-rozrywkowych na terenie działalności Zrzeszenia  np.: Jarmarku Podhalańskim, Święcie Pasterskim, Święcie Borówki, Orawskim Lecie, Regionalnych Dożynkach,  Hołdymasie , Festiwalu Smaku, Kiermaszu w Rabce Zdroju , festiwalach na terenie Zakopanego oraz wielu innych imprezach regionalnych.  Dzięki posiadanemu sztandarowi chcemy być również obecni na uroczystościach patriotycznych w naszym regionie.

10. Kontakty z pszczelarzami polskimi i zagranicznymi  na zasadzie spotkań, wymiany doświadczeń, wykładów. Na szczególną uwagę zasługuje wieloletnia współpraca ze znanym przedstawicielem słowackiego środowiska pszczelarskiego inż. Maćićką, który jest wybitnym naukowcem – zawdzięczamy mu głoszenie ciekawych prelekcji, liczne wydawnictwa, jest dla nas wzorem prawdziwego pszczelarza.

11. Szczególnym rodzajem kontaktów były spotkania z pszczelarzami w „Pasiece pod Lasem” w Spytkowicach u Pana Józefa Różańskiego z udziałem przedstawicieli organizacji pszczelarskich z wielu krajów Europy.

12. Pszczelarze Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy indywidualnie albo zbiorowo uczestniczą w różnego rodzaju imprezach i wystawach sprzętu pszczelarskiego : Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, Otwarcie sezonu pszczelarskiego w Kamiannej, Dni otwarte w firmie Łysoń itd. Od czasu do czasu organizowane są również wycieczki służące pogłębianiu pszczelarskiej wiedzy.

13. Zrzeszenie  korzysta z programów pomocowych przewidzianych dla pszczelarstwa.

14.  Dla członków Zrzeszenia organizujemy możliwość ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia pasiek. Organizujemy zbiorowe zaopatrzenie pszczelarzy w paszę dla pszczół do karmienia zimowego.

15. Każdy z członków naszego Zrzeszenia promuje pszczelarstwo również i sposób indywidualny. Przedsięwzięcia  te zaś prowadzone są tak, że służą dobru całej organizacji. Głównie są to działania polegające na promocji wysokiej jakości produktów pszczelich. Jest naszą stałą troską aby miody  Podhala, Spisza i Orawy  były wizytówką regionu. Podejmowane są również przez poszczególnych członków  działania całkiem innego rodzaju. Można by tu wymienić  wiele przykładów takiej działalności. Skansen pszczelarstwa podhalańskiego i Galeria Św. Ambrożego z eksponatami  zgromadzonymi przez Józefa Różańskiego, który przez wiele laty był nieodłączną częścią „Pasieki pod Lasem” w Spytkowicach. Słynne majówki, które odbywały się w tym skansenie. Dzisiaj Skansen Pszczelarstwa Podhalańskiego znajduje się przy urzędzie Gminy w Spytkowicach, a galeria Św. Ambrożego ma swoją stałą ekspozycję w Kamiannej. Kolejnym przykładem są spektakle o tematyce pszczelarskiej jak chociażby „Pszczeli Rój” Państwa Staszlów i zespołu „Mali Śwarni”. Są w naszych szeregach zdolni artyści rzeźbiarze jak Stasiu Dziur ze Spytkowic, który wykonuje rzeźby również o  tematyce pszczelarskiej. We wszystkich tych działaniach podkreślamy przynależność do regionu, na którym gospodarzymy.

16. Członkowie naszego Zrzeszenia uczestniczą w konkursach pasiek organizowanych przez MODR w Karniowicach zajmując w nich wysokie miejsca.

17. Członkowie naszego Zrzeszenia aktywnie uczestniczą w życiu ogólnopolskich pszczelarskich struktur związkowych, czy to jako delegaci na Walne Zjazdy czy jako członkowie Władz. Aktualnie prezesem WZP w Krakowie jest wieloletni prezes Podhalańskiego Koła Pszczelarzy, jeden z głównych członków założycieli naszej organizacji Pan Józef Bukowski.

18. Organizacja nasza współpracuje z kapelanem. Pierwszym kapelanem był ksiądz ś.p. Józef Dąbrowski. Aktualnie  jest nim ksiądz Franciszek Rembiesa. Sprawuje tę posługę od 20 lat, sam został też pszczelarzem. Wielce cenimy sobie tę współpracę , a w szczególności wsparcie duchowe, pomoc, życzliwe zainteresowanie.

Wymienione w telegraficznym skrócie kierunki działania Zrzeszenia  służą przede wszystkim pomaganiu pszczelarzom w zbycie produktów pszczelich, umacnianiu prestiżu pszczelarstwa i jego promowaniu, budowaniu zdrowej pszczelarskiej rodziny, ale również poprzez swoje działania staramy się wywierać wpływ na społeczeństwo w zakresie dbałości o środowisko naturalne. Można powiedzieć, że pszczelarze są takimi specyficznymi ekologami, którzy obcując z pszczołami  dotykają jak gdyby dzieła stworzenia, a pomagając pszczołom w przetrwaniu pomagają im w upiększaniu i przetrwaniu świata przyrody.

Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy  jest prężnie działającą organizacją skupiającą w swoich szeregach zarówno pszczelarzy początkujących, jak również pszczelarzy z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem pszczelarskim . Poszczególni członkowie naszego Zrzeszenia posiadają od kilku do prawie 200 rodzi pszczelich. Razem na dzień dzisiejszy mają  pod swoją opieką ponad 2200 rodzin pszczelich. Mamy w swoich szeregach osoby młode mające dwadzieścia kilka lat jak również osoby mające lat ponad dziewięćdziesiąt.           Rzeczą znamienną jest iż Zrzeszenie zrzesza co raz większą liczbę osób młodych i zdolnych, którzy bardzo szybko opanowują tajniki pracy przy ulu i z pszczelarzy początkujących stają się dobrymi hodowcami matek czy producentami odkładów.  Wielu członków naszego Zrzeszenia posiada kwalifikacje pszczelarskie i może legitymować się dyplomem czy to robotnika czy mistrza w zawodzie pszczelarz. Uczymy też zamiłowania do pszczół najmłodsze pokolenia przekazując zasady pracy tajemnej przy ulu naszym dzieciom i wnukom, aby pszczelarstwo w naszym regionie przetrwało na wieki.

Dzisiaj wielki dzień w życiu Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy. Jubileusz XXV-lecia działalności. Rangi temu wydarzeniu nadaje uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru, który stanowi i stanowił będzie dla nas symbol tożsamości, ciągłości i trwania naszej organizacji. Do tego wielkiego zaszczytu jakim jest posiadanie sztandaru dojrzewaliśmy przez XXV-lat.  Drzewiec ufundował nieżyjący już ś.p. Józef Bodziony z Nowego Targu. Decyzja o poczynieniu końcowych przygotowań do ufundowania sztandaru zapadła  19 lutego 2012 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym. W wypełnieniu tej decyzji Zarząd Podhalańskiego Koła Pszczelarzy  w Nowym Targu w dniu 16 września 2012 roku podjął uchwałę Nr 16/IX/2012 dotyczącą ufundowania sztandaru.

Fundatorami sztandaru są wspomniany wcześniej ś.p. Bodziony Józef, który ufundował drzewiec oraz wszyscy członkowie Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy, którzy według swoich możliwości przekazali na ten cel  dobrowolne wpłaty.

Jesteśmy niezmierni wdzięczni za objęcie patronatem honorowym dzisiejszych uroczystości Panu Senatorowi RP Stanisławowi Hodorowiczowi oraz Burmistrzowi Miasta Nowego Targu Panu Markowi Fryźlewiczowi.

Rozwinięcie działalności na tak dużą skalę było możliwe min. dzięki życzliwości i wsparciu samorządów. W szczególności dobrze układa się współpraca z Urzędem Miasta w Nowym Targu na czele z Burmistrzem Panem Markiem Fryźlewiczem. Przykładem wielkiej życzliwości, zrozumienia i pomocy jest wieloletnia współpraca z  Urzędem Gminy w Poroninie  na czele z Panem Wójtem Bronisławem Stochem oraz jego z-cą Panem Andrzejem Buńdą. Szczególnie wdzięczni jesteśmy Wójtowi Gminy Spytkowice Panu Franciszkowi Sidełko i Radzie Gminy Spytkowice, przy których pomocy założony został Skansen Pszczelarstwa Podhalańskiego, do którego przeniesione zostały zbiory z „Pasieki pod Lasem” Pana Józefa Różańskiego. W naszych działaniach wspierają nas moralnie i nie tylko Wójtowie innych samorządów naszego regionu. Podziękowania kierujemy w stronę Wójta Gminy Jabłonka Pana Antoniego Karlaka, Wójta Gminy Czarny Dunajec Pana Józefa Babicza, Bardzo dobrze układa nam się współpraca z  Burmistrz Rabki Panią Ewą Przybyło, dzięki pomocy której współorganizowany jest Rodzinny Piknik Pszczelarski w Rabce Zdroju. Liczymy na to, że ta współpraca będzie trwała nadal z pożytkiem dla środowiska pszczelarskiego i całego społeczeństwa.

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy w stronę Władz Związkowych. Dziękujemy bardzo gorąco  Prezydentowi Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz Prezydentowi Apislawii Panu Tadeuszowi Sabatowi za reprezentowanie nas pszczelarzy w kraju i na arenie międzynarodowej. Dziękujemy bardzo Zarządowi Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie na czele z prezesem Panem Józefem Bukowskim, który mimo wielkich obowiązków w wojewódzkich strukturach związkowych zawsze nas wspiera dobrą radą i aktywnie uczestniczy w życiu naszej podhalańskiej pszczelarskiej organizacji. Dziękujemy wszystkim przybyłym  pocztom sztandarowym, prezesom i przedstawicielom Związków Zrzeszeń i Kół Pszczelarzy. Dziękujemy wam za życzliwość jako darzycie Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy i za to, że mimo warunków pogodowych i niejednokrotnie dużych odległości przybyliście na Podhale by towarzyszyć nam w przeżywaniu naszego jubileuszu. Wasza obecność uświetnia dzisiejsze wydarzenia.

Dziękujemy Panu inż. Michałowi Maćićka ze Słowacji za wieloletnią współpracę, która zawsze nacechowana była tak wielką życzliwością.  Dzięki niemu nasza organizacja znana jest na Słowacji. Dziękujemy bardzo gorąco przedstawicielom świata mediów. Dzięki ich pomocy, dobremu przekazowi, lekkiemu piórowi, wyrazistym i staranie dobranym słowom trafiamy lepiej do społeczeństwa promując nie tylko pszczelarstwo ale również i przede wszystkim potrzebę poszanowania środowiska naturalnego, którego pszczoły i my sami jesteśmy nierozerwalną częścią. Wieloletnia współpraca z Panią Redaktor Naczelną Tygodnika Podhalańskiego Panią Beatą Zalot – Tomalik, Anną Szopińską, przedstawicielami lokalnych portali internetowych, telewizją regionalną i radiem niejednokrotnie przyczyniały się do promowania naszej organizacji i naszych działań. Dziękujemy wszystkim życzliwym nam ludziom i również tym, którzy z jakichś powodów żywią do nas urazę, a tych drugich zapewniamy o swojej otwartości. Rada Bartna na Podhalu czeka na swoje powołanie.

Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy w stronę duszpasterzy obecnych na dzisiejszych uroczystościach. Dziękujemy za modlitwę i błogosławieństwo. Szczególnie zaś pragniemy podziękować naszemu czcigodnemu kapelanowi księdzu Franciszkowi Rembiesie, który przez tyle lat nam towarzyszyszy jako opiekun duchowy, doradza w sprawach trudnych, obdarza  swoją modlitwą. Nie zapominamy również o księdzu Janowi Kołodziejowi z Zubrzycy Górnej na Orawie – Największemu pszczelarzowi wśród proboszczów. Obdarza nas zawsze swoją życzliwością i bardzo często odwiedza nas samych i nasze pasieki.

Dziękujemy wszystkim Podhalańskim Królowym Miodu, za reprezentowanie naszej pszczelarskiej organizacji, reprezentowanie regionu, z którego się wywodzimy. Obecna tu Podhalańska królowa Miodu Pani Klaudia Maciata z Białego Dunajca reprezentowała nas w ostatnim czasie min. na Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Lublinie, gdzie budziła zachwyt i zainteresowanie. I mówi o niej pszczelarski świat. Królowa Miodu z Podhala.

W imieniu Zarządu pragnę podziękować wszystkim członkom Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy za aktywny udział w życiu naszej organizacji. Wszyscy razem pamiętamy również o tych pszczelarzach, którzy byli z nami w okresie ostatnich dwudziestu pięciu lat a odeszli już do wiecznej niebiańskiej pasieki. Dzisiejsze uroczystości są również i waszym świętem. I wiemy to na pewno, że dzisiaj byliście wśród nas i razem z nami stanęliście do apelu".

Zobacz w naszym sklepie:
  • Obraz olejny Folk IIIObraz olejny Folk IIIObraz olejny Folk z namalowanym autorskim wzorem inspirowanym polską sztuką ludową oraz motywami z regionu Padhala doskonale nadaje się do każdego wnętrza. Obraz...
    300 zł
  • Torebka filcowa IITorebka filcowa IITorebka filcowa z haftowanym ludowym motywem (haft maszynowy). Zamykana na zamek błyskawiczny. Środek z czerwonej podszewki z kieszenią boczną i smyczą. UWAGA -...
    160 zł
  • Aniołek duży IVAniołek duży IVAniołek wykonany z drewna, ręcznie malowany. Zapakowany w celofan z ozdobnym sznureczkiem. Wymiary: Szerokość 7 cm. Wysokość 13,5 cm. Ozdoba np. choinkowa.
    16 zł

Galerie zdjęć:

Zobacz także:


Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.