PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Nowy Targ

Zaproszenia

Ogólnopolska konferencja naukowa

19–20 czerwca 2015 r.
Autor: Robert Kowalski

Ogólnopolska konferencja naukowaZapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Historią pod kołami, kilem i skrzydłami. Rozwój sieci komunikacyjnej oraz sposoby podróżowania na przestrzeni dziejów”, pod Honorowym Patronatem Pana Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Patronatem Naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, która odbędzie w dniach 19-20 czerwca 2015 r. w Bursie Gimnazjalnej im. dra Jana. Bednarskiego w Nowym Targu.


Konferencja w głównej mierze poświęcona zostanie jednemu z najważniejszych elementów ludzkiej egzystencji tj. potrzebie przemieszczania w poszukiwaniu lepszych warunków życia a w dalszym jego etapie rozwoju,  szybszej wymianie  informacji i osiągnięć cywilizacyjnych.

W sesji wezmą udział młodzi historycy oraz architekci z kilkunastu ośrodków naukowych w kraju m.in. z Częstochowy, Gdańska, Gliwic, Słupska, Bydgoszczy, Krakowa, Lublina, Łodzi, Rzeszowa, Wrocławia. Mamy zatem nadzieję, że ich obecność pozwoli na konstruktywną debatę i wymianę wyników najnowszych  badań oraz  ich prezentację szerokiej grupie odbiorców: studentom, regionalistom i miłośnikom historii. 

Organizatorzy pragną również zainspirować do wymiany poglądów na temat rozwoju komunikacji w dziejach i jego wpływu na współczesne plany i prognozy rozbudowy oraz modernizacji  infrastruktury komunikacyjnej w Polsce, Europie i na świecie.  W dwudniowych obradach będą zatem mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani tą problematyką, gdyż będą one miały charakter otwarty. Obok prezentacji przygotowanych referatów wzbogaconych projekcjami multimedialnymi przewi-dziana jest również dyskusja.

Ogólnopolska konferencja naukowa to kolejna wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu oraz Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego przy współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są Urząd Miasta Nowego Targu oraz Urząd Gminy Nowy Targ.


Historia pod kołami, kilem i skrzydłami Rozwój sieci komunikacyjnej oraz sposoby podróżowania na przestrzeni dziejów

Organizowana przez:
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu
Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego

Partnerzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Urząd Gminy Nowy Targ
Miasto Nowy Targ

Patronat honorowy:
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Patrona naukowy:
Instytut Historii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Termin i miejsce:
19-20 czerwca 2014 r.
Bursa Gimnazjalna im. dra Jana Bednarskiego w Nowym Targu
Ul. Nadwodnia 5, 34-400 Nowy Targ

Komitet organizacyjny:
Halina Kumur, Iwona Pawłowska,
Robert Kowalski, Szczepan Kowalski, Gabryel Szuster


PROGRAM KONFERENCJI

19 czerwca 2015 r. (piątek)

08.00-09.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.15 Uroczyste otwarcie konferencji naukowej
10.15-10.45 Wykład inauguracyjny: dr Piotr Miodunka (Uniw. Ekonomiczny, Kraków),
Szlaki komunikacyjne zachodniej Galicji w okresie przedautonomicznym

I. Blok tematyczny: Jak podróżowano – część 1

Moderator:
10.45-11.05 dr Justyna Żychlińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz),
Podróże w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.
11.05-11.25 Halina Kumur (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),  Zagraniczne podróże w czasach w I Rzeczypospolitej.
11.25-12.45 mgr Jacek Ptak (Zespół Szkół w Pałecznicy), Podróż w Tatry w XIX wieku.

Przerwa kawowa: 12. 45-12.00

II. Blok tematyczny:  Jak podróżowano – część 2
Moderator:
12.00-12.20 mgr Gabriel Szuster (Uniwersytet Pedagogiczny, PTH), Podróżowanie na „Dzikim  Zachodzie”
12.20-12.40 dr Małgorzata  Śliż-Marciniec (Akademia Pomorska, Słupsk), Podróż po Bliskim Wschodzie w pierwszych latach XX wieku, w świetle „Listów z podróży” Mariana Jędrzejowicza
12. 40-13.00 mgr Kamil Ruszała (Uniwersytet Jagielloński), Korespondenci wojenni I wojny światowej - wybrane podróże i relacje

Dyskusja: 13. 00-13.15

III. Blok tematyczny: Rozwój drogownictwa i infrastruktury drogowej
Moderator:
13.15-13.35 mgr Maciej Wawrzczak (Muzeum Uzdrowiska, Szczawnica), Problemy komunikacyjno –transportowe uzdrowiska w miejscowości Szczawnica w XIX i na początku XX wieku
13.35-13.55 dr Bożena Królczyk-Kurdas (PTH, Nowy Targ), Rozbudowa dróg i praca nad ulepszeniem komunikacji w działalności Związku Podhalan.
13.55-14.15 mgr Marek Barton (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa), Turystyka Samochodowa próba zdefiniowania zagadnienia na przykładzie polskim.

Przerwa obiadowa: 14.15-15.30 
IV. Blok tematyczny:  Żegluga śródlądowa i morska
Moderator: 
15.30-15.50 mgr Krzysztof Haptaś (Muzeum Regionalne, Mielec), Kanał Galicyjski. Plusy i minusy budowy i funkcjonowania (na przykładzie Mielca i regionu).
15.50-16.10 mgr Tomasz Basarabowicz (Kraków), Żegluga śródlądowa w II Rzeczpospolitej - stan zastany i ambitne projekty.
16.10-16.30 mgr Łukasz Kosiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Żegluga w Irlandii wczesnośredniowiecznej.
16.30-16.50 mgr Anna Kowalczyk (Uniwersytet Łódzki), Podróż prawie dookoła świata – ekspedycja USS Essex na Jawę (I – XII 1800).
16.50-17.10 mgr Oskar Myszor (Uniwersytet Gdański),  Morska żegluga pasażerska w porcie Gdynia w latach 1923-1950.

Dyskusja: 17.10-17.30 
 
18.00 Wernisaż wystawy historycznej:  Galicyjskie drogi żelazne przełomu wieków:  Chabówka – Nowy  Sącz  oraz  Sucha Góra  – Nowy Targ.
20.00 Kolacja i spotkanie integracyjne prelegentów

20 czerwca 2015 r. (sobota)

08.00-09.30 Rejestracja uczestników

V. Blok tematyczny: Lotnictwo komunikacyjne od idei do rozwoju
Moderator:

09.30-09.50 mgr Łukasz Cholewiński (Akademia Jana Długosza, Częstochowa), Powstanie, działalność i upadek „Warszawskiego Towarzystwa Lotniczego” w świetle pamiętników i prasy polskiej.
09.50-10.10 dr Mariusz W. Majewski (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Pod obcym niebem. Organizacja linii  komunikacyjnych PLL LOT 1930 -1939 
10.10-10.30 mgr Mateusz Drożdż (Urząd Miasta Krakowa), Komunikacja lotnicza Krakowa w okresie II Rzeczypospolitej.
10.30-10.50 mgr Robert Kowalski (Uniwersytet Rzeszowski, PTH), Blaski i cienie komunikacji lotniczej. Katastrofy samolotów PLL LOT w latach 1936-1938.
10. 50-11.10 dr Wojciech Mazur (Uniwersytet Jagielloński), PLL LOT i jego samoloty na przełomie pokoju i wojny (lato - jesień 1939 r.)

Dyskusja:  11.15-11.30 
Przerwa kawowa: 11.30 -11.50 
VI. Blok tematyczny: Transport kolejowy w XIX i XX w.
Moderator:
11.50-12.10 Dr Dariusz Opaliński (Uniwersytet Rzeszowski), Podróż Koleją Karola Ludwika
12.10-12.30 inż. arch. Aneta Sulka, inż. arch. Arkadiusz Krauzowicz, inż. arch. Elżbieta Napora, inż. arch. Maria Polak (Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska), Galicyjska Kolej Transwersalna, nieużytkowana linia 104 Chabówka – Nowy Sącz.
12.30-12.50 mgr Dominik Lulewicz (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Kolej lokalna: Podgórze-Mszana Dolna. Koncepcja budowy i jej losy w pierwszych dekadach XX w.
12.50-13.10 dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku), Centralizacja i decentralizacja – spory o kształt   administracji kolejowej po 1918 r.

Dyskusja 13.10-13.30 

Przerwa obiadowa: 13.30-15.00  

VII.  Blok tematyczny: Podróż koleją
Moderator:
 
15.00-15.20 mgr Marek Wasilewicz (Uniwersytet Jagielloński), XIX-wieczna Galicja z okien pociągu – gdzie, w jakim czasie i w jakich warunkach można było przemieszczać  się koleją  żelazną? Relacje podróżnych i rozkłady jazdy – źródłem wiedzy o i ówczesnym  sposobie podróżowania.
15.20-15.40 dr Iwona Kawalla (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), W służbie społeczeństwu – pociągi popularne w dwudziestoleciu międzywojennym.
15.40-16.00 mgr Filip Gończyński-Jussis (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Podróże pociągami przyjaźni do ZSRR jako przykład „turystyki socjalistycznej”

Dyskusja: 16.00-16.15 

Przerwa kawowa: 16.15-16.30  

VIII.  Blok tematyczny: Kolej wczoraj i dziś
Moderator:

16.30-16.50 mgr Kamil Krzysztof Bogusz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,  Kraków), Fablok znany i nieznany. O „Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce” w Chrzanowie w okresie 20-lecia międzywojennego.
16.50-17.10 mgr Piotr Syczak (Uniwersytet Gdański), PKP na początku III RP w świetle raportów NIK z lat 1990 i 1991
17.10-17.30 mgr inż. arch. Sandra Czapińska–Nowak (PTH, Nowy Targ), Tożsamość terenów poprzemysłowych – drugie życie dworca kolejowego w Nowym Targu.

Dyskusja: 17.30-18.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Zobacz w naszym sklepie:
  • Wisiorek "Sopel"Wisiorek "Sopel"Wisiorek z kwarcem pokrytym tytanem. Obw. 60 cm. Dł. zawieszki 3,5 cm.
    60 zł
  • Bransoletka "Czerwona"Bransoletka "Czerwona"Bransoletka "Czerwona" Obwód 21 cm. Materiały: Szkło i srebro. Zapięcie szufladkowe. Biżuteria zaprojektowana i wykonana przez Elżbietę Krzemińską-Owczarz.
    55 zł
  • Grafika Folk w ramce IGrafika Folk w ramce IGrafika Folk to autorska, oryginalna czarno-biała grafika w stylu ludowym. Autorski wzór zainspirowany polską sztuką ludową oraz motywami z regionu Podhala. Świetnie...
    55 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.