PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Nowy Targ

Zaproszenia

„Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej"

14–16 kwietnia 2016 r.
Autor: PTH NT

„Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej"Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Muzeum Podhalańskim w Nowym Targu serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej”. Sesja odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2016 r. w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu.


Honorowy patronat nad tym naukowym przedsięwzięciem objęli: Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego, dr hab. Adrienne Körmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie, Ivan Škorupa  Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie.

Organizatorzy konferencji mają na celu zainspirować do wymiany poglądów oraz zwiększyć zainteresowanie bogatą historią pogranicza i stosunków międzynarodowych wśród młodych adeptów nauki, doktorantów i studentów, jak również społeczności lokalnej. Pragnąć nadać temu spotkaniu wymiar międzynarodowy, zaproszono do dyskusji także badaczy ze Słowacji Węgier, Rosji i Ukrainy.

Tegoroczne spotkanie jest kontynuacją bardzo udanego Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt. „Stosunki polsko – słowacko – węgierskie na przestrzeni wieków”, które odbywało się w Nowym Targu w dn. 9-10 marca 2015 r. Plonem tej sesji jest publikacja naukowa, której prezentację zaplanowano na pierwszy dzień sesji.


Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z
Urzędem Miasta Nowego Targu Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu Muzeum Podhalańskim im. Cz. Pajerskiego w Nowym Targu

serdecznie zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej zorganizowaną w ramach obchodów 670-lecia lokacji Miasta Nowego Targu

Honorowy Patronat:

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

dr hab. Adrienne Körmendy
Konsul Generalny Węgier w Krakowie

Ivan Škorupa
Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie

14-16 kwietnia 2016 r.
Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego
Nowy Targ, Ratusz – Rynek 1

PROGRAM
 
14 IV 2016 r. (czwartek)

17.00 Wernisaż wystawy zorganizowanej przez Grupę Wyszehradzką Archiwów pt.     „Od Wyszehradu do Wyszehradu”. Wprowadzenie dr hab. Hanna Krajewska (PAN, Warszawa).
18.00   Promocja książki pt. „Stosunki polsko – słowacko – węgierskie w przestrzeni historycznej”, pod red. Tomasza Gajownika, Przemysława Jędrzejewskiego, Roberta Kowalskiego i Gabriela Szustera.

15 IV 2016 r. (piątek)
10.00  Uroczyste otwarcie konferencji naukowej.

Panel inauguracyjny
10.20 dr hab. Adrienne Körmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie,
10.40 Ivan Škorupa Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie,
11.00 Przerwa kawowa
Panel I
Moderator:
11.20 mgr Iwona Kowalczyk-Mizerakowska (Uniwersytet Warszawski), Kontakty Słowacji i Węgier (dawniej Pannonii) z ludami północnymi w starożytności
11.40 mgr Paweł Kocańda (Uniwersytet Rzeszowski), Czy Przemyślidzi budowali zamki w Małopolsce? Ze studiów nad zamkami typu przejściowego na pograniczu polsko-węgierskim w średniowieczu
12.00  doc Miloš Marek (Katedra histórie FF TU v Trnave), Poľskí hostia v mestách na Slovensku v stredoveku
12.20 mgr Marek Wasilewicz (Uniwersytet Jagielloński), Kamień milowy w kreowaniu koligacji polsko-węgierskich. Pokłosie polityki Kazimierza Wielkiego
12.40  mgr Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Łódzki), O przyjaźni polsko-węgierskiej do-mu Jagiellońskiego
13.00 dyskusja
13.10 przerwa obiadowa

Panel II

Moderator:
14.30 mgr Tibor Dohnanec (Prešovskej univerzity v Prešove), Účasť Jána III. Sobieskeho v oslobodzovacej vojne proti Osmanskej ríši
14.50 mgr Monika Bizoňová (Prešovská univerzita v Prešove), Spišský záloh a stav katolicizmu v Provincii XIII spišských miest v 17. a 18.storočí
15.10 mgr Bronisław Chowaniec Lejczyk  (Uniwersytet Jagielloński), Pierwszy rozbiór Pol-ski w relacji prof. Sebastiana Kustrzyckiego z gimnazjum w Podolińcu.
15.30 mgr Vladimír Olejník ( Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave), Historiografia v službách politiky – členstvo Jána Bárdossyho v Uhorsko-poľskej komisii v 90-tych rokoch 18. storočia.
15.50 mgr Peter Žarnovský (Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni), Hrad L’ubovňa vo víre uhorsko - pol’skýh dejín
16.10 dyskusja
16.20 przerwa kawowa

Panel III

Moderator:
16.40 mgr Tamás Barta (Uniwersytet Naukowy im. Loránda Eötvösa, Budapest), Węgierskie plany Konfederacji Naddunajskiej w XIX i XX wieku
17.00 mgr Łukasz Wiater (Towarzystwo Przyjaciół Orawy im. Ks. Ferdynanda Machaya), Recepcja stosunków polsko-słowackich w okresie II Rzeczypospolitej w publicystyce ks. Ferdynanda Machaya – starszego.
17.20 mgr Robert Kowalski (Uniwersytet Rzeszowski), Relacje polsko-słowackie w świetle korespondencji dr Franciszka Hruszowskiego i prof. Władysława Semkowicza z lat 1923-1938
17.40 dr Martin Garek (Trnavská univerzita v Trnave), Česko-slovensko-poľské snahy o federáciu v rokoch 1938-1945
18.00 dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia obrad.

16 IV 2015 (sobota)

Panel IV
Moderator:
10.00 dyr. Piotr Piętka (Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie), Derenk - polska wieś na styku trzech kultur.
10.20 mgr Maria Kazimiera Staniszewska (Uniwersytet Jagielloński), Submissa Re-plica ad Puncta… Pawła Tiszty oraz jej znaczenie dla badań nad religijnością
i dziedzictwem artystycznym osiemnastowiecznego Spisza.
10.40 mgr Oksana Goncharuk (Uniwersytet Warszawski), Działalność Katolickich Stowarzyszeń w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech w okresie Stalinizacji (1948-1956)
11.00 Dyskusja
11.20 Przerwa kawowa

Panel V

Moderator:
11.40 mgr Vojtech Bagín (Uniwersytet Jagielloński), Kiedy granica przyciąga. O doświadczeniu przekraczania granic przez przemytników
12.00 mgr Maria Janus (Uniwersytet Łódzki), Polsko – czesko – słowackie kontakty teatralne na przykładzie teatrów lalek
12.20 dr Anna Krzemińska (Biblioteka i Archiwum Instytutu Farmakologii PAN, Kraków), Grupa Archiwów V4 – powstanie i działalność
12.40 Dyskusja

Panel VI
Moderator:
12.50 mgr Juraj Jankech (Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici), ČSR a Poľsko ‒ turbulentné susedstvo na pozadí problematiky židovských preživších v období migračne náročných povojnových rokov 1945 ‒ 1948.
13.10 mgr Aleksandra Sylburska (Uniwersytet Łódzki), Udział polskiej delegacji w pracach nad traktatem pokojowym z Węgrami na konferencji pokojowej  w Paryżu w 1946 r.
13.30 dr Paweł Jacek Michniak (Polskie Towarzystwo Historyczne, Nowy Targ),  Układ polsko-czechosłowacki z 10 marca 1947 r.
13.50 mgr Marek Barton (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Polska i Polacy wobec Praskiej Wiosny. Wybrane zagadnienia
14.10 dyskusja
14.20przerwa obiadowa

Panel VII

Moderator:
15.30 dr Marcin Kluzik, mgr Kinga Alicja Kowalik (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Wspólne inicjatywy działaczy opozycji antykomunistycznej z Polski, Czechosłowacji i Węgier zalążkiem przyszłej sformalizowanej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej
15.50 mgr Ivo Hopta (Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Российская Федерация), mgr Luciána Hoptová (Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove), Zahraničná politika ČSFR v rokoch 1990 – 1992
16.10 dr hab. Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów), Razem czy osobno? O początkach współpracy polsko - czesko - słowacko - węgierskiej w ramach Grupy Wyszehradzkiej
15.30 dyskusja
15.40 Przerwa kawowa

Panel VIII

Moderator:
16.00 dr Łukasz Lewkowicz (UMCS, Lublin), Grupa Wyszehradzka w latach 1991-2016. Próba bilansu z perspektywy politologicznej
16.20 mgr Marcin Urbański (Akademia Obrony Narodowej), Grupa Wyszehradzka w zachodnim systemie bezpieczeństwa – wybrane przedsięwzięcia V4 w ramach NATO i Unii Europejskiej
16.40 mgr Grzegorz Klein (Akademia Obrony Narodowej), Zagrożenie dla państw Grupy Wyszehradzkiej ze strony Organizacji „Państwo Islamskie”
17.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Zobacz w naszym sklepie:
  • Grafika Folk w ramce VIGrafika Folk w ramce VIGrafika Folk to autorska, oryginalna czarno-biała grafika w stylu ludowym. Autorski wzór zainspirowany polską sztuką ludową oraz motywami z regionu Podhala. Świetnie...
    55 zł
  • Wisiorek "Ogródek 2"Wisiorek "Ogródek 2"Wisiorek, z sukna, filcu i cekin. Średnica zawieszki 4,8 cm. Obw. 70 cm.
    30 zł
  • „Lykorz mimo włosnyj wóli”„Lykorz mimo włosnyj wóli”Płyta DVD zawiera spektakl „Lykorz mimo włosnyj wóli” zarejestrowany w Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej. (czas: 1 godz. 2 min.) Amatorski Zespół Teatralny im...
    30 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.