PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA
« Październik 2013 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 »

Zakopane

Rozmaitości

Konferencja prasowa poprzedzająca IV Międzynarodowe Forum Górskie

Wtorek, 22 października 2013 r.
Autor: Justyna Watycha

Konferencja prasowa poprzedzająca IV Międzynarodowe Forum GórskieW Jasnym Pałacu odbyła się konferencja prasowa przed rozpoczynającym się jutro Międzynarodowym Forum Górskim. To już IV edycja tej międzynarodowej imprezy, która z roku na rok zyskuje coraz większą popularność w środowisku naukowym. W tym roku została stworzona nowa rada programowa, która skupia blisko 20 naukowców z różnych ośrodków naukowych. Członkowie rady, którzy opracowali merytorycznie program konferencji, wezmą w niej udział dzieląc się swoimi doświadczeniami.


Do udziału w dyslucji zostali zaproszeni goście z całej europy, m.in. Rumunii, Ukrainy, Czech i Słowacji i Szwajcarii - mówił Krzysztof Król- Łęgowski, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Promocji, Rozwoju i Kultury.

PROGRAM FORUM*

"ACTIVITY IN THE MOUNTAINS - INTERNATIONAL PARTNERSHIP"


Środa, 23 października 2013 r.

                  9:50 - 10:00 Uroczyste Otwarcie  IV Międzynarodowego Forum Górskiego

SESJA PLENARNA
Prowadzący:  
prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz,
mgr inż. Andrzej Gąsienica – Makowski

10:00  - 10:20      prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał
Instytut Ekonomiczno- Społeczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
        „Wartość gospodarcza i przyrodnicza gór w Europie”

10:20 –10:40       prof. dr hab. Zenon Pijanowski,
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
        „ Rozwój obszarów górskich i podgórskich w Polsce - aspekty polityki rolnej”

10:40 – 11:00      dr inż. arch. Wojciech Wójcikowski,
        Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.
        „Aktywizacja strategicznych funkcji terenów górskich – turystyka, wypoczynek, lecznictwo”
                        
11:00 – 11:20    prof. dr hab. inż. Janusz Żmija,
        Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
„ Wspólna polityka rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich”
        
11:20 – 11:40    mgr inż. arch. Zbigniew Fedyczkowski,
    Instytut Architektury i Urbanistyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
    „Koncepcja zabudowy, urbanistyki i gospodarki przestrzennej dla obszarów zagrożonych  
      kataklizmami”
        
11:40 – 12:00    przerwa kawowa

12:30 – 13:00    Otwarta dyskusja udziałem przedstawicieli z zagranicy
                 Prowadzący: prof. dr hab. inż. Janusz Żmija,

13:00        Przerwa obiadowa


PARALELNE PANELE TEMATYCZNE

           A. INFRASTRUKTURA INŻYNIERSKA – problemy w obszarach górskich
Prowadzący:  
prof. dr hab. inż. Tadeusz  Słomka,
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak.

15:30 – 15:45    dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK, dr inż.  Stanisław Rybicki
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej  
„ Infrastruktura inżynierska komunalna i energetyczna w kształtowaniu jakości rozwoju Karpat
   polskich”.

15:45 – 16:00    prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Katedra Geomechaniki, Budownictwa  i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej
„Budownictwo podziemne wspierające transport w obszarach górskich”

16:00 – 16:15    dr inż. Jan Sas
Katedra Zarządzania w Energetyce Akademii Górniczo-Hutniczej
 „Gaz ziemny jako paliwo w transporcie - oferta dla górskich miejscowości uzdrowiskowych
    i wypoczynkowych”.    
                  
16:15 – 16:30    dr hab. inż. Marian Wójcik,  prof. AGH
        Katedra Transportu Linowego Akademii Górniczo-Hutniczej
        „Rola transportu linowego w zagospodarowaniu i rozwoju ziem górskich”

16:30 – 16:45    prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
dr inż. Adam Tułecki,
Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej
„Kolejka Piwniczna – Szczawnica – Stara Lubovna instrumentem zrównoważonego rozwoju       
  oraz integracji uzdrowisk Beskidu Sądeckiego i Słowacji”

17:00 – 18:00     Otwarta dyskusja z udziałem przedstawicieli z zagranicy
        Prowadzący: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin,

B . ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Prowadzący:  
Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz –Bilska

15:30 – 15:45    dr inż. arch. Piotr Langer
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
 „Rola planowania przestrzennego w terenach górskich na przykładzie obszarów  eksploatacji górniczej”.

15:45 – 16:00    dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner, dr inż. arch. Anna Pawlak,
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
„Planowanie przestrzenne a ochrona środowiska kulturowego i przyrodniczego w terenach
  górskich”

16:00 – 16:15     prof. dr hab. inż. arch . Elżbieta Węcławowicz – Bilska,
Instytut Projektowania Miast i Regionów Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
mgr inż. arch. Jakub Błachut,
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
     „Potrzeby i aspiracje mieszkańców terenów górskich realizowane w planowaniu
             przestrzennym”

16:15 – 16:30  Jörg Amsler
                            Stv. Leiter Direktionsbereich Direktzahlungen und Ländliche Entwicklung/                         „Planowanie i urządzanie obszarów górskich w Szwajcarii”

16:30 – 16:45    dr inż. Jacek M. Pijanowski
Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Uniwersytetu Rolniczego
„Planowanie przestrzenne i ochrona krajobrazu szansą rozwoju gmin wiejskich na ziemiach
  górskich”

17:00 – 18:00    Otwarta dyskusja z udziałem przedstawicieli z zagranicy
        Prowadzący: prof. dr hab. Zenon Pijanowski

18:00 - 19:00   SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW Z PODKARPACIA, MAŁOPOLSKI I ŚLĄSKA W   TEMACIE WSPÓŁPRACY KARPACKIEJ.

C. CZŁOWIEK – KAPITAŁ – STYL ŻYCIA
Prowadzący:  
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
mgr Krzysztof Król Łęgowski

15:30 – 15:45      dr hab. Michał Żemła prof. GWSH
 Górnośląska Wyższa  Szkoła Handlowa  w Katowicach
         „Turyści zagraniczni w polskich górach i polscy za granicą”

15:45 – 16:00      dr hab. Jacek Potocki, prof. UEK
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
„Przemiany społeczne na obszarach górskich na przykładzie Sudetów”

16:00 – 16:15      mgr Bianka Godlewska-Dzioboń
        Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
        „Rynek pracy w świetle polityki klimatycznej Unii Europejskiej- przykład terenów górskich"

16:15 – 16:30       dr hab. Krzysztof Kaganek,
        Katedra Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
         „Sport i rekreacja szansą rozwoju obszarów górskich”

16:30 – 16:45      Prof. dr hab. Ewa Cieślik,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 „Żywność regionalna – nowe spojrzenie na obszary górskie”

16:45 – 17:00      dr Tadeusz Burzyński,
Instytut Turystyki w Krakowie
 „Innowacje na obszarach górskich – nowe wyzwania dla społeczności lokalnych”

17:00 – 18:00    Otwarta dyskusja z udziałem przedstawicieli z zagranicy
        Prowadzący: dr Tadeusz Burzyński

Czwartek, 24 października 2013 r.

KONFERENCJA „PASTERSTWO KARPAT”
9.15 – 9.45    Rejestracja uczestników konferencji
9:50 - 10:00    Otwarcie konferencji.                 
10:00 – 10:20    Patrycja Piekut, koordynator projektu „Karpaty Łączą” Centrum UNEP/GRID-Warszawa         Prezentacja projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” oraz działania „Tradycyjna gospodarka pasterska”
10:20 – 10:40    dr hab. Grzegorz Jawor, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
„W poszukiwaniu średniowiecznej genezy Redyku. Pasterstwo i jego formy w Karpatach polskich w XIV –XVI wieku”

PANELI
Prowadzący:  
Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński
 
10:40 – 11:00    Piotr Kohut
Prezes Zarządu Fundacji „Pasterstwo Transhumancyjne”
„Redyk Karpacki Transhumance 2013 jako przykład współpracy międzynarodowej”
                
11:00 – 11:15     Mr. George Aurelian Căţean
Asociaţia Transhumanţa, Rumunia
 „Czy tradycyjne pasterstwo transhumancyjne może dostosować się do wymagań przepisów
   prawnych jako gałęzi przemysłu rolnego i spożywczego nie tracąc na dziedzictwie
             kulturowym”

11:15 – 11:30    Przerwa kawowa     

11:30 – 11:45     dr Michal Milerski
        Związek Hodowców Owiec i Kóz, Republika Czech
"Sytuacja owczarstwa w Republice Czech ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podtrzymania tradycji owczarskich i ochrony zasobów genetycznych owiec i kóz”

11:45 – 12:00      Michał Smetana
        Vice prezes Stowarzyszenia - Regionalne Rozwojowe Pasterstwo -  w Brutowach,
Słowacja
"Słowackie pasterstwo - szanse powrotu tradycyjnego pasterstwa w wymiarze kulturowym na      
 Słowacji"
        
12:00 – 13:00    Otwarta dyskusja z udziałem przedstawicieli z zagranicy
        Moderator: Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński

13:00 – 14:00 Lunch

PANEL II
Prowadzący:
dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ

14:00 – 14:15    dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ,
Uniwersytet Jagielloński
 „Zmiany krajobrazu w Karpatach: przeszłość i przyszłość.”
        
14:15 – 14:30    Anna Klisowska,
z-ca dyr. Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo  Środowiska
„ Tradycyjne pasterstwo a ochrona różnorodności biologicznej w Karpatach"

14:30– 14:45   Harald Egerer
Tymczasowy Sekretariat Konwencji Karpackiej
"Rola pasterstwa w ochronie różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju Karpat
w świetle postanowień Konwencji Karpackiej”

14:45 – 15:00    prof. dr hab. Jędrzej Krupiński   
        Dyrektor  Instytut Zootechniki PIB
„Owce w Karpatach Polskich”

         15:00– 16:00 Otwarta dyskusja z udziałem przedstawicieli z zagranicy
Moderator: dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ

     16:00 – 17:30 Przerwa

17:30 PANEL REKREACYJNY połączony z kolacją.
Piotr Kohut, Józef Michałek oraz zaproszeni goście.
„Podstawą kultury ludzi Karpat są tradycje pasterskie. To one są bazą dla muzyki, tańca, kolorowych strojów góralskich, obrzędów i zwyczajów, a przede wszystkim miłości do przyrody i do drugiego człowieka”Piątek, 25 października 2013

10:00 Wizyta studyjno-rekreacyjna
„Podstawą wizyty studyjno – rekreacyjnej będzie uczestnictwo w edukacji i rekreacji zmierzającej do wzajemnej wymiany doświadczeń. Wizyta studyjna będzie doskonałą okazją do zapoznania się z  potencjałem wód geotermalnych poprzez bezpośrednie uczestnictwo”.

* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieznacznych zmian w programie.

Zobacz w naszym sklepie:
  • Gwiozdkowo Opowiostka - Hanka RybkaGwiozdkowo Opowiostka - Hanka RybkaZespół wykonuje kolędy polskie oraz pastorałki pochodzące z Podhala i nie tylko. Prezentowany program jest oparty na płycie zatytułowanej "Gwiozdkowo Opowiastka"...
    35 zł
  • Śpiewki i nuty - Trebunie TutkiŚpiewki i nuty - Trebunie TutkiTradycyjna muzyka góralska w wykonaniu zespołu Trebunie-Tutki. 1 Ozwodne  2:21 2 Krzesane  4:26 3 Janosikowe  5:44 4 Ozwodne zbojnickie  2:24 5 Duchowe  4:55 6...
    35 zł
  • Falkon szklany IFalkon szklany IFalkon szklany w postaci sześcianu z ludowym motywem malowanym ręcznie. Wymiary: wysokość 15 cm, szerokość 10 cm.
    120 zł

Galerie zdjęć:


Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.