PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Chicago

Wiadomości

Jubileusz 25-lecia Koła Nr 45 Poronin ZPPA

Poniedziałek, 31 grudnia 2012 r.
Autor: Bronisław Orawiec

Jubileusz 25-lecia Koła Nr 45 Poronin ZPPAW niedzielę 18 listopada 2012 r. w Domu Podhalan w Chicago odbył się uroczysty bankiet z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Koła Nr 45 Poronin im. Zofii Gracy, działającego przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce.


Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Kamila w Chicago. Jubileuszowej Mszy św. w intencji żyjących i zmarłych członków Koła Nr 45 Poronin przewodniczył proboszcz Parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny w Poroninie ks. Stanisław Parzygnat w asyście kapelana Koła ks. Roberta Łojka. We Mszy św. wzięło udział 28 pocztów sztandarowych bratnich kół działających przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ZPPA). Liturgia ubogacona została wspaniałymi pieśniami i góralską muzyką. Członkowie i sympatycy koła stawili się licznie na uroczystościach jubileuszowych w pięknych podhalańskich strojach. Przybyli przedstawiciele Zarządu Głównego ZPPA z prezesem Andrzejem Gędłkiem na czele, a specjalnie z Polski przybył wójt Gminy Poronin mgr Bronisław Stoch, przedstawiciele Oddziału Poronin Związku Podhalan (ZP) w Polsce Halina Czernik i Paweł Gał oraz zespół „Górzanie”.

Wzniosłą i patriotyczną homilię wygłosił ks. proboszcz Stanisław Parzygnat, który przywołał wiele zasłużonych, historycznych postaci wywodzących się z Poronina. Do Mszy św. z Ewangelii czytali Bernadeta Macura oraz dr Bronisław Orawiec-Wyśni. Pieśni religijne śpiewały Kinga Macura, Joanna Bobak-Kula oraz Dorota Bobak-Zielińska. Przygrywał zespół góralski Pawła Janika. Głos zabrali wójt Bronisław Stoch, prezes ZPPA Andrzej Gędłek oraz prezes Koła Tadeusz Bobak, który podziękował za udział we Mszy św. oraz zaprosił wszystkich na uroczysty jubileuszowy bankiet do Domu Podhalan. Po Mszy św. zostało zrobione kilka pamiątkowych zdjęć z gośćmi, z zarządem oraz członkami koła.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy jubileuszu udali się do Domu Podhalan na bankiet, gdzie czekała na gości duża sala o góralskim wystroju. Członkowie zarządu koła przygotowali wspaniały poczęstunek z wyśmienitymi smakołykami, ciastami, sałatami, moskolami, oscypkami, serami oraz swoiskimi kiełbasami. Przy muzyce góralskiej, w asyście członków zarządu oraz gości uroczyście wprowadzono na salę bankietową sztandar Koła Poronin. Uroczysty bankiet otworzyli, a następnie prowadzili z wielką swadą: prezes koła Tadeusz Bobak oraz wiceprezes dr Bronisław Orawiec-Wyśni, który pełni również funkcję lekarza ZPPA.

Do stołu honorowego prowadzący poprosili gości przybyłych z Polski: proboszcza Parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny w Poroninie ks. Stanisława Parzygnata, wójta Gminy Poronin mgr Bronisława Stocha, przedstawicieli Oddziału Związku Podhalan w Poroninie P. Halinę Czernik i P. Pawła Gała, lider Zespółu Muzycznego „Górzanie” P. Halinę Długopolską, prezesa ZPPA Andrzeja Gędłka, marszałka ZPPA Tomasza Radeckiego oraz cały Zarząd Koła Poronin: wiceprezeskę Bernadetę Macurę, dyrektora Koła Wojciecha Dorulę, sekretarz finansową Zofię Ustupską-Bobak, sekreatrz protokołową Annę Szatkowską, skarbnika Tomasza Lasaka, marszałka Jana Polaka, chorążego Jana Galicę Teremulkę, chorążego Andrzeja Buńdę, członków Komisji Rewizyjnej: Annę Skupień, Marię Marusarz i Krzysztofa Kulę.

B. Orawiec przypomniał, że z Koła Poronin wywodzą się dwie Królowe ZPPA, tj. Bernadeta Macura (2004) oraz jej siostra – Kinga Macura (2008), które zostały nagrodzone wielkimi brawami. Hymny amerykański i polski odśpiewała Renata Gawlak.

Następnie zostali serdecznie przywitani kolejni goście, a także prezesi oraz członkowie kół ZPPA, m.in.: Maniowy – prezes Władysław Podlipni, Odrowąż Podhalański - prezes Zofia Kulawiak, Szaflary - prezes Janina Duda, Harklowa - prezes Wiesława Kula. Zakopane - prezes Wacław Ustupski, Biały Dunajec - prezes Wojciech Jędrol, Wróblówka - prezes Franciszek Bielański, Bialka Tatrzańska - prezes Józef Bafia, Chochołów - prezes Stanisław Kruczak, Poronin - prezes Tadeusz Bobak, Klub „Tatry” - prezes Piotr Chowaniec, Babia Gora - prezes Jan Łaciak, Kluszkowce - prezes Jan Mąka, Ząb - prezes Maria Czernecka, Dębno Podhalanskie - prezes Stanisław Sarna, Skrzypne - prezes Jan Mrowca, Nowe Bystre - prezes Janina Para, Bustryk - prezes Anna Zalińska, Ratowników i Sympatyków TOPR - prezes Zbigniew Hoły. W bankiecie wzięli udział także: prezes Cardio Care Co. Barbara Cooper z siostrą Izabelą, biznesman z Florydy P. Bronisław, dr. Basilis Mangra z Florydy oraz dr Grażyna Orawiec.

Media reprezentowali: były wieloletni, świetny korespondent i redaktor ZPPA mgr Jan Skupień, redaktorzy programu radia „Na Góralską Nutę” Józef Bafia i Andrzej Gędłek, redaktorzy Radia ZPPA Maria Krzeptowska Giewont, Jan Łaciak oraz Wojciech Dorula. B. Orawiec powiedział: Gratulujemy  Panu Wojciechowi urodzenia 5 dni temu syna (brawa!). Jest to nowy i najmłodszy członek naszego Koła. Ze względu na Jego młody wiek, tj. tylko 6 dni, nie musi w tym roku płacić składki członkowskiej!

W części oficjalnej bankietu, Bernadeta Macura przedstawiła historię Koła Poronin Nr 45 im. Zofii Gracy, Tomasz Lasak – krótką historię Wsi Poronin (z książki pt. Poronin dawniej i dziś wydanej pod redakcją Anieli Bafii i Teresy Nocoń), Halina Gąsienica zadeklamowała wiersz patronki Koła, który jest oryginałem, napisanym przez Zofię Gracę i wręczonym osobiście Pani Halinie Gąsienicy, Dorota Bobak-Zielińska przedstawiła życiorys Zofii Gracy, a Zofia Ustupska-Bobak odczytała życzenia dla Koła Poronin od znanego poety ludowego z Poronina Franciszka Łojasa-Kośli.

Bronisław Orawiec w swojej wypowiedzi przywołał kilka historycznych postaci związanych z Poroninem, które rozsławiły wieś i Podhale w świecie:

- Staszek Galica Pisarzów w 1911 roku przybył do Chicago i jako jeden z pierwszych Podhalan „nosiył się” po góralsku.

- Stanisław Budz-Lepsiok-Mróz wsławił Poronin i Podhale swoją niepowtarzalną grą na kozie.

- Trebunie Tutki grają góralską muzykę korzeni.

- Aniela Gut-Stapińska z domu Orawiec była pisarką, poetką, aktorką, malarką, założycielką zespołu regionalnego oraz współzałożycielką gimnazjum.

- Jan Kasprowicz, wybitny poeta polski, został honorowym obywatelem Poronina.

- Jan Orawiec-Wyśni, mój dziad, był współzałożycielem Związku Podhalan, wójtem przez 3 kadencje oraz skarbnikiem Ogniska Związku Podhalan przez 12 lat. 

- Wojciech Orawiec-Toporcyn przez wiele lat sprawował funkcję prezesa Ogniska ZP, był także komendantem zbrojnej placówki „Ciupaga” działającej na Podhalu w czasie okupacji hitlerowskiej. Wygłosił patriotyczne przemówienie w Warszawie na Ogólnopolskim Zjeździe Przedstawicieli Wsi w 1937 roku.

- Wybitnym synem Podhala był generał Andrzej Galica.

- Głęboko osadzona w kulturze i literaturze Podhala jest poetka Zofia Graca – patronka naszego Koła. 

- Jednym z najstarszych emigrantów podhalańskich jest Stanisław Kuruc z naszej wsi, autor książki na temat Poronina.

- Dr Bronisława Orawiec-Loffler, która znalazła się wśród ofiar katastrofy samolotu przezydenckiego w 2010 roku, była bratanicą polskiego oficera płk. Franciszka Orawca, dowódcy 2. Pułku Strzelców Podhalańskich, zamordowanego w Katyniu w 1940 r. Dr Bronisława była żołnierzem Armii Krajowej.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że Poronin jest mocnym ogniwem w dziejach Podhala.  Mieszkańcy Poronina brali udział w walce z wrogiem na frontach I i II wojny światowej, tworzyli organizacje bojowe w czasie okupacji, organizowali tajne nauczania, byli również świetnymi sportowcami, wspaniałymi strażakami. Poronianie to wierni synowie Podhala i Polski, doskonale realizujący wniosłe idee Związku Podhalan od 85 lat.

W czasie bankietu głos zabrali także: proboszcz Parafii w Poroninie ks. Stanisław Parzygnat, wójt Gminy Poronin mgr Bronisław Stoch, przedstawiciele Oddziału ZP w Poroninie Halina Czernik i Paweł Gał oraz prezes ZPPA Andrzej Gędłek. Goście z Polski przekazali na ręce prezesa Koła wiele cennych upominków oraz listów gratulacyjnych i życzeń m.in. od Starosty Tatrzańskiego mgr Andrzeja Gąsienicy Makowskiego i wicestarosty mgr Andrzeja Skupnia, od prezesa ZP Oddziału Poronin mgr Roberta Chowańca, od wicewójta Gminy Poronin Andrzeja Buńdy i przewodniczącej Rady Gminy Marii Dawidek oraz od sołtysa Gminy Jana Cudzicha. Wszyscy goście, cały zarząd Koła oraz zasłużeni członkowie zostali uhonorowani specjalnie przygotowanymi na jubileusz 25-lecia dyplomami.

Dr Bronisław Orawiec-Wyśni wręczył książki swojego autorstwa pt. Góralskie Posiady Doktora Orawca tom I, II, III oraz XV-lecie i XX-lecie Klubu Sportowego „Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago honorowym gościom jubileuszu: proboszczowi Parafii w Poroninie ks. Stanisławowi Parzygnatowi, wójtowi Bronisławowi Stochowi, Halinie Długopolskiej z zespołu „Górzanie” oraz Marii Trebuni z Kanady – koleżance z biegowych tras narciarskich w młodości.

W programie artystycznym wystąpiły dzieci członków Koła, m.in. czterech synów Ewy i Tomka Chmielów, które recytowały wiersze, śpiewały oraz tańczyły. Pomagali im znani artyści ludowi: Andrzej Krzeptowski Bohac oraz Adam Trzebunia Jr. Wiersz autorstwa swojej siostry śp. Heleny Galicy zadeklamowała Maria Marusarz.

Prawdziwy popis pięknego śpiewu oraz tańca góralskiego dał zespół Koła Poronin, a dyrektorem artystycznym programu był Jan Polak. Wspaniale zaśpiewali m.in.: Joanna Bobak-Kula, Dorota Bobak-Zielińska, Halina Macura, Kinga Macura, Zofia Ustupska-Bobak, Halina Gąsienica, Tadeusz Majerczyk, Stanisław Gawlak-Kubior, Tomasz Bobak, Krzysztof Kula, Jan Polak i in. W solowym tańcu góralskim wystąpili: Kinga Macura i Tomek Bobak, Joanna Bobak-Kula i Stanisław Gawlak-Kubior, Zofia Ustupska-Bobak, Tadeusz Majerczyk i Bronisław Orawiec-Wyśni. Przygrywała muzyka Pawła Janika i Marka Bukowskiego.

Prowadzący bankiet Tadeusz Bobak oraz Bronisław Orawiec-Wyśni gorąco podziękowali księżom, pocztom sztandarowym, przedstawicielom kół, gościom za liczny udział w bankiecie oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania jubileuszu. Miłym akcentem było wręczenie czerwonych róż paniom, które poświęciły szczególnie dużo czasu w przygotowaniu bankietu: Bernadecie Macurze, Annie Szatkowskiej, Zofii Ustupskiej-Bobak, Marii Marusarz, Halinie Gąsienicy i Annie Skupień.

W bankiecie wzięło udział około 250 osób. Jubileuszowy Bankiet 25-lecia Koła Poronin należy uznać za bardzo udany pod każdym względem. Dokonano zbiórki pieniężnej na pomoc dla ciężko chorej osoby z Parafii Poronin – Pani Małgorzaty Matuszewskiej Bukowskiej. Postanowiono także w terminie późniejszym złożyć donację od Koła dla pogorzelców w Starym Bystrym. Sponsorami jubileuszu byli m.in.: Grażyna i Bronisław Orawcowie, Elżbieta i Andrzej Świdrowie, Joanna i Józef Cudzichowie z Arizony, Mariana Ulwary z Colorado, Maria Wilczek, Maria Stoch, Maria i Józef Święchowiczowie, Jan Mąka, Wiktoria Dorula, Teresa Skupień oraz Maria Stasik. Dziękujemy.

Dziękujemy Pani Annie Zalińskiej za wykonanie zdjęć oraz Panu Edwardowi Helegda za video z imprezy.

Zobacz w naszym sklepie:
  • Aniołek mały IIIAniołek mały IIIAniołek wykonany z drewna, ręcznie malowany. Zapakowany w celofan z ozdobnym sznureczkiem. Wymiary: Szerokość 6,5 cm. Wysokość 7 cm. Ozdoba np. choinkowa.
    8 zł
  • Ludowe etui na tablet IILudowe etui na tablet IILudowe etui z czarnego filcu zapinane na rzep, kolorowy haft maszynowy. Etui nadaje się do przechowywania np. tabletu. Wymiary: szerokość 21 cm, długość 31 cm.
    60 zł
  • Bańka choinkowa IBańka choinkowa IBańka choinkowa (plastik) obleczona ręcznie wykonanym materiałem, ze wstążeczką i sznureczkiem. Obwód ok. 26 cm.
    10 zł

Galerie zdjęć:


Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.