PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Zakopane

Kultura

XXIV Ogólnopolska Konferencji Liderów Kultury ZAKOPANE ‘2010

Piątek, 22 października 2010 r.
Autor: AKS

XXIV Ogólnopolska Konferencji Liderów Kultury ZAKOPANE ‘201020 października w O.W. „Kolejarz” w Zakopanem odbyła się uroczysta inauguracja XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Liderów Kultury. Natomiast Gala wręczenia Certyfikatów Mecenasa Polskiej Kultury Samorządowej 2010 miała miejsce w siedzibie Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury DW „Jasny Pałac”. Konferencja zorganizowana została w roku jubileuszu XX–lecia działalności Tarnowskiej Fundacji Kultury, która jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce rozpoczęła swą działalność w 1990 roku, kultywując i upowszechniając dorobek kulturalny środowisk lokalnych oraz kreując prorozwojową politykę, w której kultura nie jest wartością sama w sobie, ale służy rozwojowi społeczno - gospodarczemu gmin, powiatów oraz województw.


Konferencja to aktualnie jedyne, organizowane regularnie od 11 lat spotkanie środowisk kultury z terenu całej Polski. W konferencji każdorazowo udział bierze około 100 uczestników, reprezentujących różne środowiska kultury z terenu całej Polski. Uczestnikami Konferencji są dyrektorzy, działacze i instruktorzy kultury, nauczyciele, reprezentanci władzy samorządowej, a także dziennikarze i wydawcy mediów krajowych.

Tegorocznej Konferencji towarzyszyła GALERIA MECENASÓW POLSKIEJ KULTURY SAMORZĄDOWEJ Zakopane 2010. Organizatorzy postanowili uhonorować oraz podkreślić wyjątkową rolę prywatnego mecenatu oraz ponadprzeciętnych działań podejmowanych przez instytucje w kształtowaniu i rozwijaniu życia kulturalnego w Polsce na poziomie małych miast i gmin. Rekomendację instytucji dokonywała Kapituła powołana przez Komitet Organizacyjny Jubileuszu XX-lecia działalności Tarnowskiej Fundacji Kultury.


Protokół

z posiedzenia KAPITUŁY NAGRODY „MECENAS POLSKIEJ KULTURY SAMORZĄDOWEJ”

w dniu 5 września 2010 r. w siedzibie Tarnowskiej Fundacji Kultury

przy ul. Krakowskiej 18/4 w Tarnowie

Kapituła Nagrody „MECENAS POLSKIEJ KULTURY SAMORZĄDOWEJ” przyznawanej przez Tarnowską Fundację Kultury w składzie:

Stanisław LIS – Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Rady Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury,

Marzena GOZDEK – Sekretarz Kapituły, Dyrektor Biura Zarządu Tarnowskiej Fundacji Kultury,

Halina GODECKA – Członek Kapituły – Prezes Zarządu Fundacji Akademia Mediów,

Andrzej GRABOWSKI – Członek Kapituły – artysta – malarz,

Józef KOMAREWICZ – Członek Kapituły – Prezes Rady Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich,

Lucyna KRUPA – Członek Kapituły – Prezes Zarządu Tarnowskiej Fundacji Kultury,

Barbara JEDLEWSKA – Członek Kapituły – Zakład Pedagogiki Kultury Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,

Wiesław MALAWSKI – Członek Kapituły – Zastępca Dyrektora Muzeum Pałac w Wilanowie,

Cyprian MIELCZARSKI – Członek Kapituły – Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytet Warszawski

Wojciech MARKIEWICZ – Członek Kapituły – reżyser teatralny,

Adam PASTUCH – Członek Kapituły – Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,

Stanisław POCZĄTEK – Członek Kapituły – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

po zapoznaniu się z 17 kandydaturami do Nagrody „MECENAS POLSKIEJ KULTURY SAMORZĄDOWEJ” Tarnowskiej Fundacji Kultury postanowiła

NAGRODĄ „MECENAS POLSKIEJ KULTURY SAMORZĄDOWEJ” uhonorować:

PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o. o. w Warszawie

jako firmę budowlaną, realizującą prestiżowe przedsięwzięcia, związane z rewaloryzacją i ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego oraz sprawująca funkcję Mecenasa i Sponsora ważnych wydarzeń, związanych z promocją polskiej kultury

Per Aarsleff Polska Sp. z o.o., której dyrektorem jest Pan Arkadiusz Bachan, to firma specjalizująca się w bezwykopowej renowacji rurociągów oraz w pracach z nią związanych. Technologie proponowane przez Firmę umożliwiają bardzo szybką naprawę przewodów, znajdujących się pod drogami, w terenie gęsto uzbrojonym, często na bardzo dużych głębokościach. Od kilku lat Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. współpracuje z polską rezydencją królewską – Muzeum Pałac w Wilanowie. Ta współpraca zaowocowała wieloletnią umową partnerską. Wielokrotnie Firma Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. wykorzystywała przy renowacji Pałacu w Wilanowie swoje najnowocześniejsze technologie. Uczestniczyła również w programach edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum Pałac w Wilanowie dla dzieci i młodzieży. Była mecenasem i sponsorem wielu ważnych wydarzeń w kraju, ostatnio we wrześniu 2010 r. przyjęła funkcję Sponsora Biura Prasowego XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych „Tarnów – Poznań – Wielkopolska 2010”. Jej przedstawiciel uczestniczy również w pracach Komitetu Organizacyjnego I Europejskich Spotkań Turystycznych „Polskie tropy w europejskich rezydencjach królewskich i siedzibach władców” organizowanych w październiku 2011.

ATELIER LOEGLER Sp. z o. o.

Biuro Architektoniczne w Krakowie

za projekty architektoniczne w dziedzinie szeroko pojętej kultury i promocję polskiego dziedzictwa kulturowego na wielu wystawach zagranicznych w Europie i świecie

Romuald Loegler prowadzi działalność projektową w biurze architektonicznym Atelier Loegler mając za sobą dziesiątki projektów i wiele realizacji we wszystkich dziedzinach architektonicznej działalności. Atelier wykonuje studia programowe, projekty koncepcyjne, a także, współpracując ze specjalistami innych branż, opracowuje całościowe projekty techniczne. Atelier działa zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych (Niemcy, Finlandia, kraje arabskie) współpracując z wieloma biurami architektonicznymi. Prace Atelier były prezentowane na wielu wystawach w Polsce, także poza jej granicami (Berlin, Paryż, Mediolan, Helsinki, Sofia, Amsterdam, Wenecja, Monachium). Atelier Loegler należy do firm, których projekty są najczęściej publikowane w polskich i zagranicznych profesjonalnych wydawnictwach. Wśród znanych projektów Atelier Loegler wystarczy wymienić Zespół Obiektów Opery w Krakowie, modernizację krakowskiego Międzynarodowego Centrum Kultury, rozbudowę Biblioteki Jagiellońskiej, rozbudowę Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, projekt Filharmonii w Łodzi, czy Mostu Kontemplacji w Paryżu.

Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury

 

jako jedyna w Polsce, łącząca działalność kulturalną z promocją przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Powiatu Tatrzańskiego

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury jako instytucja kultury Starostwa Powiatowego w Zakopanem prowadzi wielokierunkową działalność uwzględniającą indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w kulturze, organizuje imprezy kulturalne, promocyjne i rekreacyjne, promuje produkt turystyczny, regionalny i kulturowy Podhala. Współpracuje z samorządami gmin z Powiatu Tatrzańskiego, przedsiębiorcami i różnymi instytucjami i stowarzyszeniami.

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury organizuje m.in. cykl plenerowych wydarzeń kulturalnych „Tatrzańskie Wici”, Międzynarodowe Forum Górskie, mające na celu promocję potencjału ekonomicznego i zwiększenia atrakcyjności nie tylko Podhala ale również pozostałych terenów górskich, przygotowuje też Ogólnopolski Festiwal Piosenki Górskiej oraz Folkowej, Wielką Majówkę Tatrzańską, Przegląd kapel amatorskich – „Nie Tylko Po Góralsku". Uczestniczy w wielu prestiżowych imprezach targowych w Unii Europejskiej.

Dom Mediowy HEKTOR w DRODZE Firmy Marketingowej Hektor Sp. z o.o. w Tarnowie

za realizację strategii marketingowych i obsługę medialną dużych przedsięwzięć związanych z promocją polskiej kultury, turystyki, gospodarki i przedsiębiorczości

Dom Mediowy HEKTOR W DRODZE powstał w roku 2008 w ramach struktur Firmy Marketingowej HEKTOR Sp. z o.o. w Tarnowie. Jest jedynym Domem Mediowym opierającym swoją działalność na kapitale polskim. Jego domeną jest innowacyjność – Międzynarodowe Targi Internetowe eGALAKTYKApl, informacyjno - opiniotwórczy portal internetowy europae.pl, multimedialne konferencje prasowe,. wizytówka multimedialna. Kreuje markę swoich partnerów – samorządów, firm i instytucji kultury, poprzez tworzenie architektury i wizualizacji marek, produkcję filmów promocyjnych i reklamowych, wydawnictwa, kampanie reklamowe. Tworzy kreacje marketingowe jak np. GALAKTYKĘ TARNOWSKICH POETÓW I MALARZY. Wykonujemy usługi w zakresie organizacji imprez, budowy i obsługi stron internetowych, serwisów fotograficznych, rzecznictwa prasowego. Prowadzi obsługę medialną dużych przedsięwzięć jak np., Światowe Forum Mediów Polonijnych, Ogólnopolska Konferencja Liderów Kultury, czy „I Tarnowskie Forum Kultury”.

 

Kapituła postanowiła, że Nagroda „MECENAS POLSKIEJ KULTURY SAMORZĄDOWEJ” Tarnowskiej Fundacji Kultury zostanie wręczona tegorocznym Laureatom podczas XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Liderów Kultury nt. „Zarządzania i finansowania działalności kulturalnej w gminie. Nowych modeli projektowych i innowacyjnej inżynierii finansowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych „twardych” i nieinwestycyjnych „miękkich” w dziedzinie kultury i sztuki do 2020 r.” w dniu 20 października 2010 r. o godz. 20.00 w Jasnym Pałacu w Zakopanem.

Podpisy członków Kapituły:

Stanisław LIS – Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Rady Fundatorów Tarnowskiej Fundacji Kultury,

Marzena GOZDEK – Sekretarz Kapituły, Dyrektor Biura Zarządu Tarnowskiej Fundacji Kultury,

Halina GODECKA – Członek Kapituły – Prezes Zarządu Fundacji Akademia Mediów,

Andrzej GRABOWSKI – Członek Kapituły – artysta – malarz,

Józef KOMAREWICZ – Członek Kapituły – Prezes Rady Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich,

Lucyna KRUPA – Członek Kapituły – Prezes Zarządu Tarnowskiej Fundacji Kultury,

Barbara JEDLEWSKA – Członek Kapituły – Zakład Pedagogiki Kultury Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,

Wiesław MALAWSKI – Członek Kapituły – Zastępca Dyrektora Muzeum Pałac w Wilanowie,

Cyprian MIELCZARSKI – Członek Kapituły – Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytet Warszawski

Wojciech MARKIEWICZ – Członek Kapituły – reżyser teatralny,

Adam PASTUCH – Członek Kapituły – Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,

Stanisław POCZĄTEK – Członek Kapituły – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

Tarnów 5 września 2010 r.

Zobacz w naszym sklepie:
  • Torebka filcowa IITorebka filcowa IITorebka filcowa z haftowanym ludowym motywem (haft maszynowy). Zamykana na zamek błyskawiczny. Środek z czerwonej podszewki z kieszenią boczną i smyczą. UWAGA -...
    160 zł
  • Magnes Folk na lodówkę VIIMagnes Folk na lodówkę VIIMagnes Folk łączy ze sobą motywy polskiej sztuki ludowej z motywami z regionu Podhala. Świetnie nadaje się na lodówkę. Jest doskonałą pamiątką z Zakopanego. Może też być...
    7 zł
  • Aniołek mały IIIAniołek mały IIIAniołek wykonany z drewna, ręcznie malowany. Zapakowany w celofan z ozdobnym sznureczkiem. Wymiary: Szerokość 6,5 cm. Wysokość 7 cm. Ozdoba np. choinkowa.
    8 zł

Galerie zdjęć:


Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.