PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Zakopane

Kultura

Patronat medialny WATRA

Konkurs fotograficzny „Wody Tatr w obiektywie”

Środa, 8 sierpnia 2012 r.
Autor: AKS

fot. Anna Karpiel-SembereckaW tym roku po raz drugi Tatrzański Park Narodowy organizuje warsztaty tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu ochrony przyrody Tatr. Tym razem spotkanie poświecone będzie zasobom wodnym. Warsztatom hydrologicznym towarzyszy konkurs fotograficzny zatytułowany „Wody Tatr w obiektywie”. Organizatorzy zachęcają do udziału szczególnie uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz pracowników naukowych. Termin składania prac mija 24 sierpnia.


Tatrzańskie Warsztaty Hydrologiczne odbędą się w Zakopanem w dniach 19-22 września w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego przy ul. Chałubińskiego 42a. Termin ten nie jest przypadkowy, gdyż w przeddzień ich otwarcia obchodzony jest Światowy Dzień Monitoringu Wód.

Oprócz referatów i spotkań warsztatowych zaplanowane są także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz wykład popularno-naukowy dla wszystkich zainteresowanych.

Nad stroną merytoryczną całego przedsięwzięcia czuwać będą pracownicy naukowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Regulamin konkursu fotograficznego „Wody Tatr w obiektywie” 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu są: Tatrzański Park Narodowy w Zakopanem i Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe ekosystemów wodnych Tatr, a także poszerzenie wiedzy uczestników w tym zakresie.

3. Tematem konkursu jest ukazanie problematyki hydrologicznej Tatr, przy pomocy techniki fotograficznej. 

II. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zajmująca się fotografią w sposób zawodowy lub amatorski, która ukończyła 14 rok życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Do udziału w konkursie szczególnie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz pracowników naukowych.

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin.

III. Zasady konkursu

1. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż trzy prace, przy czym za pracę uważa się zdjęcie pojedyncze lub cykl składający się z nie więcej niż 5 zdjęć tworzących całość pod względem tematycznym lub kompozycyjnym.

2. Długość któregokolwiek boku zdjęcia pojedynczego lub zdjęcia wchodzącego w skład cyklu nie może być mniejsza niż 30 cm.

3. Każde ze zdjęć należy opisać tytułem (i numerem, jeżeli stanowi część cyklu) a także godłem uczestnika.

4. Wraz z pracami należy nadesłać:

- Zamkniętą kopertę, opisaną godłem, zawierającą wypełnioną Kartę uczestnictwa oraz podpisane oświadczenia.

- Płytę CD, opisaną godłem, zawierającą zdjęcia konkursowe w formacie JPG (zapisane bez kompresji) lub TIFF, przy czym wielkość któregokolwiek boku tych zdjęć nie może być mniejsza niż 3500 pikseli (30 cm przy 300 dpi).

5. Prace zapakowane w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem (zwijanie i rolowanie jest wykluczone) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.00 dnia 24 sierpnia 2012 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem przy  ul. Chałubińskiego 42a lub siedzibie dyrekcji TPN w Zakopanem, Kuźnice 1. W przypadku nadsyłania prac pocztą uwzględnia się termin dostarczenia prac, a nie datę stempla pocztowego.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Organizator powołał Jury konkursu w składzie:

 1. Joanna Pociask-Karteczka - kierownik Zakładu Hydrologii UJ,
 2. Marek Grocholski – redaktor naczelny kwartalnika „Tatry”,
 3. Marcin Guzik – kierownik Działu Nauki i Edukacji TPN,
 4. Zbigniew Ładygin – kierownik Zespołu d.s. Wydawnictw TPN.

2. Jury dokona oceny prac do 31 sierpnia 2012 r. Ocenie nie będą podlegały prace niezgodne z tematem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, posiadające format inny niż stanowią to warunki konkursu. Prace nieocenione przez Jury zostaną odesłane na adres uczestnika.

3. Jury zakwalifikuje prace do udziału w wystawie pokonkursowej.

4. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II oraz III miejsca.  Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród lub nie przyznać ich wcale. Może też przyznać wyróżnienia i nagrody specjalne. Organizatorzy     zastrzegają możliwość przyznania indywidualnych nagród sponsorskich. Prace wybrane spośród nagrodzonych zostaną opublikowane w kwartalniku „Tatry”, za co należeć się będzie honorarium w wysokości zgodnej z aktualną tabelą stawek stosowanych w TPN. Osoby nagrodzone zostaną o tym poinformowane niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 września 2012 r. w czasie podsumowaniaTatrzańskich Warsztatów Hydrologicznych w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 42a. Wtedy też nastąpi oficjalne otwarcie wystawy pokonkursowej.

V. Postanowienia końcowe

1. Z chwilą nadesłania egzemplarze prac przechodzą na własność organizatorów, z zachowaniem praw autorskich.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorom przez jego uczestnika licencji nie wyłącznej na wszelkich znanych polach eksploatacji.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika dobrowolnej zgody na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.), w celach określonych w regulaminie konkursu.

4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga jury.

5. Informacji na temat konkursu udziela Maria Król, tel. 18 20 23 324, e-mail:
mkrol@tpn.pl

Karta uczestnika i oświadczenie do pobrania na stronie: http://gis.tpn.pl/hydrologia/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=8

Zobacz w naszym sklepie:
 • Nuty spod Hól - Kapela ZokopianyNuty spod Hól - Kapela ZokopianyTradycyjna muzyka góralska w wykonaniu kapeli Zakopiany. Na płycie CD AUDIO występują:  Jan Karpiel Bułecka, Stanisław Michałczak, Andrzej Dziubas, Henryk Krzeptowski...
  30 zł
 • Naszyjnik "Krzyżyk i korale"Naszyjnik "Krzyżyk i korale"Naszyjnik "Krzyżyk i korale" Obwód - 44 cm. Inspirowany starą biżuterią góralską - Koral, Metal, Srebro. Biżuteria zaprojektowana i wykonana przez Elżbietę...
  95 zł
 • Portfel IIIPortfel IIIPortfel filcowy z haftowanym ludowym motywem. Zamykany na rzep. Środek z białej podszewki.   Szerokość ok. 12 cm Wysokość ok. 12 cm Materiał: Filc Kolor: Biały, czarny
  35 zł

Zobacz także:


Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.